Artiklar av Svein Lund:

Miljøpolitikk

Mest frå Finnmark, men og litt frå andre stadar på Nordkalotten og litt frå Polen

Tittel Media Dato/nr. Merknad
Utbygging av Alta-Kautokeino-vassdraget - truer livsgrunnlaget for samene Klassekampen 13.04.76
Marinbiolog om Alta-Kautokeino - vassdraget: Utbygging vil skade fisket i havet Klassekampen 25.11.78
Elfápmuhuksejeaddjit háliidit álbmoga duoga beale bargat - dadjet boazosápmelaččat Fállanuori guovlluin Sámiid Hilat Nr.2-1978
Kraftutbyggerne vil føre folk bak lyset - sier reindriftssamer i Kvalsundområdet Sámiid Hilat Nr.2-1978
Skot mot telt i Stilla Klassekampen 16.08.79 Altakampen
Botnen ut av oljeeventyret? Klassekampen 02.86
Brutte olje-løfter Klassekampen 27.02.86
- Alta-saka lærte samane å kjempe Klassekampen 09.07.86
Siste kval til Vardø? Klassekampen 10.07.86 Vardø,Kvalfangst
Greenpeace har ansvaret Klassekampen 23.07.86 Sel
Berg fjellskogane Klassekampen 01.09.86 Sverige
Selinvasjonen Klassekampen 30.01.87 Finnmark
Aldri sett maken til sel Klassekampen .03.87 Loppa
Fabrikktrålarar blir tredobla Klassekampen 27.05.87
Rovfisket har skylda Klassekampen 17.06.87 Hammerfest
Fiskarlaget mot ressurbevaring Klassekampen 22.06.87 Tromsø
Krakow - forbildet som forfaller Klassekampen 29.09.87 Krakow
Ingen skyld! Klassekampen 22.03.88 Rovfiske
Vi fiskar rogn! Klassekampen 05.04.88 Hasvik
Ingen ting å vente på! Klassekampen 22.04.88 leiar, om maskevidde
Ungfisk utan vern Klassekampen 23.04.88 Tromsø
Stopp rovfisket nå! Klassekampen 04.05.88 Hammerfest
Vinden fra øst lukter svovel Klassekampen 30.06.88
Gjennom arktisk ørken - på vei til miljøfestival Klassekampen ??.09.89 Kola
Besøk i svovelhelvete Klassekampen 07.09.89 Kola
- AP tillet vanvittig rovfiske i Barentshavet Klassekampen 18.08.89 Hammerfest
Fiskeripolitikken er politisk kriminalitet Klassekampen .09.89 Tromsø
Kystens tragedie - kapitalens triumf Finnmark Dagblad 13.11.89 Nord-Noreg
Brei motstand mot NATO-radar i Troms Klassekampen 07.12.89 Målselv
Førebels siger mot polsk Tsjernobyl Klassekampen 27.01.90 Polen
Trålarar står bak enorme småfiskdrap Klassekampen 07.03.90 Tromsø
720000 tonn SO2 Klassekampen 10.07.90 Nordkalottkonferanse
Urfolkas framtid - vår felles framtid Klassekampen 15.08.90 WCIP
Krev Novaja Zemlja tilbake Klassekampen 16.08.90 Nenets
Skogbruk mot samerett Klassekampen 16.10.90 Jokkmokk
- Krigen er over, spar Njunis frå rasering Klassekampen 24.10.90 Demonstrasjon mot radarbygging, Troms
Først sjøen - så utmarka Ta standpunkt 08.93Finnmark
Álggos meara - de meahci? Mearrit (NTEU) 08.93 Finnmark
Vil leite diamantar på vidda Klassekampen 26.11.93 Finnmark
Barentsregionen har to ansikter Klassekampen 27.04.94 Sverige - Luleå
Folkestorm mot Rio Tinto i Kárášjohka Klassekampen 07.05.94 Kárášjohka
Brussel bestemmer over måsegg og ryper Standpunkt 11.94 Finnmark
Brussel mearrida gáiromoniid ja rievssahiid badjel Standpunkt 11.94 Finnmark
Gro angrer ingenting Finnmark Dagblad 09.03.95 Altakampen
- Ikkje nok til alles grådigheit Klassekampen 30.10.97 Lebesby
Mellom-Europas siste urskog Klassekampen 05.05.98 Polen
Frå kol til ny skog Klassekampen 06.05.98 Polen
Ingen pengar til miljøvernKlassekampen20.10.98 Guovdageaidnu
