Debattinnlegg sendt aviser i Finnmark 12.06.2012

Sugerør i statskassa?

– Her er sugerøret i statskassa viktigere enn å skape arbeidsplasser, uttaler stortingsrepresentant Jan Henrik Fredriksen (FrP) til Finnmark Dagblad 09.06.2012. Argumentet hans er at "reindrifta får store subsidier fra staten". Fredriksen går her inn i en velkjent sterk tradisjon i sitt parti, nemlig å henge ut grupper som man hevder får store statssubsidier. Gjennom tidene har partiet med det misvisende navn Fremskrittspartiet på dette grunnlaget ført en heltemodig kamp mot finnmarkinger, samer, enslige mødre, trygda, innvandrere, bønder, kulturarbeidere osv, osv. Felles for alle disse gruppene er at det er folk med inntekt under gjennomsnittet og med liten innflytelse i samfunnet. Men når millioner og milliarder triller ut av statskassa til å subsidiere olje-, mineral- og vindkraftnæringa, da er det stille fra Fredriksens parti. Da regjeringa bevilga 100 millioner til NGU for å leite mineraler i Finnmark, hørte vi da noe om "sugerør i statskassa"?

Faktum er at både reindriftsnæringa og mineralnæringa i Norge får overføringer over statsbudsjettet. Begge næringer skaper arbeidsplasser. Forskjellen er at arbeidsplassene i reindrifta kan vi ha i overskuelig framtid, mens de arbeidsplassene som Arctic Gold skulle sørge for, og som Fredriksen er så bekymra for, var beregna å vare mellom 5 og 10 år. Hvor lang horisont har da samfunnsplanlegginga hos våre stortingspolitikere?

Svein Lund
Guovdageaidnu


Til startsida

sveilund@online.no