Svein Lund:

Čállosat sámegillii

Namma Media Beaivi Mearkkášupmi
"Mearrasámehoavda": Sápmelaččain eai galgga leat sierravuoigatvuođat Sámiid HilatNr.1-1978
Nordkapp Sámiid Searvvi ovdaolmmoš: Mearrasámeakšuvdna ii leat ávkin sámiide Sámiid HilatNr.1-1978
Minsttarplána vuoigŋa lea ain: Go leat dárogiela oahppan, de leat ovtta dásis Sámiid HilatNr.1-1978
Doara sámegiel oahppogirjjiid ovddas - oahpa ákšuvnnain oažžun dihtii oahppogirjjiid ođđadárogillii! Sámiid HilatNr.1-1978
Hálkavárre báhčinšillju Porsáŋggus: Militeara billista boazoguohtumiid Sámiid HilatNr.1-1978
Sámenuorat dáhtošedje barggu ruovttuguovllus Sámiid Hilat Nr.2-1978
Elfápmuhuksejeaddjit háliidit álbmoga duoga beale bargat - dadjet boazosápmelaččat Fállanuori guovlluin Sámiid Hilat Nr.2-1978
Boazosápmelaččat Áisaroaivvis: - Mii dat galggašeimmet duoddara badjel mearridit! Sámiid Hilat Nr.2-1978
Sierra sámi stáhta Røde Fane 2-1987 Niillas A. Somby jearahallan
Sámegiella oahpahusgiellan mekánalaš fágain UIT 1991 Prošeaktabargu, ped.
Álggos meara - de meahci? Mearrit (NTEU) 8.93 Finnmárkku
- Mii eat jienas EO-bealušteddjiid Mearrit (NTEU) 8.93
- EU váhágin boazodollui Mearrit (NTEU) 8.93
Sámi riekteipmárdusa hilgon Min Áigi 08.09.93 Sámevuoigatvuođalávdegoddi
Islánddalaččat gáhttejit gielaset Min Áigi 10.11.93
Norgga sámepolitihkka - teoriija ja duohtavuohta Min Áigi 25.02.94
Norgga sámepolitihkka - Oslos Brusselii  Finnmárkku aviissat 15.03.94 
Terminologiija, kultuvra ja oahpaheapmi Sámi allaskuvla 1994 Prošeaktabargu, mángakult.
Lulli-Trøndelagas eai hálit sámegiel oahpu Min Áigi 23.03.94
EU ii dohkket sámiid álgoálbmogin Min Áigi 16.09.94
Unna skuvllaš ja stuora plánat Min Áigi 05.10.94 Elgå, lullisámegieloahpahus
Norgga vuosttaš giellaguovddáš doaimmas Min Áigi 14.10.94
Norgga bealde sápmelaččat ja EU Ii fal EU 1994
"Bavssa Láhpis" "Gal"is "Ii"ai Standpunkt 11.94
- Olgešbellodatolbmot jienastehket vuostá Standpunkt 11.94
Brussel mearrida gáiromoniid ja rievssahiid badjel  Standpunkt 11.94
Mimmi Bæivi: - EU ii leat nissoniid várás  Standpunkt 11.94 
Manne sámi joatkkskuvllat eai leat sámi skuvllat? Min Áigi nr. 28-1995
Buoret johtit go orrut Áššu 20.04.95
Mo suomagielain manná Durtnosleagis Áššu 27.04.95
Oahpaheaddjilihttu bargá sámi skuvlla vuostá Min Áigi 10.97
Sámegiella dihtoriin - ain máŋga čuolmma Min Áigi 06.05.98
Moivelávdegoddi Min Áigi 13.05.98
Váttis sámi dihtorčoavddus Min Áigi 04.11.98
Golbma sevdnjes jagi Min Áigi 20.11.98
Interreg Sápmi - EU skeaŋka sámiide? Min Áigi 13.01.99
Lea go dárogiella cielusgiella? Min Áigi ??.??.99
Ráđđehusat dárbbášit rávesolbmuidoahpu Min Áigi 10.99 UNESCO
Rávesolbmuidoahpahus sámiide - makkár fálaldat ja gean ovddasvástadus NSI 24.11.99 UNESCO
Globála riidu globála apartheida vuostá Min Áigi 11.10.00 IMF/WB - Praha
Australia: Min giella ii leat jápman Min Áigi 29.12.00 Girjeárvvoštallan
