Debattinnlegg sendt aviser i Finnmark 08.05.2009

Reindrift og turlag, samarbeid eller krig?

I et innlegg i Finnmarksavisene nylig skreiv jeg at konfliktene mellom Hammerfest turlag / Den norske turistforening og reindrifta hadde oppstått fordi turlaga ikke hadde kontakta reindrifta før de la sine planer for turer og turløyper. Jeg skreiv også at politikerne i Hammerfest ikke kritiserte turlaget, men la all skylda for konfliktene på reindrifta.

Siden har det skjedd ei utvikling som gjør at dette ikke lenger er helt rett. For nå kritiserer de samme politikerne turlaget! Ikke fordi de ikke tar hensyn til reindrifta, men fordi de gjør det! Når turlaget har tatt direkte kontakt med reindrifta og funnet ut at de skal ta hensyn, da reagerer Hammerfest-politikerne, i flokk og følge. Samarbeid med reindrifta, det skal vi ikke ha noe av her i byen. For reinen og fjellfinnan er våres fiender, som vi skal jage dit peppern gror, eller i alle fall langt inn på vidda, og enhver fraternisering med fienden må fordømmes på det skarpeste.

All ære til turlaget og reinbeitedistriktet som kom fram til enighet. Dette kan være et forbilde for behandling av mange konflikter også ellers i fylket. Hammerfest-politikerne, derimot, har tydelig alle starta valgkampen som en kamp om hvem som er hardest mot reindrifta og sameretten. Det virker som det i Hammerfest råder full enighet i alle politiske partier i forhold til reindrifta. Dersom dette inntrykket er feil, vil jeg oppfordre de Hammerfest-politikere og parti som ønsker at reindrifta på Kvaløya skal bestå og reindriftas rettigheter respekteres, om å si klart og tydelig fra om dette.

Hammerfestpolitikerne har så langt fått ture fram, uten å bli satt på plass av partia på fylkes- eller landsplan. Så lenge de er tause, må man lure på hvorfor: Støtter de Hammerfestpolitikernes kamp mot reindrifta, eller de er bare feige fordi de ønsker reindriftsmotstanderne sine stemmer i valget.

Hetsen mot reindrifta har skremmende stor oppslutning i Finnmark. Men vi er også mange som ikke kan tenke oss å stemme på et parti som ikke tar avstand fra Hammerfestpolitikernes kampanje for å knekke reindrifta.

Svein Lund


Til hovudsida.