Svein Lund:

Artiklar, brev og innlegg eg har skrive (eller vore med å skrive) i 2020

05.01.2020 Søknad om stilling som sjef for Oljefondet
08.01.2020 Med oljefondet for gullgruver?
13.01.2020 Naturrasering og ungdom
27.01.2020 Klondike på norsk?
27.01.2020 Med FpU for Nussir
02.02.2020 Klimakur – Eit nytt angrep på reindrifta
08.02.2020 FeFo for eller mot samisk kultur?
08.02.2020 Raud mikroplast for milliardar
22.02.2020 Skal vi ofre naturen og reindrifta for klimaprofitørene? / Galgat go luonddu ja boazodoalu vuovdit dálkkádatprofitøraide?
26.02.2020 Kva er galt med NIMBY?
06.03.2020 Arbeiderpartiet er elektrisk!
13.03.2020 Inga urørt villmark!
14.03.2020 Hva skjer med Biedjovággi?
15.03.2020 Klassekamp og miljøkamp i koronaens tid
24.04.2020 Ofre miljøet for arbeidsplasser?
12.05.2020 Sneversynt Raudt
12.05.2020 Ingen forsoning med EDL
14.05.2020 Naturen til låns eller bruk og kast
14.05.2020 Etnisk rensking og hysteriske reaksjoner


Til startsida

sveilund@online.no