Bievlavuodjin ja matematihkka Min Áigi sept./okt. 2004 Guovdageaidnu
Gruvedrift, arbeidsplasser og hysteri Sendt Finnmarks-avisene 15.05.08 Kvalsund
Naturvernforbundet mot sameretten? (kort utgåve) Altaposten og Ságat 27. og 28.10.08
Naturvernforbundet mot sameretten? (lang utgåve) Natur og Miljø Nr. 4-2008
Nasjonalparkar - for og mot kven? sendt Natur og Miljø 28.04.2009
Reindrift, lov og orden sendt Finnmarks-avisene 05.05.2009
Reindrift og turlag, samarbeid eller krig? Sendt Finnmarksaviser 18.05.2009
Čáhcelottit ja báikkálaš hálddášeapmi Ávvir 12.09.2009
Hva slags naturvern trenger vi i Finnmark? Sendt Finnmarksaviser 16.06.2010
Makkár luonddugáhtten mii dárbbašit Finnmárkkus? Sáddejuvvon Ávvirii
16.06.2010
Verneområde ved Goahteluoppal Høringsuttalelse
16.06.2010
Verneplan for myr og våtmark i Finnmark Høringsuttalelse
16.06.2010
Bruk og vern av naturen i Finnmark Kronikk
13.10.2010
"Omstridd natur" - ei viktig bok for naturvernarar Bokmelding, Natur&Miljø
08.03.2011
Lokalstyre i verneområde? Debattinnlegg Finnmarksaviser
08.04.2011
Er nasjonalparkar godt naturvern? Innlegg på årsmøtet til Naturvernforbundet i Finnmark
09.04.2011
Grønne linjer - eit ufullendt verk Bokmelding - sendt Natur&Miljø
05.06.2011
Naturvernforbundet - lovens forlenga arm? Naturvernforbundets nettsider - debatt
28.06.2011
Ruvkedoaibma luonddugáhttemin? Ávvir
01.07.2011 Čállán ovttas Rávdná Antiin
Gruvedrift som naturvern? Finnmark Dagblad
30.06.2011 Skrive i lag med Rávdná Anti
Uredelig av Nussir-direktøren Sendt Finnmarks-aviser
30.09.2011 Skrive for Naturvernforbundet i Finnmark
Statlig miljøvern i teori og praksis Klassekampen
22.10.2011
Finnmark – Vår siste villmark eller vårt nye Klondyke? Sosialistisk framtid
1-2012
Mieđiha go Luonddugáhttenlihttu ruvkedoaimmaide? Ávvir
06.03.2012
Departement for eller mot miljø? Sendt Klassekampen
14.05.2012
Juo eambbo dietnasii – geaidda? / Ja til meir forteneste – for kem? Ávvir / Altaposten
04.06.2012
Sugerør i statskassa? Sendt Finnmarks-aviser
12.06.2012
Konsekvensutredning = Kunnskap? Finnmark Dagblad
19.06.2012
Frå friarferd til valdtekt? Finnmark Dagblad, Ságat, Altaposten
08.09.2012 Sant eventyr frå Guovdageaidnu
Soagŋomátkkis veagalváldimii? Ávvir
11.09.2012 Duohta máinnas Guovdageainnus
Forutsigbar gruvedrift? Finnmark dagblad, Ságat
14.09.2012
Naturgrunnlaget for samisk kultur Sendt Finnmarks-aviser
24.09.2012 Skrevet sammen med Ravdna Anti
Sámi kultuvrra luondduvuođđu Sendt Ávvir 24.09.2012 Skrevet sammen med Ravdna Anti
Sjødeponi gir stor miljøskade Finnmark Dagblad 30.10.2012
Varige gruvearbeidsplasser? Finnmark Dagblad 02.11.2012
Bissovaš bargosajit? Sendt Ávvir 30.11.2012
Lenkerasling uten grunn? Sendt Finnmark Dagblad 10.01.2013
Reindriftsvennlig gruvedrift / Ruvke ja boazodoallu oktii? Sendt Finnmarks-aviser 18.02.2013
Bare jubel for olja? Ságat
05.03.2013
Naturvernpartiet Høyre / Olgešbellodat – Luonddugáhttenbellodat Ságat / Ávvir 08.03.2013
Naturvernforbundet og motorferdsel i utmark / Luonddugáhttenlihttu ja meahccevuodjin Finnmark Dagblad 20.04.2013
Ingen svar fra Giske / Ealáhusministtar ii vástit Finnmarks-aviser 15.05.2013
Miljøkonferanse uten naturvern Finnmarks-aviser 20.05.2013
