Innlegg på Nordnorsk debatt 22.02.2019

Hvem er troverdig?

„Naturvernforbundet er ikke troverdig.” Det kan vi lese i FD 21.02.2019. Bakgrunnen er sjølsagt at Naturvernforbundet har vedtatt å støtte aksjoner mot Nussir-gruva.

Den som har kompetanse til å felle denne dommen er Kjell B. Mortensen i Tromsø, en mann som i debattspaltene har utmerka seg med en heltemodig kamp mot vår tids store plager: samer og bompenger. Denne gang er det vi som får æra av hans utfall. Om Naturvernforbundet skriver han at vi „er mot at det igjen søkes etablert arbeidsplasser i forbindelse med de rike forekomstene i kommunen.” Om han hadde brydd seg om å sette seg inn i Naturvernforbundets gruvepolitikk, ville han sett at vi ikke er mot verken gruver eller arbeidsplasser, men at vi stiller krav om at gruver må gjennomføres slik at de ikke fører til store uopprettelige skader på naturen og på andre næringer. I motsetning til Mortensen er vi også opptatt av de arbeidsplassene som ligger i fornybare næringer som fiske og reindrift.

Dette er likevel bare starten, for videre kommer han med ei mistenkeliggjøring som vi knapt før har opplevd: „Det kan være andre motiver bak de annonserte aksjonene, som for eksempel økonomiske motiver for selve organisasjonen.” Naturvernforbundet har arbeida i 105 år for å verne naturen i Norge mot rasering og forurensing. Det har så langt skjedd uten at forbundet har gått til aksjoner. Vi har skrevet høringsuttalelser, arrangert møter, debattert i avisene og brukt rettsvesenet for å stoppe naturrasering, men har holdt oss unna ulovlige aksjoner fram til nå. I snart ti år har vi vært engasjert i Nussir-saka, fra vi skreiv den første høringsuttalelsen til planprogrammet i 2010. Alle veger er prøvd, fra saklig informasjon i inn- og utland til å melde Norge til ESA for brudd på vann- og avfallsdirektiva. Ingen ting har ført fram overfor regjeringa. Først når alle andre midler er utprøvd mot ei av norgeshistorias største planlagte forurensinger, har Naturvernforbundet til slutt vedtatt å støtte dem som vil aksjonere. Når det er umulig for Mortensen å forstå at folk engasjerer seg og aksjonerer av oppriktig bekymring for hvordan det skal gå med livet på kloden vår, sier det mest om hvilken tankeverden han lever i. Det synes å være uforståelig for han at noen kan ha annet enn økonomiske motiver for sine handlinger.

Ikke bare vi blir mistenkeliggjort. Det blir med det samme også de som kjempa mot Alta-utbygginga for rundt 40 år siden. I det hele tatt er naturvernere og sameaktivister mistenkelige personer med skjulte motiver. Så vi er i godt selskap. Mortensen er tydeligvis en mann som vet det meste bedre enn alle andre. Han kan fortelle oss at Nussir-gruva vil være til beste både for kommunen, nasjonen og reindrifta. Det viser en fantastisk kunnskap om reindrifta som han er nesten aleine om, ettersom alle med tilknytning til reindrift sier gruva vil være svært skadelig.

Naturvernforbundet består ifølge Mortensen av manipulerte ungdommer som har det k

omfortabelt og bor i byene. Det er kanskje for mye forlangt at han skal orientere seg ut over sin posisjon i Nord-Norges største by, men vi finnes faktisk over hele landet og i alle aldersgrupper. Til og med blant både pensjonister og yrkesaktive i Kvalsund og i Guovdageaidnu, der de reindriftssamene som vil bli ramma av gruva holder til på vinteren.

En miljøorganisasjon som setter naturen og framtida foran kortsiktig profitt vil alltid møte motstand fra de kreftene som vil tjene på naturrasering. Det er vi forberedt på, og vi ser at jo mer tilslutning vi får jo mer desperate blir angrepa. Mortensens innlegg er så langt et høydepunkt.

Svein Lund
Naturvernforbundet i Ávjovárri


Til startsida

sveilund@online.no