Svein Lund:

Artiklar, brev og innlegg eg har skrive (eller vore med å skrive) i 2020

05.01.2020 Søknad om stilling som sjef for Oljefondet
08.01.2020 Med oljefondet for gullgruver?
13.01.2020 Naturrasering og ungdom
27.01.2020 Klondike på norsk?
27.01.2020 Med FpU for Nussir
02.02.2020 Klimakur – Eit nytt angrep på reindrifta
08.02.2020 FeFo for eller mot samisk kultur?
08.02.2020 Raud mikroplast for milliardar
22.02.2020 Skal vi ofre naturen og reindrifta for klimaprofitørene? / Galgat go luonddu ja boazodoalu vuovdit dálkkádatprofitøraide?
26.02.2020 Kva er galt med NIMBY?
06.03.2020 Arbeiderpartiet er elektrisk!
13.03.2020 Inga urørt villmark!
15.03.2020 Klassekamp og miljøkamp i koronaens tid


Til startsida

sveilund@online.no