Kritiske stemmer og ørkenvandring Finnmark dagblad 28.05.2013
Innertier og skivebom Sendt Finnmark Dagblad og Ságat
02.06.2013
Dei grøne, dei raude og miljøet Sendt Klassekampen 29.07.2013
Miljø og leikepolitikk Sendt Finnamrk Dagblad 01.08.2013
Det store SViket mot naturen Finnmark Dagblad, Finnmarken 16.08.2013
SV, miljøet og Nussir Sendt Finnmark Dagblad, Finnmarken 27.08.2013
Naturvern, naturglede, naturkunnskap, naturbruk. Landsmøtet i Naturvernforbundet 30.08.2013
Gruve-eventyret kløyver Finnmark Radikal Portal 07.09.2013
Gruver, rein og miljø – Passer de godt sammen? Ságat 18.09.2013
Gullet og Sametinget Ságat 18.09.2013
Intet nytt fra Arctic Gold / Eai leat ođđasat Arctic Gold’as! Finnmarksaviser 10.10.2013
Biedjovággi tilbake til naturen / Biedjovággi máhcahit meahccin Sendt finnmarksaviser 20.10.2013
Finnmarksnaturen – mellom tradisjonell bruk, internasjonal kapital og statsmakta. / The nature of Finnmark between traditional use, international capital and central political power Innlegg konferanse 23.10.2013
Trenger vi mer gull? Fleire finnmarksaviser 31.10.2013
Gruver i nord Naturvernforbundets gruvekonferanse 02.11.2013
Etterspørsel = behov for gull? / Golli: Jearru = dárbu? Fleire finnmarksaviser 08.11.2013
Bellona veit alt! Finnmark Dagblad 27.11.2013
Bellona – gruveindustrien sin venn Ságat 06.12.2013
Čuoččuhusat ja jaskatvuohta Biedjovágge-áššis Ávvir 06.12.2013
Fra gullgruve til konkurs? Altaposten, Finnmark Dagblad 07.12.2013
Råttent gullhus? Ságat, FD
11.12.2013
Gyldne løgner Ságat
12.12.2013 Svar til O.M.Rønning
Hva mener NSR og SÁB om gruvedrift? / Maid oaivvilda NSR ja SÁB ruvkedoaimma birra? Ságat, FD 14.12.2013 Uttalelse fra Naturvernforbundet i Ávjovárri
Kva meiner Arbeiderpartiet om gruvedrift? 14.12.2013
Biedjovággi, gruvedrifta og framtida 18.12.2013
Med Raudt for gruvekapitalen? "Rødt!" 4-2013
På naturen eller gruvekapitalen si side? "Rødt!" 1-2014
Arctic Gold: Frekkhetens nådegave FD, Ságat, Altaposten 24.01.2014
Anonyme fantasier i gruvestriden Ságat 11.02.2014
Skitten omkamp om Biedjovággi Sendt Ságat 15.02.2014
Et attraktivt land? FD, Ságat 05.03.2014
Nei til vindmøller på Fálesrášša! / Eat fuola bieggamilluid Fálesráššii! Ságat, FD 11.04.2014 Uttalelse fra Naturvernforbundet i Finnmark / Cealkámuš Finnmárkku luonddugáhttenlihtus
For seint å verne naturen? Sendt aviser i Finnmark 11.04.2014 Uttalelse fra Naturvernforbundet i Vest-Finnmark / Ávjovárri
Nussir, naturvern og Finnmark Dagblad Sendt Finnmark Dagblad 28.04.2014
Stakkars bergindustrien! Finnmark Dagblad 02.05.2014
Stopp ranet! Sendt aviser 13.11.2014
400 millioner tonn kobber? Sendt aviser 28.11.2014
Klima, Lima og Finnmark Sendt aviser 17.12.2014
Kommunevalget i Kautokeino = Omkamp om Biedjovággi? / Suohkanválga Guovdageainnus – Ođđasit meannudit Biedjovákki-ášši? Sendt aviser 12.01.2015
Sjødeponi er ressurssløsing! Kronikk i Klassekampen 27.04.2015
Landdeponi eit miljøsikkert alternativ? Finnmark Dagblad 21.05.2015
Gruveselskap med samfunnsansvar? / Ruvkefitnodat servvodatberoštumiin? Ságat 23.05.2015
Gull, gråstein og grums – 1 – Omstridde gruver Davvi Girji 03.06.2015 Første bok i bokserie.
