Debattinnlegg sendt Ságat 06.02.2014

Anonyme fantasier i gruvestriden

Omkampen er nå igang om Biedjovággi. En av dem som ikke vil godta vedtaket i Kautokeino kommunestyre slår til i et innlegg i Ságat 05.02.2014. Innlegget er så fullt av grove beskyldninger og feilaktige påstander, at det er svært forståelig at skribenten ikke tør å stå fram med fullt navn, men har kamuflert seg som "Tidligere gruvearbeider".

Her er et lite utvalg av de feilaktige påstandene:

1. "Det er flertall av reindriftsutøvere i kommunestyret."
Det er 19 representanter i kommunestyret og de aktive reindriftutøverne utgjør knapt mer enn en tredel av disse. Både innafor og utafor kommunestyret er det mange som er mot gruvedrift i Biedjovággi, uten at de har noen personlig tilknytning til reindrifta.

2. "Videregående skole er satt på vent i foreløpig seks år."
Det er rart at den anonyme skribenten her har informasjon som er ukjent for skolens ledelse. Bygging av ny skole vil trolig starte i år.

3. "Kommunestyrerepresentantene takket nei til 20 millioner kroner som kommunen skulle få bare ved å tillate konsekvensutredning."
De 20 millionene ville man i beste fall få når Arctic Gold hadde fått driftskonsesjon, å tillate konsekvensutredning ville ikke utløse noen penger. Mesteparten av disse pengene skulle kommunen bruke til å legge til rette for gruvevirksomheten, de ville ikke bedre kommuneøkonomien.

4. "En lutfattig kommune som ikke vil tillate noe som helst av virksomheter."
Hvilke andre virksomheter er det kommunen har fått tilbud om, men sagt nei til? Så vidt jeg kjenner til er dette første gangen kommunen har avvist en virksomhet siden man sa nei til utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget sist på 1970-tallet. Da det blei satt igang bergverksdrift i Naranas ga kommunen ikke bare tillatelse, men stor pengestøtte, forøvring uten overbevisende resultat.

Innsenderen gir flere eksempler som skal bevise at alt fra Vinmonopol til Coop og Mattilsynet "flagger ut" fordi kommunen sier nei til gruve. Det kan kanskje være tilfelle at Vinmonopolet innskrenker, Coop ikke utvider og Mattilsynets kontorer har ei usikker framtid. Men ingen av disse sakene har noe å gjøre med spørsmålet om det blir gruvedrift i Biedjovággi.

Den "tidligere gruvearbeider" bønnfaller statsministeren om å slette reindriftsstøtten og alle overføringer til kommunen, for at vi skal "skape noe selv". Innsenderen ønsker tydeligvis å ta knekken både på reindrifta og på kommuneøkonomien. Han klager over at kommunen må stramme inn på drifta, men hva vil bli resultatet dersom statsministeren skulle følge denne oppfordringa?

Det ville virkelig være som han sjøl sier "rake veien til stupet"! Men i kampen for at utenlandske spekulanter skal få endevende Finnmarksvidda etter gull er tydeligvis alle midler tillatt.

Svein Lund


Til startsida

sveilund@online.no