Svein Lund:

Artiklar, brev og innlegg eg har skrive (eller vore med å skrive) i 2013

Artihkkalat ja reivvet maid lean čállán (dahje searvan čállimii) 2013:s:

03.01.2013 Stråmenn her og der (Sendt Klassekampen, ikkje tatt inn)
18.01.2013 Lenkerasling utan grunn? (Finnmark Dagblad)
17.01.2013 Fornorskinga sin forsvarar (Finnmark Dagblad m.fl.)
24.01.2013 Det norske folket – kven er det? (Finnmark Dagblad m.fl.)
24.01.2013 Kva trugar norsk kultur? (Ságat m.fl.)
04.02.2013 Nokre ord foran Samefolkets dag (Finnmarken)
07.02.2013 Giron – Tomrom og utopi (Sendt Klassekampen, bare en liten del tatt inn.)
07.02.2013 Fornorsking anno 1906 og 2013 (Finnmarks-aviser)
08.02.2013 Intet nytt fra EDL (Finnmarks-aviser)
14.02.2013 Med TA mot samefolket! (Telemarksavisa)
15.02.2013 Ikkje samehets? (Ságat)
18.02.2013 Reindriftsvennlig gruvedrift / Ruvke ja boazodoallu oktii? (Finnmarks-aviser)
25.02.2013 Bare jubel for olja? (Ságat)
05.03.2013 Miljøpartiet Høyre / Olgešbellodat – Luonddugáhttenbellodat (Finnmarks-aviser)
13.03.2013 Internat – fornorsking og overgrep? (Stiftelsen Rettferd for tapere)
20.04.2013 Naturvernforbundet og motorferdsel i utmark / Luonddugáhttenlihttu ja meahccevuodjin (Finnmark Dagblad)
10.05.2013 Samar og skole – ikkje vårt bord? (Klassekampen, forvrengt av redaksjonen)
15.05.2013 Ingen svar fra Giske / Ealáhusministtar ii vástit (Finnmarks-aviser)
15.05.2013 Sámegiella gildon? - 1 / Samisk språk forbudt? – 1 (Ávvir)
20.05.2013 Miljøkonferanse uten naturvern (Finnmarks-aviser)
28.05.2013 Kritiske stemmer og ørkenvandring (Finnmark Dagblad)
01.06.2013 Sámegiella gildon? - 2 / Samisk språk forbudt? – 2 (Ávvir)
02.06.2013 Innertier og skivebom (Finnmark Dagblad og Ságat)
29.07.2013 Dei grøne, dei raude og miljøet (Sendt Klassekampen, ikkje tatt inn)
01.08.2013 Miljø og leikepolitikk (sendt Finnmark Dagblad)
03.08.2013 Álbmotallaskuvla dáruiduhttima ovddas / Folkehøgskole for fornorsking (Ávvir)
07.08.2013 Flytt Sápmi til utanriksredaksjonen! (Sendt Klassekampen, ikkje tatt inn)
16.08.2013 Det store SViket mot naturen (FD og Finnmarken)
27.08.2013 SV, miljøet og Nussir (Sendt FD og Finnmarken)
30.08.2013 Naturvern, naturglede, naturkunnskap, naturbruk (Landsmøte i Naturvernforbundet)
07.09.2013 Gruveeventyret kløyver Finnmark (Radikal Portal)
10.09.2013 Med Raudt for gruvekapitalen? (Rødt!)
14.09.2013 Álbmotallaskuvla dáruiduhttima vuostá? / Folkehøgskole mot fornorsking? (Ávvir)
18.09.2013 Gruver, rein og miljø – passer de godt sammen? (Ságat)
18.09.2013 Gullet og Sametinget (Ságat)
21.09.2013 Nuorttalaččaid skuvlahistorjá Norggas – gávdno go? / Skoltesamisk skolehistorie – finnes den? (Ávvir)
28.09.2013 Duodjeoahppu – skuvllas ja olggobealde / Duodjiutdanning – i og utafor skolen (Ávvir)
05.10.2013 Sámegiella gávpogiin / Samisk i byene (Ávvir)
10.10.2013 Intet nytt fra Arctic Gold / Eai leat ođđasat Arctic Gold’as! (Ságat)
12.10.2013 Sámegiella oahpaheaddjipoahpus / Samisk i lærerutdanninga (Ávvir)
20.10.2013 Biedjovággi tilbake til naturen / Biedjovággi máhcahit meahccin (Ságat, Ávvir)
23.10.2013 Finnmarksnaturen – mellom tradisjonell bruk, internasjonal kapital og statsmakta. (Innlegg konferanse) / The nature of Finnmark between traditional use, international capital and central political power
31.10.2013 Trenger vi mer gull? (Finnmark Dagblad, Ságat)
02.11.2013 Gruver i Nord (Naturvernforbundets gruvekonferanse)
06.11.2013 Etterspørsel = behov for gull? / Golli: Jearru = dárbu? (Finnmarksaviser)
13.11.2013 Er kritiske vener fiendar? (Sendt Klassekampen, nekta inntatt)
27.11.2013 Bellona veit alt! (Finnmark Dagblad)
06.12.2013 Bellona – gruveindustrien sin venn (Ságat)
06.12.2013 Čuoččuhusat ja jaskatvuohta Biedjovágge-áššis (Ávvir)
07.12.2013 Fra gullgruve til konkurs? (Altaposten)
11.12.2013 Råttent gullhus? (Ságat, FD)
12.12.2013 Gyldne løgner (Ságat)
14.12.2013 Hva mener NSR og SÁB om gruvedrift? / Maid oaivvilda NSR ja SÁB ruvkedoaimma birra? (Ságat, ?)
14.12.2013 Kva meiner Arbeiderpartiet om gruvedrift?
18.12.2013 Biedjovággi, gruvedrifta og framtida


Til startsida

sveilund@online.no