Debattinnlegg sendt Klassekampen 03.01.2013

Stråmenn her og der

Lundberg og Plesner sitt siste svar om samerett og menneskerett, har tittelen "Stråmenn". Wikipedia skriv: «Et stråmannsargument» kan betraktes som en avledningsmanøver, ved at man ikke angriper motstanderen for det han faktisk står for, men skaper inntrykk av at motstanderen står for noe han faktisk ikke står for.

I denne debatten har vi visst kome i skade for å kjempe mot stråmenn frå begge sider. Min kritikk var at kronikken som starta debatten ga ei feilaktig framstilling av samiske krav. På grunnlag av desse feila har eg kome i skade for å slå vel hardt, og det er gledelig at kronikkforfattarane ikkje har ønska å angripe sameretten.

Det viktigaste kan likevel ikkje vere å diskutere forfattarane sine gode hensikter. Eg kritiserte i første rekke faktafeil, og i sitt andre tilsvar har forfattarane delvis innrømt desse. Men dei har framleis ikkje forstått kva som var galt med påstanden om å gjøre samisk til undervisningsspråk for alle skolebarn i nokre område. I svaret seier dei: "Da vi viste til debatten om bruk av samisk som undervisningsspråk i offentlig skole i disse områdene burde vi lagt til at det selvsagt også gis opplæring i norsk." Undervisningsspråk er det språket lærarar underviser på i dei forskjellige faga, altså undervisning på norsk eller på samisk. At norsk er eit fag for alle i norsk skole har ingen ting med saka å gjøre og denne "avklaringa" bidrar bare til enno større forvirring.

Svein Lund


Til hovedsida.