Debattinnlegg sendt aviser 28.11.2014

400 millioner tonn kobber?

"Anslagene over kobberforekomstene i Kvalsund ligger nå på rundt 400 millioner tonn, og er den største som er avdekket i Norge." Dette kan Finnmark Dagblad ved redaktør Jørstad fortelle oss i avisa for 29.11.2014. Det har stått i avisa, så da må det jo være sant. Det er jo fantastisk! Hvor rike skal vi nå bli? Det er bare å gange med kobberprisen pr. tonn, som for tida er omtrent 45700 kr/t. Da får vi det svimlende tallet 18 280 milliarder kr. Det er vel 3 norske oljefond eller omtrent 16 norske statsbudsjett.

Men kan det virkelig stemme? En sjekk på Nussir sine egne nettsider får opp litt andre tall: For knappe to måneder siden meldte man der: "Nussir ASA har økt ressursen på Nussir med 50% fra 44 til 66 mill.tonn malm." Det var litt andre tall. Først er 66 bare 16,5% av 400, men forskjellen er nok større enn som så. For mens FD snakker om kobber, snakker Nussir om malm. Og hva er kobberprosenten i denne malmen? Det vet ingen sikkert ennå, men den malmen som Folldal Verk tok ut på 1970-tallet hadde gjennomsnittlig 0,66% kobber. Går vi ut fra dette tallet kan vi justere kobbermengden ned til 435600 tonn kobber, til en verdi av knappe 20 milliarder kroner. Det er jo også litt penger, men bare vel en tusendel av det FD mener å finne. Dersom nå Rushfeldt virkelig har klart å tusendoble funnet på to måneder er det ikke rart at han har vunnet pris.

Dette er ikke første gang Finnmark Dagblad og andre aviser i Finnmark har brakt fantastiske tall om kobberfunna i Kvalsund. 19.08.2010 skreiv FD: «Trolig inneholder fjellet under de gamle dagbruddene et sted mellom fem og ti millioner tonn kobber.» Den gang hundredobla FD ressursen, nå skal det tusendobles. Vi venter spent på neste trekk i Finnmark Dagblads kampanje for å få igang Nussir-gruva. Svein Lund


Til startsida

sveilund@online.no