Interneahtta sámegiela haga? Min Áigi 29.12.00
Dáru-sámi sátnegirji - gean várás? Min Áigi 11.05.01 Girjeárvvoštallan
Gosa jávká Microsofta sámegielčoavddus? Min Áigi 26.05.01
Ruoŧŧelaččat áigot olggos EU:s Min Áigi 29.06.01
Árbevierus fidnomáhttui Høgskolen i Akershus 27.07.01 Váldofágabargu
Ruovdebargu sámi árbevierus Sámi allaskuvla giđđa 2003 Prošeaktabargu oahpponeavvopedagogihkas
Árbevierus fidnomáhttui - logaldallan Sámi allaskuvla 08.11.01 logaldallan
Dološ sámi duodji Polskkas Áššu 26.04.02
Mu unna dihtorgirjjáš Sámediggi 27.05.02 Dihtoroahppogirji
Skuvlalinux - dihtorprográmmat nuvttá ja sámegillii! Áššu 01.10.02
EU - Polskka luodda buorrevuhtii ja lihkkui Áššu .12.02
EU ávvuda viiddideami - muhto buohkat eai sáhte ávvudit Čállon Ášu várás, ii prentejuvvon .12.02
EU bilida bargosajiid Finnmárkkus Sámi aviissat 04.02.03
Maid áigu Sámediggi joatkkaoahpahusain ja rávesolbmuidoahpahusain? Min Áigi 05.03.03
Sámi skuvla vai "Norsk Standard"? Davvi Girji njukčamánu 2003
Mo ráhkadit oahpponeavvu go eai baljo leat čálalaš gáldut? Sámi allaskuvla 10.11.2003 Logaldallan duoji váldofágas
Háliida go Sámediggi fidnooahpahusa? Sáddejuvvon sámi aviissaide 07.04.04
Sámit oahpu haga - 20 jagi ráhčán duššai? Áššu ??.07.2004
Bievlavuodjin ja matematihkka Min Áigi sept./okt. 2004 Guovdageaidnu
Linux-presentašuvdna Sámi allaskuvla 04.02.2005 Logaldallan
Sámi skuvlahistorjá Sámi allaskuvla 10.04.2005 Logaldallan - servodatfága
Rasisma Sámi allaskuvla 02.05.2005 Logaldallan - servodatfága
Gielalaš unnitlogut davviriikkain Sámi allaskuvla 03.05.2005 Logaldallan - servodatfága
Mo ráhkadit fierpmádatsiidduid? Sámi allaskuvla 12.04.05 Logaldallan - oahpponeavvopedagogihkka
Mu unna Linux-girjjáš 08.09.05 Álgoevttohus, V. 0.5
Ruovdebargu sámi árbevierus 12.09.05 Oahppogirji
Sámi skuvlahistorjá 1 Davvi Girji 13.12.05
Sámi ruovdebargu - vajálduvvon árbevierru Min Áigi 03.02.06
Finnmárku priváhta opmodahkan? Áššu 02.03.07
Sáhttá go ealáškahttit lulli-sámegiela? Min Áigi 18.04.2007 Girjeárvvoštallan
Manne sámi skuvlahistorjá? Min Áigi 28.09.2007
Diehtemeahttunvuohta loahpa haga Min Áigi 05.10.2007
Lulli-oahpaheddjiid deaivvadeapmi sámegielain Min Áigi 12.10.2007
Sámegiela álgooahpu álgu Min Áigi 19.10.2007
Boazodoallooahpu álgu Min Áigi 26.10.2007
Sámi fidnooahpus dáža fidnooahppun Min Áigi 02.11.2007
Rahčan sámi gymnása ovddas Min Áigi 16.11.2007
Dárogielat sámiid skuvlavásáhusat Min Áigi 28.11.2007
Vuosteháhku sámegillii ja sámekultuvrii Min Áigi 14.12.2007
Amas máilbmi Min Áigi 25.01.2008
Ruth Rye Josefsen muitun Ávvir 24.11.2008
Sámi skuvlahistorjádutkan Sámi allaskuvlla várás 04.03.2009
Ole-Gunnar Leirvaag muitun Ávvir
14.04.2009
Sámi oahpaheddjiid birra Ávvir 23.05.2009
Internáhttaeallin Ávvir 30.05.2009
Sámi oahppit givssiduvvon Ávvir 06.06.2009
Sámi sisdoallu oahpahusas Ávvir 13.06.2009
Oahppi dulkan Ávvir 20.07.2009
Mo mánát heite sámásteames Ávvir 04.07.2009
