Sámegillii

Debattinnlegg sendt Ávvir, 26.07.2011

Skremmende holdninger fra Ávvirs redaktør

Ávvirs leder 23.07. er via til et angrep på rapgruppa Gatas Parlament, fordi de i en sang på si siste plate har tatt opp historia om John-Reier Martinsen, som blei drept for 25 år siden i år. Tekstforfatter og medlem av Gatas Parlament, Elling Borgersrud, stiller spørsmålet om Martinsen blei drept ved ei trafikkulykke eller ved et politisk mord. Han er ikke den første som stiller dette spørsmålet. Det gjorde mange av oss som kjente John-Reier allerede rett etter drapet i 1986, og noen av hans venner gjorde egne undersøkelser og fulgte saka. På det grunnlaget blei det skrevet flere kritiske artikler, og noen av dem er tilgjengelig for alle som har internett og kan lese norsk:
- http://www.gatasp.no/hvilke-hensyn-styrte-etterforskninga/
- http://folkets-kamp.org/folkvord/rodt.html#24

Men Ávvirs redaktør ønsker ikke at man skal grave i denne saka. Redaktøren skriver: "Vi må tro at politiet da har etterforska hendinga grundig og funnet ut at dette ikke var noe politisk motivert mord." Siden det er en gammel rettskraftig dom, skal man la saka være i fred. For i følge redaktøren kan politi og rettsvesen ikke ta feil.

Dette er ei skremmende holdning, spesielt fra ei samisk avis, sett i lys av historia om politiets rolle under Alta-kampen. 30 år etterpå gir redaktøren for den eneste samiske avisa det norske politiet og rettsvesenet nærmest hellig status som ufeilbarlige institusjoner. Vi vet fra norsk historie ei rekke eksempler på at uskyldige har blitt dømt og skyldige gått fri, på grunn av dårlig arbeid i politi og rettsvesen. Noen av de uskyldig dømte har i ettertid fått sakene sine opp igjen, blitt reinvaska og fått erstatning. Om alle hadde hatt samme holdning som Ávvirs redaktør, ville det ikke ha skjedd.

Mi mening er at Gatas Parlament skal ha all ære av at de har våga å ta opp denne betente saka. De siste dagers hendinger i Oslo og på Utøya minner oss om at politisk motiverte mord også kan skje i Norge. Vi må tåle at det stilles spørsmålet om det også har skjedd i Finnmark.

Svein Lund


Leder i avisa Ávvir, 23.07.2011.

Oversatt fra samisk av Svein Lund

«Gatas Parlament»s påstander lite troverdige

Den kjende norske rapgruppa, Gatas Parlament, antyder i en av sine sanger at aktivisten mot Álttá/Guovdageainnu-utbygginga, John-Reier Martinsens død i 1986:s var et politisk motivert mord. Avdøde Martinsen var en kontroversiell aktivist som kjempa for samiske rettigheter i tida for Alta-kampen på 1980-tallet. 24. juni publiserte «Gatas Parlament» ei ny CD-plate. Der er en åtte minutter lang sang med navnet «I John-Reiers fravær».

Det fortelles om John Reier Martinsens skjebne og antydes at han blei bevisst drept på grunn av hans politiske engasjement i Alta-kampen. John-Reier Martinsen blei kjørt ned av en snøskuter mellom Joatkka og Iešjávri, mens han kjørte med hundespann. Rapgruppenes formål er ofte å synge om slike saker som vekker diskusjon og også slike som kan stikke oss i hjertet.

Men hvorfor er det viktig nå å synge om denne ulykka, 25 år seinere, er vanskelig å forstå. Hva som i det hele tatt er nytten av dette, er virkelig vanskelig å se, annet enn å stikke opp i gamle sår. Etter vår mening er det ganske merkelig at rapgruppa ikke noen gang har tatt kontakt med avdøde Martinsens etterkommere, og heller ikke med skuterkjøreren, som som en ung gutt kjørte på hundespannet og tok livet av John-Reier Martinsen.

«Gatas Parlament»s vokalist synger på denne sangen blant annet: «John-Reier døde der og avisene diskuterer er det et politisk mord eller trafikkulykke». Før denne setninga tviler sangeren på at John Reiers død var ei ulykke. Sjøl om vokalisten Elling Borgersrud i gårsdagens Ávvir nekter for at det i teksten hans står at John-Reier blei drept, men slik som sangen blir forklart på deres egne hjemmesider, er det lett å forstå at gruppa antyder dette som sin mening. Her må man huske at politiet har etterforska saka og skuterkjøreren har etter det resultatet fått sin dom og har lidd sin straff. Vi må tro at politiet da har etterforska hendinga grundig og funnet ut at dette ikke var noe politisk motivert mord. Det benekter også daværende politiinspektør Odd Enevold. Han sier også at dette er tøv fra ende til annen. Det synes ganske troverdig.

Hvordan det nå er, så må vi likevel godta dommen som da er gjort i retten. Den er i kraft og er idag den eneste sannhet. Denne sangen har også blitt en stor byrde for skuterkjøreren, som sier at det er vondt når det i teksten blir fortalt slik om den sørgelige hendinga. Han sier også at dette er vondt for hans nærmeste. Det er forståelig at ei gruppe bruker et kunstnerisk alibi for å begynne å åpne gamle sår, som har ramma mange. Avdøde John-Reier Martinsens minne bør få være i fred nå - 25 år etter hans død.


Til hovudsida.

sveilund@online.no