Debattinnlegg sendt Finnmarks-aviser 20.04.2013.

Naturvernforbundet og motorferdsel i utmark

I Finnmark Dagblad 18.04.2013 har Odd Mathis Hætta et innlegg om skuterkjøring. Her skriver han: "Hva angår Finnmark Naturvernforbund, så er forbundet stille som graven. For forbundet gjelder det gruvedrift – og bare det."

Det er faktisk første gang vi i Naturvernforbundet i Finnmark hører en slik påstand. Snarere har vi fått kritikk for at vi i en periode fram til for 4–5 år siden prioriterte motorferdsel i utmark svært høyt. Men med regjeringas nordområdesatsing, med gigantinvesteringer i olje- og gassutvinning, mineralsatsing over hele fylket, et utall av søknader om vind- og vasskraftutbygging, samt dertil tilhørende kraftlinjer og utsikter til flerdobling av oppdrettsnæringa, innså vi at dette måtte føre til en omprioritering av arbeidet til Naturvernforbundet. De siste åra har derfor hovedvekta i arbeidet vårt ligget på energi, gruvedrift, olje og havbruk. Samtidig har vi etter evne arbeida med spørsmål som motorferdsel, arealforvaltning, naturbruk og natursyn, samt rovdyrforvaltning.

I ei rekke av disse sakene har fylkeslaget og våre tillitsvalgte kommet med uttalelser i media, både i aviser og radio/TV. På våre egne internettsider legger vi ut alle utspill fra fylkeslag og lokallag, der kan Odd Mathis og alle andre kontrollere om det stemmer at vi har vært stille som graven om motorferdsel i utmark, og om det stemmer at vi bare har brydd oss om gruvedrift. Vi vil oppfordre alle til å ta en titt på http://naturvernforbundet.no/finnmark, og se under de 14 temaene som er oppført som "Saker vi jobber med". Her vil man finne bl.a. 46 artikler om motorferdsel i utmark, derav 8 fra siste året. Også olje, oppdrett, kraftlinjer, reindrift og havneforurensing er blant de sakene vi har uttalt oss om bare det siste året.

Når det gjelder skuterkjøring, har Naturvernforbundet det siste året blant annet gått mot den nylig vedtatte liberaliseringa av skuterkjøring i motorferdselloven, vi har protestert mot den utbredte innvilginga av dispensasjoner etter at løypene skal være stengt på våren, og nylig klaga vi på ulovlige dispensasjoner til toppturer for turister i Alta.

Naturvernforbundet i Finnmark ønsker å kunne engasjere seg sterkere til vern av naturen i fylket vårt, både i forhold til motorferdsel, gruvedrift og på mange andre områder. Skal vi greie det, trenger vi i første rekke flere aktive medlemmer. I intervju i Finnmark Dagblad 19.04.2013 opplyser Odd Mathis Hætta at han meldte seg ut Naturvernforbundet på 1990-tallet, "fordi forbundet sørpå mente det ikke var skader på Finnmarksvidda etter nedbeiting". Dersom det stemmer at noen har uttalt dette på vegne av Naturvernforbundet, må det minst 25 år siden. På nettsida til Naturvernforbundet i Finnmark står det som er vår politikk i dag: "Samtidig ser vi at reindrifta slik den drives i dag, også gir belastninga på naturen, og at for å sikre framtida både for naturgrunnlaget og reindrifta bør man både redusere reintallet i mange områder, og bruken av motorkjøretøy og gjerder."

Vi har stor respekt for den innsatsen Odd Mathis Hætta har gjort for naturvern i Finnmark, men vi håper at han vil oppdatere seg på hva Naturvernforbundet i Finnmark står for i dag, og da ønsker vi han velkommen tilbake.

Svein Lund
vevmester for http://naturvernforbundet.no/finnmark


Til hovudsida.