Svein Lund:

Mot straumen

Minner og refleksjonar

Utkast pr. 16.08.2021

Her har eg skrive ned nokre minner frå livet mitt, med nokre tankar i tilknyting til desse. Skrivet er delt i 10 dokument, som du kan klikke deg fram til frå innhaldslista nedafor her.

A. INNLEIANDE ORD OG TANKAR
Dommedag?
Som bakgrunn nokre sitat på villstrå
Inspirasjon og pådriv frå fleire kantar
På geografisk og kulturell avstand
Røter og føter – allmenne og personlige tankar

B. ROTLAUS SØRPÅ
B1. Oppvekst i Skien
Luthersk start på livet
Oppvekst mellom ingenting og allting
Ein gong speidar – alltid speidar?
Paradiset på Øya
Arven frå krigen
Flukta frå Sverdrup
Ein forfattar blir fødd
Kva fikk eg med i sekken?

B2. På veg ut
På leiting etter den store løysinga
To veker i Sosialismens Fyrtårn
Første notatet i mappa
Tilbakeblikk etter år
Psykiatrien sett nedafrå
Motvillig i Majestetens konfeksjon
Kjønn – må eg skrive om det?
Aluminium og einsemd

C. SØRING NORDPÅ
C1. Ein annleis skolebenk
Kor er hammaren, Edvard?
Folkehøgskolen og omverda
Konverteringa
Ein bortkomen søring møter den samiske røyndomen
Samisk skole på norsk
Revolusjon og samepolitikk
Tillitsvald i elevorganisasjonar
Proletarisering?

C2 Mekanikar og fagforeiningsaktivist
Eit tiår på Findus
Findusarbeidarar frå Seiland til Ceylon
Verkstaden
Fagforeininga
Utdanning uønska!
Ein god arbeidsplass – trass alt
Faglig skolering – frå Skaidi til Sørmarka
Fisk i teori og praksis

C3. Mellom raud draum og harde realitetar
Beskjeden karriere som listekandidat
Den viktigaste dagen i året
Altakampen sett nordfrå
Ut i verda
Alt går i oppløysing
Skjebnesvangert møte med Polen
Kina – draumen som forsvann
Klassekampen – elska og hata

D. NORSK NORDMANN I SÁPMI
D1. Faglærar i motvind
Ringen slutta
Møte med Nordens Paris
Ruovttoluotta Guovdageidnui
Pedagogikk for samisk yrkesopplæring?
Mellom yrkesfag og allmennfag, mellom samisk og norsk
Forsøksskole og utviklingsarbeid
Prosjektoppgåver med konsekvensar
Yrkesskolen som forsvant
Reform 94 – Tilbakeslaget
Samisk jernarbeid
På samisk eller norsk?
Språkutvikling
Samisk på data
Nokre forsøk som språklærar
Metodisk veiledning mellom barken og veden
Utfordringar som vikar
På gal side av grensa
Året alt gikk galt
Harde slag i Lærerforbundet
Nei og atter Nei til EU
Mitt livs Interrail
Eit ufullendt oppgjør
Vegen ut av ml-rørsla
Mappa mi, med litt digresjonar
Nei eller ja til Sameland?
Det kostar å forsvare det samiske

D2. Frå lærar til lausarbeidar
Treng ikkje yrkesutdanninga yrkespedagogikk?
Doktorgraden som blei vekk
Vaksenopplæring frå Sápmi til Paris
Tilbakefall som meklærar
Kan ein bli integrert i Guovdageaidnu?
Kven kan skrive samisk skolehistorie?
Sámi allaskuvlla guossin
Mii orrut Sállanis
Om så frå Kina
Naturvern på godt og tvilsomt
Gruva og eg – frå arbeidssøkar til forfattar
Frå herbarium til fitoterapi
Natursenter – kva skal vi med det?
Mellom nord og sør

E. NORDMANN I POLEN
Frå spanande utland til andre heimland
Litt verdshistorie og familiehistorie frå Polen
Er alle språk like gode?
Meir katolsk enn Paven?
Turisme på polsk
Naturvern på bortebane
Praca w Norwegii?
Bindeledd mellom Polen og Sápmi
Psykologi på polsk
Møte med polsk helsevesen
Eit lite dikt til takk og ære

F. SISTE KAPITTEL – ELLER NY MORGON?
Frilans emeritus
Familien, kor blei han av?
Raudt, grønt eller raudgrønt?
Motstraums
Det store skjelvet – og etterpå