Debattinnlegg i Finnmark Dagblad 22.03.2011

Hva mener EDL?

I Finnmark Dagblad 19.03.2011 kommer Turid Bjørnstrøm, leder for "Etnisk og Demokratisk Likeverd følgende sensasjonelle opplysning: "Vi ønsker å formidle demokrati, og er ikke i mot urfolks rettigheter."
Dette er nye og gledelige toner. Viser her til tidligere EDL-leder Lars Hapalahtis uttalelse at "når 1 ut av 20 er urfolk ... så bør de heller finne seg noe annet å bedrive tida med enn f.eks å kreve urfolksrettigheter”.

Det vil derfor være fint om vi kunne få et klart svar fra EDL på et par enkle spørsmål:
- Hva legger EDL her i "urfolks rettigheter"?
- Hvilke urfolk mener man disse gjelder for?
Med det samme hadde det vært fint å få svar på to spørsmål som jeg lenge har lurt på:
- Er det noen forskjell på samepolitikken til EDL og FrP, og i tilfelle hva går denne forskjellen ut på?
- Når EDL går inn for likeverd mellom etniske grupper, går man da også inn for likeverd mellom språka til disse gruppene?
Ser fram til klare svar.

Svein Lund


Til hovudsida.