Innlegg skrive 04.12.2015, sendt fleire aviser.

Norsk Bergindustri – En trailer uten bremseklosser!

Det kjører mange farlige kjøretøy på norske veger, Stadig hører vi om litauiske og spanske trailere på blankslitte sommerdekk på glattholka og resultatet er ofte at de kjører ut for vegen. Dårlige bremser er et annet velkjent fenomen med tilsvarende dårlig resultat. Heldigvis har vi her i landet et biltilsyn, og et av de mer fornuftige blant påfunna som EU har prakka på oss heter "Periodisk kjøretøykontroll". Der blir det bl.a. passa på at vi har bremseklossene i orden.

Det er ikke bare tvilsomme kjøretøy som man må passe seg for. Vi har også organisasjoner som ofte er ute å kjøre. Blant dem er en som heter Norsk Bergindustri. De har i motsetning til Biltilsynet ikke forståelse for bremseklosser. Her om dagen kunne generalsekretæren deres forkynne at "Sametinget er en bremsekloss for industriutvikling". Bakgrunnen var at sametingspresidenten i sin nyttårstale hadde tatt til orde for å bremse på satsinga på mineralutvinning, på at nye gruver ikke måtte settes igang på en slik måte at det utgjorde en fare for livet i havet og fortrengte reindriftsnæringa.

I saker om nye og gamle gruver er Norsk Bergindustri en trailer fullstendig uten bremseklosser. Norsk Bergindustri blei grunnlagt i 2008, omtrent samtidig med at gruveboomen tok av i Norge og mange andre land. Med liberaliseringa av mineralleitinga som kom med mineralloven av 2009 blei det satt igang et vanvittig oppkjøp av leiteretter, der et kanadisk selskap ei tid hadde leiterett over 5 % av Norge og 25 % av Finnmark. Hundrevis av gamle og nye leiteselskap poppa opp og alle skulle leite gull og kobber, platina og andre sjeldne metaller overalt. Men alt gikk oppover, og ingen så behov for bremseklosser. I alle fall ikke Norsk Bergindustri.

På denne tida blei Sydvaranger solgt for en slikk og ingenting til ei samling spekulanter fra Oslo Vest, Australia, Russland og diverse skatteparadis. Man satte igang med rovdrift på malmen, fylte opp Bøkfjorden med avgang og kjemikalier i et tidligere ukjent tempo og søkte straks om å få doble for å få tømme og rømme med pengesekken så snart som råd. Hørte vi noen fra Norsk Bergindustri som sa stopp en halv, legg opp til langsiktig og forsvarlig drift? Etter seks års drift møtte Sydvaranger Gruve gråbergveggen for full fart uten bremseklosser, men australierne hadde forlengst sikra sine millionbonuser og kunne dra videre på nye mineralran, mens gruvearbeidere og kommune satt igjen med Svarteper.

Like etter dukka det opp noen svenske spekulanter på Finnmarksvidda, viste et papir på at de hadde kjøpt gamle Bidjovagge gruber, og nå skulle ta ut gullet fortere enn svint. Etter at de i tre-fire år vekselvis hadde lova og trua både reindriftssamer og kommunepolitikere, fikk de sitt velfortjente nei for vel to år siden. Arctic Gold er, på tross av at det svenske selskapet ikke en gang har et kontor i Norge, medlem av NORSK Bergindustri. Tror noen at NB noen gang har tatt dem i øra og bedt dem oppføre seg som folk? Sjølsagt ikke, de har derimot forsvart dem i tykt og tynt, så langt at da tidligere leder i NB gikk av i fjor, gikk hun rett over i styret for Arctic Gold. Generalsekretæren tar den forsmådde frier fullt og helt i forsvar: "Arctic Gold jobber fortsatt for å få lov til å presentere et planprogram i Kautokeino. Etter mange års kamp møter de bare skuldertrekk i kommunen." Dette er faktisk dobbelt feil. Arctic Gold har absolutt fått presentere sitt planprogram. Kommunen la det ut på offentlig høring, og etter hard kritikk i høringsrunden la selskapet fram en ny utgave for kommunestyret, som vedtok å avvise det. Et skuldertrekk i kommunen? Det Arctic Gold møtte var et stort engasjement i bygda, både blant tilhengere og motstandere av gruveplanen, der ikke bare partier, men en rekke organisasjoner og folk flest, inkludert ungdommen, engasjerte seg. Men NB godtar visst bare demokrati når de får sitt eget syn gjennom.

Norsk Bergindustri er en ivrig støttespiller og pådriver for et hvert gruveprosjekt som noen kan finne på å sette igang i Norge, uansett om konsekvensene er fjorder fylt med gruveavgang, ødelagte fjell, reinbeiter, turområder eller lakseelver. Her gjelder bare tur-og-kjør, og tøm-og-røm. Norsk Bergindustri er ikke engang etterpåklok. Sjøl om Sydvaranger-konkursen har kosta minst 3,7 milliarder, vil man likevel sette i gang nye tilsvarende gruver.

Ingen trailere blir godkjente uten at bremseklossene er i orden. Sametinget og miljøorganisasjonene må nå gjøre jobben med å holde igjen på den ville mineralferden. Hadde Norsk Bergindustri virkelig vært en trailer, hadde den utvilsomt blitt avskilta.

Svein Lund
http://gruve.info


Til startsida

sveilund@online.no