Sámegillii

Minneord sendt diverse aviser 23.11.2008

Ruth Rye Josefsen til minne

Ruth Rye Josefsen har forlatt oss. Vi er mange som har hatt gleden av å arbeide og kjempe sammen med henne i de mange organisasjonene og samfunnsspørsmåla hun engasjerte seg i. Ruth hadde et sjeldent brennende engasjement, for arbeiderklassen og fagbevegelsen, for bevaring av Altaelva og for samiske rettigheter, og ikke minst i kampen mot EU. Mens kjent var hun vel som leder av Folkeaksjonen mot utbygginga av Alta-Kautokeino-vassdraget og som representant på det første Sametinget.

I mange år var hun aktivt med i Nei til EU både lokalt, på fylkes- og landsplan. Sjøl om Ruth forlengst hadde nådd pensjonsalderen, var hun ikke redd for å ta på seg verv og oppgaver. Så seint som i 2004, da hun var 81 år gammel, tok hun på seg å lede Finnmark Nei til EU i et år. Dette gjorde hun sjøl om hun også til det siste hadde et omsorgsansvar i egen familie som kunne vært mer enn nok for de fleste. Så seint som i august, da Finnmark Nei til EU hadde fylkesårsmøte, beklaga Ruth at helsa gjorde at hun ikke kunne delta, og hun var levende interessert da et par av deltakerne på møtet besøkte henne på veien hjem for å fortelle fra møtet.

Gjennom tidene var Ruth en flittig debattant i avisene. Verken offentlig eller innad i organisasjonene hun var med i var hun redd for å si hva hun mente, sjøl om det ofte kunne koste. Ruth var med sin store innsats et eksempel til etterfølgelse for oss som kjemper for en bedre og mer rettferdig verden.

For Finnmark Nei til EU

Arne Pedersen Svein Lund
fylkesleder tidligere fylkessekretær


Til hovudsida.