Onsdag 14.06.2017 var eg ein tur i Kvalsund og deltok på eit folkemøte om gruver. Fredag 16.06. blei møtet omtalt i Finnmark Dagblad, som hadde forvrengt møtet til det ugjenkjennelige. Eg skreiv derfor eit innlegg som eg har sendt til avisa. Spørs om det kjem inn. Her er det i alle fall:

Nussir – med FD på laget

Finnmark Dagblads Svein G. Jørstad har vært på gruvemøte i Kvalsund. Undertegna var også på dette møtet, men når jeg leser referatet i FD lurer jeg på om vi har vært på samme møtet.

Fra Nussir blei danna har FD i et tiår fungert som støtteorgan for planene til Øystein Rushfeldt &Co, noe vi så seinest 12.06. da direktøren fikk framsida og ei hel side i avisa for å fortelle hvor miljøvennlig han er, ettersom han bruker kollektiv transport når han flyr verden rundt for å samle støtte til prosjektet sitt.

Jørstads møtereferat er i samme stil. Det gjelder å framstille både direktør Rushfeldt, selskapet hans og gruveprosjektet som miljøvennlig. Det starter på forsida med "Her var Nussir enig med naturvernerne". og fortsetter inni avisa med at Miljøpartiets leder "Fikk Nussir på laget i Kvalsund". Overskriftene gir dermed inntrykk av at Nussir og naturvernerne nå er enige. Virkeligheten er den stikk motsatte. Det burde vel også FD kunne se, men det ser ut som avisa har sin egen agenda for hva man vil ha fram, og at man da kan forvrenge alt til sin egen og Nussirs fordel.

Det var et merkelig "folkemøte". Det blei åpna og leda av ordføreren i Kvalsund, som samtidig understreka at det IKKE var kommunen som arrangerte møtet. Det var arrangert av et merkelig prosjekt kalt Minefacts. Dette blir ikke nevnt ved navn i FDs reportasje, som bare skriver at det er "et nordskandinavisk forskningsprosjekt med deltakelse fra universitetene i finsk Lappland og Nord-Sverige og partnere i Norge." Det høres jo greitt ut, men hvem er så "partnerne i Norge". I følge det som kom fram på møtet er det EN norsk partner, Nussir ASA! I tillegg er det med partnere fra gruveindustrien i Sverige og Finland. Hva driv så Minefacts med? I følge egne nettsider: "building the social license to operate through offering facts on exploration and mining – a roadshow for municipalities and communities". De skal bygge opp den folkelige oppslutninga om gruver gjennom å tilby fakta om utvinning og gruvedrift – eit vegshow for kommuner og lokalsamfunn. Dette er reine ord for pengene, de skal øke støtten til gruver, det gjelder da sjølsagt ikke minst de svært omstridte planene som partnerne har. (Bolidens planlagte kobbergruver i Laver er ikke mindre omstridt der enn Nussir er her.)

Første del av møtet besto i at de finske gjestene gjorde et langtekkelig forsøk på voksenopplæring i geologi og mineralnæring – på engelsk! Det er sjelden å se så fatale bomskudd fra "forskere" som ikke kjenner sitt publikum. De understreka stadig at de skulle gi nøytrale fakta. Men i løpet av en times presentasjon blei miljøproblem ved mineralutvinning ikke nevnt. Det hadde ikke blitt nevnt på møtet om det ikke var for kritiske røster fra salen. Representantene fra Minefacts la fram hvilke institusjoner de tilrådde å hente opplysninger fra. Det var de tre nordiske institusjonene for geologiske undersøkelser, de tre næringsorganisasjonene for mineralnæringa og Bellona. Som miljøalibi har de har valgt en miljøstiftelse som har et nært og godt forhold til store industriaktører. Mer kritiske fakta var tydeligvis ikke ønska.

En av dem som la fram "gruvefakta" var Niclas Dahlström fra Luleå tekniska universitet. Der har han den nøytrale tittel av "Affärsutvecklare" eller forretningsutvikler. Informasjon fra hans arbeidsgiver forteller at "Niclas har en mångårig erfarenhet av seniora roller från näringslivet och då främst inom gruvindustrin." I sannhet god bakgrunn for nøytral forsking om sterkt omstridde gruver!

Etter kaffepause fikk Øystein Rushfeldt slippe seg løs med et resirkulert foredrag, der han ikke hadde tatt seg bryet med å oversette presentasjonen siden han skreiv det på engelsk for et annet publikum. Kort oppsummert hadde han ikke noe nytt å fare med. Avgangen skal fortsatt i fjorden, den er helt uskadelig og vil ikke ramme verken laks eller annen fisk, og Havforskingsinstituttet sine undersøkelser er ingenting å bry seg om. Nussir har fortsatt ikke kommet til enighet med reindrifta, men det skal gå seg til. Og driftskonsesjonen er straks i mål, og neste år kan de begynne å sprenge. I FD sitt referat blir jeg og to andre miljøvernere tillagt uttalelser om at "Miljødepartementet godkjenning av utslippene i Repparfjorden ikke tok hensyn til ny forskning om at fjorden også var gytefjord for torsk". Dette er i beste fall unøyaktig, og gir inntrykk av at vi ikke vet hva vi snakker om. At Repparfjorden er gytefjord for torsk har vært kjent i uminnelige tider. Store deler av det gamle gyteområdet blei ødelagt av gruvedumping på 1970-tallet. Havforskningsinstituttet har ved sine undersøkelser de aller siste åra påvist at mesteparten av gytinga nå foregår nettopp i det området som er utsett til dumpeplass, og HI har påvist at dette området er langt viktigere for gytinga enn det som kom fram i undersøkelsene som NIVA gjorde i konsekvensundersøkelsene som utslippstillatelsen bygger på.

Jeg har fått den noe tvilsomme æra å få uttalelsene mine referert i FD: "Lund mente også det kun var to forhold som måtte på plass, så ville gruvesøknaden gå glatt gjennom uten protester: Gjenbruk av gruveavfallet i stedet for dumping og en løsning med reindriften." Det jeg sa var at bruk av gruveavfallet slik at man unngår ytre deponi og ei omlegging av planen slik at den ikke skaper problemer for reindrifta, er de to store spørsmåla som må løses for at man kanskje kan komme til en enighet. Man kan telle det til "kun to forhold", men det nettopp disse sakene striden står om, og det er ingen tegn til at Nussir har til hensikt å gi etter på disse. Jeg vil også understreke at "en løsning med reindriften" ikke er et spørsmål om å tvinge eller kjøpe opp dagens reineiere, men ei omlegging av dagens plan. I konsekvensutredninga om reindrift er det vist til viktige endringer som må gjøres, men her har ikke Nussir ønska å følge opp sin egen konsekvensutredning.

Av dette går det fram at jeg ikke er "gruvemotstander", som Jørstad omtaler meg, men ønsker at malmen i Nussir og Ulveryggen kan tas ut på en miljømessig forsvarlig måte. Nussir og forvaltninga har hatt valget mellom konsensus og konfrontasjon. De har valgt konfrontasjonen. Derfor blir det ikke satt igang noen Nussir-gruve i 2018. Om ikke Mineraldirektoratet setter foten ned, vil saka gå lenge ennå med anker, rettssaker og aksjoner både nasjonalt og internasjonalt. Men om motstanden vokser kan Nussir ASA i alle fall trøste seg med at de har en trofast støttespiller i Finnmark Dagblad.

Svein Lund


Til hovudsida.