Debattinnlegg i F innmark Dagblad 02.08.2008.

Samemakt og skolehistorieskriving

Det har kome fleire reaksjonar på kronikken min nylig om korleis EDL forfalskar skolehistoria for å framstille det som at samar aldri har vore undertrykte. Mats Albinsson skriv i FD 01.08. at eg ønsker samisk makt og at "samisk lidelseshistorie" bare er eit slagtre i debatten for å fremme samisk makt. Eg takkar for hjelpa med å forklare kva eg eigentlig meiner og kva eg burde ha gjort. Men dette er framleis ikkje noko svar til det kronikken min handlar om; den systematiske historieforfalskinga frå EDL si side, som eg har påvist i skrift etter skrift frå den kanten. Eg vil igjen utfordre både Mats Albinsson og andre EDL-tilhengarar til å svare på det som er tema for kronikken og eventuelt påvise feil. Det både EDL sine skriv og kronikken min handlar om er fornorskingsprosessen, som var sterkast omlag 1850-1970. Ein kan ikkje nekte for kva som skjedde i den tida med å vise til moglege feil i motsatt retning i perioden 1997-2008.

Mats Albinsson nemner tre historier eg kunne ha fortalt frå Finnmarks skolehistorie. Sjølv om desse er noko på sida i forhold til den nemnde kronikken, tar eg gjerne imot slike tips, ettersom eg og er med i redaksjonen for eit verk under arbeid med tittelen "Samisk skolehistorie". Mats Albinsson skriv: "Svein Lund kunne fortalt andre historier fra Finnmarks skolehistorie. Som historien fra Tana, der foreldre ble hengt ut som rasister i landets medier fordi de var imot at deres barn skulle oppdras til en samisk identitet på skolen." Som tips er dette noko forsinka. Samisk skolehistorie 2, som kom ut i fjor, har eit intervju med tidligare leiar for aksjon mot samisk læreplan i Tana. Samisk skolehistorie gir ikkje eit svart/kvitt bilete, men derimot mange nyansar og motsette syn. Mats Albinsson og meiningsfellene hans er velkomne til å lese og anmelde desse bøkene, samt bidra med sitt syn i kommande bind. Vi har fleire bøker under arbeid, der vi bl.a. vil legge vekt på å få fram synet til fornorskarane både i eldre og nyare tid. Vi vonar og etter kvart å få med både skolesituasjonen i Karasjok i nyare tid, med manglar i både norsk- og samiskopplæring, samt gode og dårlige sider ved Sametinget si forvaltning av samisk lærebokproduksjon. Vi vil og sjå på samiskopplæringa i Hammerfest, som kanskje burde vere meir nærliggande for hammerfestingar å bry seg om enn norskopplæringa i Karasjok.

Svein Lund


Her følger innlegget av Mats Albinsson i Finnmark Dagblad 01.08.2008:

Svein Lund og samemakten

Av Mats Albinsson, Hammerfest

Svar til Svein Lunds kronikk «Historieforfalsking som politisk instrument»
Det søkes etter politisk makt, som vanlig. Nytt i tiden er at det søkes etter politisk makt på etnisk grunnlag, slik samiske organisasjoner og aktivister gjør i Finnmark.

Svein Lund hører til dem som ønsker samisk makt, og at det i finnmarksloven skulle vært ned- felt samisk eiendomsrett til grunnen i Finnmark Han er ikke avhengig av samisk lidelseshistorie, den blir bare et slagtre i debatten for å fremme samisk makt.

Svein Lund kunne fortalt andre historier fra Finnmarks skolehistorie. Som historien fra Tana, der foreldre ble hengt ut som rasister i landets medier fordi de var imot at deres barn skulle oppdras til en samisk identitet på skolen. Eller fra Karasjok, der foreldre reagerer på at barna ikke lenger får den norskundervisning de har rett på. At Sametinget har skusla bort millioner kroner istedenfor å sørge for skolebøker på samisk til samiske barn.

Det kunne Svein Lund gjort, for å vise for Finnmark Dagblads lesere at verden ikke er svart/hvit. Han velger i stedet å blande sammen gammelt og nytt, alt for at få en mulighet til at angripe og henge ut de finnmarkinger som ikke bukker og neier for samiske maktambisjoner.


Til hovudsida.