Debattinnlegg av Svein Lund, sendt Ságat 12.05.2020

Ingen forsoning med EDL

Ságat har 12.05.2020 et langt innlegg av leder for Sannhets- og forsoningskommisjonen, som nå har arbeida i to år med å trekke fram virkningene av langvarig fornorskingspolitikk. Samtidig har samme avis ennå et innlegg fra dem som daglig gjør sitt beste for å hindre et oppgjør med fornorskinga og hindre forsoning og blåse til glørne for fortsatt fornorsking og nedrakking av alt samisk. Som så ofte er de representert ved leder i den antisamiske organisasjonen EDL, Jarl Hellesvik. Som vanlig finleser de alt av offentlige dokumenter om samiske saker for å se om de kan finne noe å henge seg opp i.

Denne gangen har de funnet ei formulering i ei innstilling til Stortinget fra Kontroll- og konstitusjonkomiteen, som "viser til vårt felles ansvar for å ta vare på Norges opprinnelige språk". Siden dette er gjort gjeldende for samisk, tolker Hellesvik det som "at det er samisk som er Norges opprinnelige språk". Altså ikke et av de opprinnelige språk, men det eneste.

Norsk er et vanskelig språk, kanskje særlig for dem som har fått inn norsk som resultat av fornorskinga. En av særegenhetene i forhold til de fleste andre språk er at mange substantiv, særlig i intetkjønn, har samme form i entall og flertall. Det heter altså et språk – flere språk. Det gjør at mange setninger må tolkes ut fra sammenhengen. "Norges opprinnelige språk" kan altså være ett språk, eller det kan være flere. (En tvetydighet som man ville unngått på språk som f.eks. samisk og engelsk, i dette tilfellet kunne man også unngått det på nynorsk.) En hver rimelig tolking her er at det er snakk om flere språk, om de språka som har mange hundre år gamle røtter i landet. At både samisk og norsk hører til disse er det knapt noen tvil om. Om kvensk skal regnes med, kan diskuteres, men det er ikke tema her. Hvilke forløpere for disse språka som var her for flere tusen år siden og hva steinalderfolka snakka har mest akademisk interesse, og noe klart svar får vi kanskje aldri.

Det vi derimot kan si er at språk med lange tradisjoner i Norge bør tas vare på og brukes videre. Det er dette EDL er imot. Ikke med et eneste ord har EDL og Hellesvik & Co noen gang sagt at samisk bør tas vare på. Derimot har de ved en hver anledning rakka ned på samisk språk og på tiltak for å styrke språket. Deres agenda er å fortsette fornorskinga til alle rester av samisk er borte. Så lenge de holder på med sine daglige antisamiske drypp blir det ingen forsoning. EDL er sannhets- og forsoningskommisjonens og forsoningsarbeidets fiende og det er på tide å henge bjella på katten.

Svein Lund


Til hovudsida.