Innlegg på Nordnorsk debatt 15.07.2020

Svein Lund:

Norsk Bergindustri: Tomme tønner ramler mest

I de ganske mange år som undertegna har deltatt i offentlig debatt i forskjellige medier, bl.a. om gruvespørsmål, har jeg til dags dato aldri klart å bli utsatt for en slik anerkjennelse, som den som jeg er beæra med fra Norsk Bergindustris generalsekretær Anita Hall i Nordnorsk Debatt 13.07.2020: "Det er trist at debatten rundt gruveindustrien blir farget av kunnskapsløse aktører som ødelegger ordskiftet med udokumenterte påstander, bevisst feilinformasjon og andre usannheter. ... Det eneste Lund oppnår er å demonstrere sin egen kunnskapsløshet om bransjen, herunder moderne bergindustri og ny teknologi." Stort sterkere kan det ikke gjøres.

Bakgrunnen er at jeg har tillatt meg å sette spørsmålstegn ved de store frasene som to fylkesråder i nord har brukt om vår fantastiske bærekraftige bergverksnæring. Fra politikerne sjøl kan jeg ikke se å ha fått noe svar, det tar Norsk Bergindustri seg av. Jeg skal vokte meg vel for å trekke de mest nærliggende konklusjoner av det. Videre skriver Hall: I sitt innlegg forsøker Lund å latterliggjøre fylkesrådene ved at de har «…fortalt oss hvor fantastiske muligheter vi har ved utnytting av mineralressurser i Nord-Norge..». Ja, bergindustrien gir uten tvil fantastiske muligheter for vårt moderne samfunn. Som Lund med sarkasme lister opp: Bergindustrien bidrar til det grønne skiftet. Den skaper gode og attraktive lokalsamfunn. Den er verdiskapende, lønnsom, forsvarlig, teknologisk ledende, nytenkende, miljøeffektiv, respektfull, moderne og verdensledende. Bedriftene leverer på høyeste nivå både på kvalitet, legitimitet og på sosial- og miljømessig bærekraft. For oss som kjenner næringen, vet vi at dette stemmer!"

Jo, det skal innrømmes at Norge er verdensledende på ett felt. Norge har flere gruver som dumper avgang i sjø enn noen andre land i verden og er det eneste landet som har slik forurensing som sentral del av landets mineralstrategi. Hall hevder at Norsk Bergindustri jobber daglig for å gjøre det miljømessige avtrykket så lite som mulig. Sannheten er at NB derimot arbeider aktivt for å promotere sjødumping av avfall både nasjonalt og internasjonalt.

Spesielt irriterer det generalsekretæren at jeg har kritisert "Towards Sustainable Mining" og i følge henne feilaktig framstilt dette som et «sertifiseringsalternativ». Det er kanskje upresist, det er ikke et sertifiseringssystem, det er Norsk Bergindustris alternativ til å slutte seg til sertifiseringssystemet for mineraler, utarbeida av IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance). Dette spurte jeg Norsk Bergindustri om i fjor, og fikk til svar: «Norsk Bergindustri er opptatt av at våre medlemsbedrifter skal være positive, ansvarlige samfunnsaktører. Derfor er vi faktisk i disse dager i ferd med å utvikle et rammeverk for ansvarlig, bærekraftig uttak tilpasset norsk mineralnæring og rammene den opererer innenfor. Det finnes en rekke internasjonale rammeverk med ulik tilnærming til ansvarlig gruvedrift herunder IRMA. Mange av dem tar utgangspunkt i en virkelighet fjern fra vår, i land der miljø, HMS og menneskerettigheter står klart svakere enn i Norge. Vi har valgt å basere oss på et annet rammeverk, TSM, som ligger tett opp mot norske forhold, men som vil bli ytterligere tilpasset våre nasjonale rammer."

Her kan man få inntrykk av at TSM har strengere regler for miljø og menneskeretter enn IRMA. Sannheten er den motsatte. For å få sertifisering gjennom IRMA, må man oppfylle en rekke krav, bl.a. at gruver i urfolksområde bare skal opprettes når urfolka har gitt samtykke. IRMA har også uttrykt at man ikke vil sertifisere mineraler fra gruver som dumper avfall i sjø og vassdrag. TSM har ikke noe tilsvarende forbud. Denne forskjellen er helt avgjørende for de fleste igangværende gruver og gruveprosjekter i Norge. Det er Norsk Bergindustri som har valgt en samarbeidspartner som godtar nåværende praksis, med dumping i sjø og med gruveinngrep i reindriftsområder mot Sametingets protester.

Hall hevder jeg "frembringer også noen påstander om Mining Association of Canada og Canadiske myndigheter som er ren løgn!" Hvilke påstander nevner hun ikke. At canadiske myndigheter og MAC arbeider for å redusere miljøkrav til gruver rundt omkring i verden er ettertrykkelig bevist bl.a. i boka Imperial Canada Inc. av to canadiske forskere. Hovedtrekk fra denne boka er gjengitt i mi bok Gull, gråstein og grums 4, som både Hall og andre kan lese på http://gruve.info.

I et tidligere innlegg skryter Hall av hvilke store internasjonale gruvekonsern som har slutta seg til TSM: "På listen over fullverdige medlemmer finner vi per i dag store navn i gruvebransjen som gullprodusentene Newmont Goldcorp og Barrick Gold, uranselskapet Cameco, og basemetallselskapene Vale, Rio Tinto Canada og Glencore Canada." Dette er noen av gruveindustriens absolutte verstinger, noen av dem er utelukka fra Oljefondet for uetisk drift, og det skal som kjent en del til. Dette er skremmende, for det viser at Norsk Bergindustri fullstendig lukker øynene for den internasjonale gruveindustriens miljøforbrytelser og allierer seg med de aller verste for å grønnvaske hele næringa.

Hall avslutter slik: "Fremover vil det tjene debatten hvis vi evner å holde oss til fakta, så kan vi leve med faglig uenighet. Lund har åpenbart en lang vei å gå." Vi kan godt diskutere fakta, men da bør Hall komme med noe mer konkret enn bare tom utskjelling.


Til startsida

sveilund@online.no