Ugras

Hilskkut - sámegillii

Weeds - in English

Chwasty - po polsku

Svein Lund - foto

Forfattaren på skitur i Guovdageaidnu i -200C

Hei, kjente og ukjente lesarar!

Forsyn deg av "ugraset" – ulydige vekster eller skrifter, med synspunkt på forskjellige samfunnsspørsmål og til forsvar av biologisk, kulturelt og språklig mangfald. Mange års uhelbredelig skrivekløe har ført til ein del skrifter. Ein stor del av dette finn du under emna i menyen til venstre.

Eg har og lagt ut litt bilete frå nokre av stadane eg har budd og reist.
Eg vaks opp i Skien i Telemark, seinare har eg budd og arbeida mest i Finnmark, i første rekke Hammerfest og Guovdageaidnu, også litt i Porsanger og Hasvik.
Sidan 1987 har eg årlig vore kortare eller lengre tid i Gdańsk i Polen, noko som i stor grad skuldast vevmeisteren bak desse sidene. Det har blitt mange reiser mellom Polen og Finnmark og ei av dei kan du sjå bilde frå her: 10 land på 6 veker

Eg har bl.a. jobba som mekanikar i fiskeindustrien og som lærar; mest i vidaregåande skole, litt i høgskole og grunnskole. I to tiår har eg vore lausarbeidar og forsøkt å leve av å skrive i lag med forskjellige andre småjobbar. Innimellom har eg studert på så mangt og engasjert meg i forskjellige aktivitetar med von om å bidra til å gjøre verda litt betre. Dei siste åra har eg i første rekke engasjert meg i Naturvernforbundet og i arbeidet for å få oppretta eit natursenter i Guovdageaidnu. Eg gjør no iherdige forsøk på å vere pensjonist, og har tatt meg tid å skrive ned nokre minner og tankar som kan lesast her: Mot straumen. Eg har også forsøkt meg på eit par Dikt.

.

Under her er litt om nokre av prosjekta mine.

"Samisk skole eller Norsk Standard?"

I 2003 ga eg ut denne boka på forlaget Davvi Girji. Boka er ei samanfatting av skolehistoria i Noreg gjennom tidene, og behandlar den nasjonale norske og den samiske skolehistoria parallelt.
Saman med den historiske framstillinga tar boka opp til drøfting viktige pedagogiske prinsipp for norsk og samisk skoleutvikling.

Du kan bestille boka frå forlaget.
Boka er også tilgjengelig på internett. Du kan laste henne ned i pdf-format: på norsk og på samisk

Bokmeldingar

Samisk skolehistorie

Samisk skolehistorie 1 - forside Samisk skolehistorie 2 - forside Samisk skolehistorie 3 - forside Samisk skolehistorie 4 - forside Samisk skolehistorie 5 - forside Samisk skolehistorie 6 - forside
Eg har vore hovudredaktør for ein bokserie og internettutgåve, der bl.a. tidligare lærarar, elevar, foreldre, internatarbeidarar og skolepolitikarar fortel sin versjon av historia.
Bind 1 kom i 2005, bind 2 i 2007, bind 3 i 2009, bind 4 i 2010, bind 5 i 2011 og bind 6 i 2013.

Jernarbeid i samisk tradisjon

Denne boka kom ut i 2009. Her finn du internettutgåve på norsk og på samisk.

Gull, gråstein og grums

Her finn du internettutgåva av:
Bind 1 – Omstridde gruver (2015)
Tilleggsmateriale til bind 1
Bind 2 – Med lov skal land øydast (2016)
Bind 3 – Ei velsigning for landet? (2017)
Bind 4 – Under falskt flagg (2019)

Vindkraft eller reindrift?

Rapport gitt ut på nettet i 2020, eg har vore hovudredaktør og skrive vel halvparten av rapporten.

Del A – Oversikt, sammendrag og oppsummering
Del B – Reindrift, vindkraft og skadevirkninger
Del C – Erfaringer med vindkraft i reindriftsområder
Del D – Lovverk, konsesjonsbehandling, kunnskapsgrunnlag og påvirkere
Bieggafápmu vai boazodoallu?
Wind power or reindeer husbandry?


Skriv brev Skriv til meg