Nordic Mining – Keiserens nye klær? http://gruve.info 07.10.2015 Tilleggsmateriale til Gull, gråstein og grums
Fennoscandian Exploration and Mining To artiklar i Ávvir 05. og 11.11.2015
Nei til dumping kan bli ja til gruvedrift. Kronikk Finnmark Dagblad og Ságat 13.11.2015
Nekrolog over Sydvaranger – eller nytt håp? http://gruve.info 22.11.2015
Farvel til gruvedialogen 08.12.2015
Nussir – Vår tids Altasak – Kor er Klassekampen? sendt Klassekampen 10.12.2015 Debattinnlegg
Utålelig kunnskapsmangel Innlegg iFinnmark.no 13.12.2015
Ságat – maktas og Nussirs avis Ságat 17.12.2015
Reindrift, gruvedrift og revegetering Sendt finnmarksaviser 23.12.2015
Heilnorsk aluminium frå Nordic Mining? http://gruve.info 11.01.2016 Tilleggsmateriale til "Gull, gråstein og grums"
Norsk Bergindustri – en trailer uten bremseklosser! sendt aviser 04.02.2016
Med Klassekampen for naturrasering sendt Klassekampen 05.02.2016 Debattinnlegg
Ein planet under plyndring 13.02.2016 Bokmelding
Eventyrspel om Nordic Mining Sendt NRK Ytring 04.03.2016 Debattinnnlegg
Hemmelig gruvesøknad Klassekampen og Finnmark Dagblad 08.06.2016 Debattinnnlegg
"Rätten til marken" Rapport frå gruveseminar i Umeå og ekskursjon til Laver 12.06.2016 Debattinnnlegg
FD vil kneble motstanden mot Nussir Sendt Finnmark Dagblad 13.06.2016 Debattinnnlegg
Gruvemotstandar eller gruvetilhengar Finnmark Dagblad 08.12.2016 Debattinnnlegg
Med LO for forurensing Sendt Dagsavisen 08.12.2016 Debattinnnlegg
Gyldne og falske gruveløfter Finnmark Dagblad, Klassekampen 31.12.2016 Debattinnnlegg
LO - gruvesannhetens forvalter? Sendt aviser 17.01.2017 Debattinnnlegg
Nussir med FD på laget Sendt aviser 16.06.2017 Debattinnnlegg
Kommentar til utkast til prinsipprogram for Naturvernforbundet Sendt Naturvernforbundet 27.07.2017
Enklere å misbruke norsk utmark Sendt aviser 29.07.2017 Debattinnlegg
Hvorfor nei til Nussir Sendt Finnmark dagblad 31.07.2017 Debattinnlegg
NVE og utbyggerne må respektere folket Finnmark dagblad 01.10.2017 Debattinnlegg
Smaragder i Finnmark? Finnmark dagblad 10.10.2017 Debattinnlegg
Melding til Grenselandet Ope brev 24.11.2017 Debattinnlegg
Melding til NVE Ope brev 25.11.2017 Debattinnlegg
Forsvar Nussir mot Nussir! Orientering fra Naturvernforbundet 05.12.2017 Skrevet sammen med folk i Naturvernforbundet.
