Debattinnlegg sendt Ságat 15.02.2014

Skitten omkamp om Biedjovággi

Av debatten i Ságat 15.02.2014 ser vi at det i omkampen om gruve i Biedjovággi blir tatt i bruk stadig skitnere knep. I motsetning til de fleste andre aviser, tar Ságat inn anonyme innlegg, også med angrep på navngitte personer. "Gruvearbeideren" skriver: "Svein Lund er med på å piske opp stemningen i Finnmark. Han gir uttrykk for å være fra Kautokeino og bruker det for å legalisere seg selv." Det er en ganske drøyt å påstå at jeg har forfalska min bakgrunn og opprinnelse, særlig når det kommer fra en som sjøl ikke tør å stå fram med navn. At undertegna har behov "for å legalisere seg selv", vil si at jeg i utgangspunktet må være illegal. Det er med andre ord bare de innfødte som er legale i Kautokeino! Hvilket signal gir det til innflytterne i kommunen og til de mange gruvearbeiderne som den tidligere gruvearbeider ønsker at skal slå seg ned her?

Den anonyme gir inntrykk av punktvis å svare på spørsmåla mine. Men samtlige svar er skrevet ut fra prinsippet om å vri seg unna og snakke om noe annet.

1. At flertallet i kommunestyret er reindriftsutøvere får han til ved å inkludere dem som har reindrift i familien. 2. Om skoleutbygging viser han til at han sitter i styrer og verv i kommunen, og derfor vet han. Denne påstanden blir fullstendig hengende i lufta når han ikke våger å fortelle hvem han er og hvilke styrer han sitter i. Det er mulig utbygginga ikke kommer igang i år, men påstanden hans om at utbygginga av videregående skole er satt på vent i seks år, den er bare fri fantasi.

3. Den tredje påstanden hans var "Kommunestyrerepresentantene takket nei til 20 millioner kroner som kommunen skulle få bare ved å tillate konsekvensutredning." Det oppfatta jeg som de 20 millionene Arctic Gold hadde lova kommunen, men det var altså ikke det han mente, for nå svarer han at "der har nemlig prislappen på utredning vært på 20 millioner og det kan du ikke bortforklare." Det er altså utredninga som er ei 20 millioners gave til kommunen! Forstå det den som kan. Det var vel ikke kommunen som skulle gjennomføre konsekvensutredninga, men konsulentbyrået Rambøll, som ikke har noen ansatte i Kautokeino. Hvordan kan dette da bli penger som kommunen skulle få.

4. I siste innlegget står det: "I punkt 4 spør du "hvilke andre virksomheter som har takket nei"." Men dette er ikke et sitat fra innlegget mitt. Det jeg skreiv var: "Hvilke andre virksomheter er det kommunen har fått tilbud om, men sagt nei til?" Altså stikk motsatt. Påstanden om at kommunen har sagt nei til arbeidsplasser kan altså bare forsvares med direkte sitatfusk.

Konklusjonen er at ingen av de fire opprinnelige påstandene fra den anonyme holder mål. Når omkampen om gruve i Biedjovággi må føres med slike feige og skitne metoder, viser det hvor utrolig lite gruveentusiastene har å fare med.

Svein Lund
(Telemarking i Kautokeino siden 1988)


Til startsida

sveilund@online.no