Hellesvika giellásat sámiid oamastangáibádusas Ávvir 31.07.2009
Makkár luonddugáhtten mii dárbbašit Finnmárkkus? Sáddejuvvon Ávvirii
16.06.2010
Čáhcelottit ja báikkálaš hálddášeapmi Ávvir 12.09.2009
Ipmil ii ipmir sámegiela Ávvir 10.09.2010
Dáruiduhttiid oaivilat Ávvir 08.10.2010
Girkoolbmot bealuštit sámegiela Ávvir 13.10.2010
Sámi oahpaheaddjit dološ áiggis Ávvir 02.12.2010
Internáhttaeallin dološ áiggis Ávvir 09.12.2010
Sámi oahppit erenoamášskuvllain Ávvir 18.12.2010
Lea go hálddašanguovlu buorre sámegillii? Ávvir 07.06.2011
Maid mearkkaša hálddašanguovlu? Sáddejuvvon Ávvirii 19.06.2011
Ruvkedoaibma luonddugáhttemin? Ávvir 01.07.2011
Suorggahahtti oainnut Ávvira doaimmaheaddjis Sendt Ávvir 26.07.2011
Skuvlaovdánahttin ja matematihkka Ávvir 03.12.2011
Váhnemiid rahčan sámegieloahpu várás Ávvir 14.01.2012
Vuosteháhku ja jávkan Ávvir 21.01.2012
Skuvla soađi áigge Ávvir 28.01.2012
Ođđasishuksen ja bráhkkaskuvllat Ávvir 04.02.2012
Oahppoplánat - dáruiduhttimii ja sámi skuvlla várás Ávvir 11.01.2012
Stuora oahppoplánariidu Ávvir 21.01.2012
Mieđiha go Luonddugáhttenlihttu ruvkedoaimmaide?> Ávvir 06.03.2012
Juo eambbo dietnasii – geaidda? Sáddejuvvon Ávvirii
04.06.2012
Soagŋomátkkis veagalváldimii? Ávvir
11.09.2012 Duohta máinnas Guovdageainnus
Sámi kultuvrra luondduvuođđu Sáddejuvvon Ávvirii
24.09.2012 Čállon ovttas Ravdna Antiin
Ruvke ja boazodoallu oktii? Ávvir
18.02.2013
Olgešbellodat – Luonddugáhttenbellodat Ávvir
05.03.2013
Luonddugáhttenlihttu ja meahccevuodjin Sáddejuvvon Ávvirii
22.04.2013
Ealáhusministtar ii vástit Sáddejuvvon Ávvirii
15.05.2013
Sámegiella gildon? - 1 Ávvir 15.05.2013
Sámegiella gildon? - 2 Ávvir 01.06.2013
Álbmotallaskuvla dáruiduhttima ovddas Ávvir 03.08.2013
Álbmotallaskuvla dáruiduhttima vuostá? Ávvir 14.09.2013
Nuorttalaččaid skuvlahistorjá Norggas – gávdno go? Ávvir 21.09.2013
Duodjeoahppu – skuvllas ja olggobealde Ávvir 28.01.2013
Sámegiella gávpogiin Ávvir 05.10.2013
Sámegiella oahpaheaddjioahpus Ávvir 12.10.2013
Eai leat ođđasat Arctic Gold’as! Ávvir
10.10.2013
Biedjovággi máhcahit meahccin Ávvir
20.10.2013
Čuoččuhusat ja jaskatvuohta Biedjovágge-áššis Sáddejuvvon Ávvirii
04.12.2013
Maid oaivvilda NSR ja SÁB ruvkedoaimma birra?
14.12.2013 Cealkámus Ávjovári luonddugáhttenlihtus
Eat fuola bieggamilluid Fálesráššii!
11.04.2014 Cealkámuš Finnmárkku luonddugáhttenlihtus
Ruvkefitnodat servvodatberoštumiin? Ávvirii
21.05.2015
Fennoscandian Exploration and Mining Guokte artihkala Ávviris 05. ja 11.11.2015
1 880 000 000 000 Raporta Arctic Business Forumas 25.05.2017
Bisset Arctic Mining Cealkámuš Ávjovári luonddugáhttenlihtus 04.04.2022


Dá leat artihkkalat maid mun lean ieš čállán sámegillii, dahje maid lean čállán dárogillii ja earát leat jorgalan sámegillii.
Sáhtát dás maiddái oaidnit artihkkaliid maid lean čállán dárogillii ja eŋgelasgillii.

sveilund@online.no