Innlegg skrive 13.12.2015, sendt til iFinnmark.no

Utålelig kunnskapsløshet

Under tittelen "utålelig arroganse" går NHO-leder i Finnmark, Arvid Jensen, til angrep på dem som ikke vil godta sjødeponi i Repparfjord. Spørsmålet er heller om hvor lenge næringslivet i Finnmark vil finne seg i å være leda av en mann som avslører så mangelfulle kunnskaper. I et kort innlegg avslører han kunnskapsmangelen på minst 4 punkter:

1. Nussir skal bli redninga for arbeidsledige fra Sydvaranger
Det er jo gledelig at NHO har begynt å bry seg med arbeidsplassene, men for de ledige fra Sydvaranger kan det bli lenge å vente til 2018-19, som er det tidligst mulige tidspunkt for oppstart for Nussir. Går NHO inn for å gi ledighetstrygd i 3-4 år mens de venter? Dette må da forøvrig bety at NHO ikke har noe tro på forsøka på gjenoppstart av Sydvaranger Gruve.

2. Nei-partia har bare 1 av 20 velgere
Jensen hevder partia som er mot sjødeponi bare har 1 av 20 velgere bak seg. Ved siste kommunevalg hadde parti som på landsplan gikk mot sjødeponi vel 20% av stemmene. Det er i følge relativt enkel matematikk ikke 1 av 20, men 1 av 5. Velgerne har heller ikke stemt på sjødeponi, de har stemt på parti av mange forskjellige grunner, og det er ikke noe grunnlag for påstanden om at et flertall av velgerne ønsker sjødeponi. Motstanden mot sjødeponi er nok langt større enn Jensen har fått med seg, og omfatter bl.a. Norges Fiskarlag, SjømatNorge og arbeidsgiverorganisasjonene Virke og NHO Reiseliv. Men når NHO har fått en oljemagnat som leder, så teller vel ikke næringer som sjømat og turisme.

3. Norge er eneste land med sjødeponi og eneste med mulighet
Fire andre land har sjødeponi i dag. Chile og Peru vurderer det, og Norge samarbeider med dem om å gjøre metoden anerkjent internasjonalt. Fem av EU-landa hadde sjødeponi for 20 år siden, men har slutta av miljøhensyn.

4. Det har ikke blitt lansert alternativ
Når ikke Jensen har hørt om andre alternativ enn sjødeponi eller landdeponi, forteller det bare at han sjøl ikke har fulgt med. Alternativene til sjødeponi er ikke et landdeponi som nesten ingen vil ha, men kombinasjon av tilbakefylling i gruva og bruk av overskuddsmasse til forskjellige former for bygningsmaterialer. Dette er ikke bare blitt fremma av miljøorganisasjoner i ei årrekke, men ei rekke alternativer er vist i konsekvensutredninger for Nussir laga av Sintef og Bergfald miljøtjenester.

Det blir sikkert mye debatt framover om sjødeponi både her og der. Vi får håpe at denne debatten forholder seg litt mer til realitetene enn det NHO her legger opp til.

Svein Lund


Til startsida

sveilund@online.no