Svein Lund presenterer:

Ho Basia

Får eg presentere min beste venn og samarbeidspartnar, datakonsulent, kone og periodiske sambuar: Basia Głowacka (I offentlige papir kalla Barbara).

Ho er blant anna:
- skipsingeniør (utan større skip enn ein samanleggbar kajakk)
- mikrokapitalist (utan kapital), sjå firmaet Jastra (parallell informasjon på engelsk og polsk)
- miljøaktivist (pr. internett), sjå nokre av innlegga hennar her: Skogar rundt Gdansk, Jastra - debatt (mest på polsk, noko på engelsk)
- dykkarinstruktør (også i vatn), sjå dykkarklubben Neptun (bare på polsk)
og mye anna.
Ho er innehavar av polsk pass og har etter 4 års opphalds- og arbeidsløyve no blitt utvist av Noreg!

Dette biletet blei tatt i januar 2003, ved "verdas ende", på Veidnes i Laksefjorden i Finnmark, da ho enno hadde opphaldsløyve i Noreg


Tilbake til Ugras - Vevstaden til Svein Lund

sveilund@online.no