Eit lite eventyr om gruvas erobring, vekst og fall 22.12.2017
Norsk Bergindustri eier ikke skamvett Sendt aviser 08.01.2018
Godt betalte gruveforkjempere og ukjente gruvemotstandere Sendt Finnmark Dagblad 27.06.2018
Fakta om Nussir? Sendt Finnmark Dagblad 04.10.2018
Gruver for grønt skifte? Sendt aviser 10.12.2018
Rapport frå hengemyra Tillegg til Gull, gråstein og grums 1 23.12.2018
Politikerne vet alt, fagfolk vet ingenting. Sendt Finnmark Dagblad 15.02.2019
Hvem er troverdig? 22.02.2019
Nussir – Del av noe større Appell, demonstrasjon mot Nussir, Guovdageaidnu 22.02.2019
NHO lyver om gruver 24.02.2019
Ministerens fagfolk og andre fagfolk Sendt Finnmark Dagblad 25.02.2019
Krig om naturforvaltning Sendt Klassekampen, ikke tatt inn 28.02.2019
Gruvepropaganda under falskt flagg Sendt Nationen 28.02.2019
Konsesjonen heng ikkje på greip Sendt aviser i nord 03.03.2019
Faktafeil for og mot Nussir Sendt Finnmark Dagblad 05.03.2019
Norsk etisk gruvedrift? Klassekampen 15.03.2019
Samisk naturbruk mellom 3 stolar Naturviterne 22.03.2019
Har Raudt gått seg vill på Sennalandet? 22.03.2019
Ofre naturen for klimaet? Sendt Dagbladet 15.04.2019
Ta FNs naturrapport på alvor! Sendt aviser 07.05.2019
Miljøpartiet Venstre sitt siste sukk. Sendt aviser 26.07.2019
Det dreier seg ikkje om klima Sendt aviser 20.09.2019
Feil på feil på feil om vindkraft Sendt aviser 29.09.2019
Ingen viktige miljø- og samfunnsinteresser Høringsuttalelse 01.10.2019 Nasjonal ramme for vindkraft
Kven skriv boka om vindkraft? 23.10.2019
Dialog? 23.10.2019
Vil vi ikke ha gruver? Svar til Innovasjon Norge 26.10.2019
Med Klassekampen for gruver? Sendt Klassekampen, ikkje svar frå redaksjonen 05.11.2019
Svarte og grøne klimaprofitørar Sendt aviser 10.11.2019
Grønt skifte for mineralutvinning Sendt Nationen 19.12.2019
Mineral Norge gruvedebatt i Klassekampen 20.12.2019
Gullgruve ved Rásttigáisá Svar til iFinnmark 30.12.2019
Naturrasering og ungdom 13.01.2020
Med FpU for Nussir Sendt Finnmark Dagblad 27.01.2020
Klimakur – Eit nytt angrep på reindrifta 02.02.2020
Klondike på norsk? Klassekampen 07.02.2020
Raud mikroplast for milliardar Sendt Klassekampen 08.02.2020
Skal vi ofre naturen og reindrifta for klimaprofitørene? / Galgat go luonddu ja boazodoalu vuovdit dálkkádatprofitøraide? Altapsten / Ávvir 22.02.2020
Kva er galt med NIMBY? Sendt aviser 26.02.2020
Arbeiderpartiet er elektrisk! Sendt aviser 06.03.2020
Inga urørt villmark! Sendt aviser 13.03.2020
Ofre miljøet for arbeidsplasser? Sendt Klassekampen 24.03.2020
Sneversynt Raudt 12.05.2020
Naturen til låns eller bruk og kast 14.05.2020
Etnisk rensking og hysteriske reaksjoner 14.05.2020
Konsekvensene på bordet? 01.06.2020
Klimahelten i Grenselandet 02.06.2020
Grønn havvind? 04.06.2020
Når krigshandlinger blir næringsvirksomhet 10.06.2020
Miljørasering for 30 sølvpenger 12.06.2020
Regjeringa om vindkraft: Naturraseringa skal fortsette 27.06.2020
"Fornybarnæringen" 02.07.2020
Verdensledende fylkesråder i nord 09.07.2020
Sivil ulydnad i Noreg – den første, den største og dei neste aksjonane 11.07.2020
