Svein Lund:

Artiklar, brev og innlegg eg har skrive (eller vore med å skrive) i 2011

Artihkkalat ja reivvet maid lean čállán (dahje searvan čállimii) 2011:s:

04.01.2011 Skolemuseum i Vestertana (Brev til Tana kommune m.fl.)
07.03.2011 Kvakksalveri eller kunnskap? (Innlegg i Klassekampen)
08.03.2011 "Omstridd natur" - ei viktig bok for naturvernarar (Bokmelding i Natur & Miljø)
22.03.2011 Hva mener EDL? (Finnmark Dagblad)
26.03.2011 Fantasifoster og realitetar i samedebatten (Ságat, Finnmark Dagblad)
01.04.2011 Rønnings saklige fantasiar (Altaposten)
04.04.2011 Klassekampen-historie sett frå Oslo (Klassekampen)
08.04.2011 Lokalstyring i verneområde? (Finnmark Dagblad)
09.04.2011 Er nasjonalparkar godt naturvern?( Innlegg på årsmøtet til Naturvernforbundet i Finnmark)
04.06.2011 Er forvaltningsområdet bra for samisk språk? (Finnmark Dagblad, Ságat)
07.06.2011 Lea go hálddašanguovlu buorre sámegillii? (Ávvir)
05.06.2011 Grønne linjer" - Eit ufullendt verk (Natur & Miljø)
19.06.2011 Maid mearkkaša hálddašanguovlu? (Ávvir)
28.06.2011 Naturvernforbundet - lovens forlenga arm?
30.06.2011 Gruvedrift som naturvern? (Finnmark Dagblad)
01.07.2011 Ruvkedoaibma luonddugáhttemin? (Ávvir)
07.07.2011 EDL framleis utan svar Finnmarken, (Altaposten)
26.07.2011 Suorggahahtti oainnut Ávvira doaimmaheaddjis (Ávvir)
26.07.2011 Skremmende holdninger fra Ávvirs redaktør (Ávvir)
02.08.2011 Jordsmonnet for terroren (Finnmark Dagblad)
14.09.2011 Klassekampen og samisk skole (Klassekampen)
30.09.2011 Uredelig av Nussir-direktøren (Finnmark Dagblad)
20.10.2011 Statlig miljøvern i teori og praksis (Klassekampen)
22.10.2011 Samisk andrespråk og autoritetar (Ságat)
09.11.2011 Midnattsol over samisk skolesituasjon (Finnmark Dagblad)
12.11.2011 Samisk i Tromsø: Debatt i vranglås (Ságat, Finnmark Dagblad)
03.12.2011 Samisk skoleutvikling og matematikk (Sendt aviser i Finnmark)
03.12.2011 Sámi skuvlaovdánahttin ja matematihkka (Ávvir)
03.12.2011 Ballos omvendte rasisme (Finnmark Dagblad, Altaposten)
07.12.2011 Fiendebilder i Finnmark (Finnmark Dagblad, Ságat)
17.12.2011 Gratulerer, Jarl Hellesvik (Finnmark Dagblad, Ságat)
17.12.2011 Felles natur? (Altaposten, Finnmarken, Ságat, Finnmark Dagblad)
17.12.2011 Historia gjentar seg i Porsanger (Ságat, Finnmark Dagblad)
27.12.2011 Privatisering av Finnmark? (Sendt Klassekampen)
30.12.2011 Hellesviks ansvarsfraskriving (Altaposten, Ságat, Finnmarken)
30.12.2011 Kva er galt med Sametinget? (Ságat, Altaposten)


Til startsida

sveilund@online.no