Svein Lund:

Artiklar og innlegg eg har skrive (eller vore med å skrive) i 2008

Artihkkalat maid lean čállán (dahje searvan čállimii) 2008:s:

04.01.2008 Ingen grenser for løgner og samehets? (Altaposten. Finnmark Dagblad)
30.01.2008 Treng vi språklige rettar? (Klassekampen)
16.02.2008 Den demokratiske og den etniske ide (Finnmark Dagblad)
18.02.2008 Samisk veto (Finnmark Dagblad)
24.02.2008 Fra samerett til fiskerett (Finnmark Dagblad, Altaposten)
28.03.2008 Ballo anklager eget parti for rasisme! (Finnmark Dagblad)
15.05.2008 Gruvedrift, arbeidsplasser og hysteri (Finnmark Dagblad)
26.05.2008 Den bedrøvelige historia om tilstanden til samisk utdanningshistorisk forsking (Årbok for norsk utdanningshistorie 2008)
29.05.2008 Skal samekulturen utryddes? (Klassekampen)
16.06.2008 Vesten, urfolk og fakta (Klassekampen)
16.06.2008 EU-tilhengarane fryktar demokratiet (Bl.a. Nordlys)
29.06.2008 Historieforfalsking som politisk instrument (Klassekampen)
01.08.2008 Samemakt og skolehistorieskriving (Finnmark Dagblad)
04.08.2008 Frivillig fornorsking? (Klassekampen)
08.08.2008 Samepolitisk debatt og personangrep (Finnmark Dagblad)
12.08.2008 Den store samansverjinga (Altaposten, Finnmark Dagblad)
26.08.2008 Diskriminering, undertrykking og forvrenging (Altaposten, Finnmark Dagblad)
28.08.2008 Frivillig tvang og etnisk sjølvhat (Finnmark Dagblad)
03.09.2008 "Lidelseshistorie" eller undertrykking? (Finnmark Dagblad)
08.09.2008 Norsk lærebokhistorie i samisk perspektiv - eller omvendt? (Høgskolen i Vestfold)
30.09.2008 Den anti-samiske rørsla i Noreg (Raudt - Nord-Norges-konferanse)
27.10.2008 Naturvernforbundet mot sameretten? (Altaposten, Ságat)
27.10.2008 Naturvernforbundet mot sameretten? (lang utgåve) (Natur og Miljø)
19.11.2008 Fiskarlaget mot sjøsamane (Bokmelding)
19.11.2008 Usaklig dom over sameskolen (Ságat)
19.11.2008 Synlige og usynlige minoritetar (Sendt Klassekampen, ikkje prenta)
23.11.2008 Ruth Rye Josefsen til minne
24.11.2008 Ruth Rye Josefsen muitun (Ávvir)
24.11.2008 Einsidig og misvisande om språkundervisning (Sendt Ny Tid)
03.12.2008 EDL som historieskrivar (Altaposten)
20.12.2008 Årets beste bøker? (Klassekampen)
22.12.2008 Er EDL si historieskriving fri fantasi? (Altaposten, Finnmark Dagblad)


Til startsida

sveilund@online.no