Norsk bergindustri: Tomme tønner ramler mest Nordnorsk debatt 15.07.2020
Norsk grønmalingsindustri 20.07.2020
Takk til Adresseavisen 28.07.2020
Med LO og NHO for naturrasering 05.08.2020
Grønt oljeskift eller bare grådighet? 11.08.2020
Jo, havet er en søppelplass 15.08.2020
Har vi råd å drepe Repparfjorden? 22.08.2020
Mineralnæringa i fortid, notid og framtid Geologiens Dag, Skaland på Senja 05.09.2020
Stopp Davvi og annen vindkraftutbygging i Finnmark! Vedtatt på fylkesårsmøte Naturvernforbundet. 13.09.2020
Startskudd med vått krutt (Om Nussir) Innlegg om Nussir-gruva 10.11.2020 iFinnmark
Guovdageaidnu gjennom 3 milliarder år – gløtt av vår geologiske historie. Muitalusat ja dáhpahusat Guovdageainnus 14 14.12.2020
Gruvedrift i bakvendtland Innlegg mot NRK og fylkesråd Haukland 28.12.2020
Naturrasering som naturvern? Svar til Natur og Ungdom 14.01.2021
Kva for eit grønt skifte? 11.02.2021
Korleis skape fred med naturen? 04.03.2021
Jakta på gruvemotstanderen 10.03.2021
Naturvernforbund eller klimaforbund? 18.03.2021
Vil Ap ofre reindrifta for vindkraft? Finnmark Dagblad 24.03.2021
Vindkraft – kamp mellom miljø og miljø? 13.04.2021
Kan vindkraft redde klimaet? 18.04.2021
Vi må snakke om STRATEGI i miljørørsla 19.04.2021
Skal kommunane overkjørast i vernesaker? 19.04.2021
Helsing til landsmøtet i Naturvernforbundet, april 2021 19.04.2021
Ingen fornybar energi! 24.04.2021
To eller tre syn på vindkraft? 01.05.2021
Heng Naturvernforbundet sin energipolitikk på greip? 05.05.2021
"Green mining" – Grøn naturrasering, grøn profitt Gruvekonferanse og webinar 06.05.2021
"Fossilsamfunn, grønt skifte eller det tredje alternativ? Artikkelserie 18.05.2021
"Det grønne skiftet" – en ny trussel mot naturen Skrevet i lag med Ole Bjarne Grotnes og Øystein Hauge 20.05.2021
Fornybarnæringen Harvest 05.07.2021
Miljøkamp og klassekamp 08.07.2021
Når blei gruvedrifta grønn? 08.07.2021
Er Raudt eit miljøparti? 14.07.2021
Kvarts for enhver pris? Sendt Ságat 19.07.2021
"Grønt skifte" – Frå aska til elden! 10.08.2021
"Hvem har ansvar for miljøet ved gruvedrift? 17.08.2021
Naiv gruvepropaganda Klassekampen 20.08.2021
Stopp Nussirs ulovlige utbygging på Markoppneset! Naturvernforbundet, NU, Redd Repparfjorden og VJFF 24.08.2021
Hva skal vi leve av? sendt E24 31.08.2021
Stopp Arctic Gold – Biedjovággi tilbake til naturen! sendt Direktoratet for mineralforvaltning 02.09.2021
A Green Shift? Mining and resistance in Fennoscandia Eg har skrive artiklane om Noreg og om Sápmi 08.09.2021
Til minne om Mads Løkeland-Stai 05.10.2021
Allvitende geologer for gruvedumping Sendt Dagens Næringsliv 23.10.2021
Bjelken i Norges øye Sendt Klassekampen 02.11.2021
Vindkraft – Vet vi ingenting? Sendt Nordnorsk debatt 16.11.2021
Nussir ASAs anleggsarbeid på Markoppneset Brev til Statsforvalteren, skrevet for Naturvernforbundet 24.11.2021
Regjeringsskiftet – frå oska til elden for naturen Prenta i Klassekampen 03.12.2021
Hva i all verden har Arbeiderpartiet mot norsk natur? 04.12.2021
Det grøne skiftet – gruveindustrien sin joker 03.02.2022


Til startsida

sveilund@online.no