Innlegg i Finnmark Dagblad, 09.03.1995.
Skrevet av Svein Lund, i avisa undertegna av Finnmark RV v/ Kato Johansen

Gro angrer ingenting

Statsministeren har besøkt Sametinget og komment med mange fine ord. Lokalavisene har vært fulle av lovord over statsministerens tale. Men er det noen grunn til å juble?

I talen til Sametinget sa ho at man må beklage mye av den politikken som tidligere er ført overfor samene. Man da ho blei spurt om dette også gjaldt Alta-saka, benekta ho det. Det var ho ikke villig til å beklage noe. Tidligere har Gro innrømt at denne kraftutbygginga var unødvendig. Vi har altså en statsminister som mener det var rett å sette inn store politistyrker for å gjennomføre ei unødvendig kraftutbygging i et samisk kjerneområde!

90-åras "Alta-sak" er mineralleitinga på Vidda. Denne skal fortsette, bare sjølve utvinninga skal vente til etter at behandlinga i Samerettsutvalgets innstilling er ferdig. Dette kan statsministeren trygt love i forvissning om at leitefasen tar flere år og bergverkslovgivninga gir finneren nærmest automatisk utvinningsrett. Dersom befolkninga i Finnmark skulle forsøke å hindre de multinasjonale selskapa si graving på vidda vil man altså kunne regne med at regjeringa igjen vil sette inn store politistyrker for å sikre storkapitalens "rett" til å rasere samiske områder.

Det eneste statsministeren var villig til å beklage, var tidligere tiders fornorskingspolitikk. Men regjeringa er ikke villig til å betale det det koster å rette opp skadevirkningene av denne politikken. Heller ikke nå ville statsministeren love at de samer som ikke har lært å snakke, lese eller skrive samisk skal få rett til opplæring i dette. På spørsmålet om dete svarte hun at man vurderer en endring av grunnskoleloven for å sikre retten til opplæring i samisk. Det kan i beste fall hjelpe framtidige generasjoner, men er ingen hjelp for den som har mista språket eller fått mangelfull opplæring.

I Karasjok lova Gro mer penger til samiske læremidler. Dette skjedde tre måneder etter at Arbeiderpartiet i Stortinget hadde vært med på å stemme ned et forslag om økte midler til Samisk Læremiddelsenter. Til dette svarte statsministeren at "Man kan jo ikke finne plass til alle gode forslag." Hva skal vi tro mest på - løfter eller praksis?

Statsministeren understreka spesielt at undervisninga fortsatt må følge felles nasjonale normer. En samisk skole vil altså heller ikke være mulig i framtida. Var det noen som trodde at det gamle fornorskingspartiet Det Norske Arbeiderparti hadde endra seg til et parti for samiske interesser?


Til startsida

sveilund@online.no