Po polsku

Ugras og andre nyttige planter - 1

Forklaring og litteraturliste

SOPP - FUNGI

RØRSOPP – BOLETALES

Rødskrubb
Ruksesgussaguoppar, soahkegussaguoppar
Leccinum versipelle

God matsopp.
Kan tørkast i skiver i omn (maks 700C).
Kan frysast etter forvelling.
Brunskrubb
Gussaguoppar
Leccinum scabrum

God matsopp.
Kan tørkast i skiver i omn (maks 700C).
Kan frysast etter forvelling.
Smørsopp
Vuodjagussaguoppar
Suillus luteus

God matsopp.
Sandsopp
Guolbagussaguoppar
Sullius variegatus

Spiselig

Steinsopp
Gussaguoppar
Boletus edulis

God matsopp.
Skarlagenrørsopp
Xerocomus rubellus

Spiselig
Svartbrun rørsopp
Xerocomus badius

God matsopp


SKIVESOPP - AGARICALES

FLUGESOPPAR

Kvit flugesopp
Vilgesčurotguoppar
Amanita virosa

Svært giftig!
Rødnende flugesopp
Amanita rubescens

God matsopp når han er kokt. Må ikkje spisast rå!
Raud flugesopp
Ruksesčurotguoppar
Amanita muscaria

Giftig.
Brukt til medisin mot virus og kreft.
Grå ringlaus flugesopp
Amanita vaginata

Spiselig

SJAMPINJONGAR - AGARICACEAE

Sjampinjong
Agaricus sp.

God matsopp. Brukt som medisin mot kreft.


ØSTERSSOPP - PLEUROTACEAE

Østerssopp
Pleurotus ostreatus

God matsopp.
Reduserer kolestrol. Brukt som medisin mot kreft.


VOKSSOPP - HYGROPHORACEAE

MUSSERONGAR, HETTESOPP – TRICHOLOMATACEAE

Gråmusserong
Tricholoma portentosum

God matsopp
Vintersopp
Flammulina velutipes

God matsopp
Porselenshatt
Oudemansiella mucida

Kan brukast til medisin mot sopp i huden, for å begrense svulstar og blodkreft.
Vinterhette
Mycena tintinnabulum

Ikke spiselig

Honningsopp
Armillaria sp.

God matsopp når han er kokt, må ikkje spisast rå!


RØDSKIVESOPP - ENTOLOMA

BLEKKSOPP – COPRINACEAE

Matblekksopp
Leahkkaguoppar
Coprinus comatus

Unge sopper er spiselige. Må ikke kombinerast med alkohol.SKJELLSOPP, SVOVELSOPP – STROPHARIACEAE

Stubbeskjellsopp
Soahkeguddoguoppar
Pholiota mutabilis / kuehneromytes

God matsopp.
Kvisthullskjellsopp
Pholiota aurivella

God matsopp.
RIMSOPP, TREVLESOPP, BITTERSOPP, REDDIKSOPP, SLØRSOPP – CORTINARIACEAE

Rimsopp
Gatnaguoppar
Rozites caperatus

God matsopp


KREMLER, RISKER – RUSSULATES

Mild gulkremle
Guolbasmierra
Russula claroflava

Kan vere god matsopp, men test smaken, da nærståande artar ikkje er spiselige.
Raudkremle
Stuorrasmierra
Russula sp.

Kan vere god matsopp, men test smaken, da nærståande artar ikkje er spiselige.
Raud bøkekremle
Russula mairei

Ikkje rekna som spiselig.
Bjørkekremle
Russula nitida

God matsopp, men test smaken, da nærståande artar ikkje er spiselige.
Skjeggriske
Riesaraski
Lactarius torminosus

God matsopp. Viktig å koke og slå ut vatnet før bruk.
Matriske
Lactarius deliciosus

God matsopp.
Raudbrun pepparriske
Lactarius rufus

Spiselig etter dobbelt forvelling.


KANTARELLER – CANTHARELLALES

MORKLER – PEZIZALES

Kantarell
Kantarealla
Cantharellus cibarius

God matsopp
Traktkantarell
Cantharellus tubaeformis

God matsopp
Mørk høstmorkel
Helvella lacunosa

God matsopp
Sandmorkel
Bealljeguoppar
Gyromitra esculenta

Giftig, særlig som rå. Tidligare mye brukt som matsopp, det er no delte meiningar om det er forsvarlig. Må i såfall forvellast eller tørkast grundig.

PIGGSOPP – PORIALES

Bleik piggsopp
Hydnum repandum

God matsopp.
Korallsopp
Ramaria sp.

Piggsvinsopp
Hericium erinaceus

God matsopp, men vanligvis freda. Medisinsk bruk: for bedre hukommelse, mot magesår, magekreft og andre magesjukdommar
Korallpiggsopp
Hericium clathroides / coralloides

God matsopp, men vanligvis freda.

KJUKER – PORYPORALES

Knivkjuke
Stohkkečátná
Piptoporus betulinus

Kan brukast til å styrke fordøyelseskanalen, brukt i lag med kreftkjuke.
Kreftkjuke
Báhkkečátná
Inonotus obliquus

Veks på bjørk, or og eik.
Medisin mot bl.a. kreft, nyrestein, høgt blodsukker og for å styrke organismen, særlig fordøyelseskanalen.
Male opp. Over ein halv kopp med pulver helle kokande vatn og la stå 8-12 timar. Hell så 1 liter vatn av temperatur 500C over og la stå på termos eit døgn. Sile frå og drikke.
Kan brukast mot psoriasis i smøringar i lag med glyserin og alkohol og andre planter.
Knuskkjuke
Duovlečátná
Fomes fomentarius

Brukt som medisin mot kreft
Raudrandkjuke
Guttočátná, nivssat
Fomitopsis pinicola

Brukt som medisin mot kreft

Svovelkjuke
Laetiporus sulphureus

Unge soppar er spiselige. Også brukt til medisinsk bruk.
Raggkjuke
Trametes hirsuta

Til medisinsk bruk.
BUKSOPP - GASTEROMYCETES

STANKSOPP

RØYKSOPP

Stanksopp
Phallus impudicus

Knollen eller "egget" som soppen veks opp av kan spisast.
Har også hatt medisinsk bruk, bl.a. mot kreft
Dvergstanksopp
Mutinus caninus

Knollen eller "egget" som soppen veks opp av kan spisast.
Har også hatt medisinsk bruk, bl.a. mot kreft


Røyksopp
Gieddespábba, stállobursaLycoperdon sp.

Soppen er spiselig så lenge han er kvit inni.

SEKKESPORESOPP – ASCOMYCOTA

BEGERSOPPER – PEZIZOMYCETES

Skarlagen vårbeger
Sarcoscypha austriaca

Oransjebeger
Aleuria aurantia

Judasøre
Hirneola auricula-judae

Spiselig
Vanlig tåresopp
Dacrymyces stillatus


Ugras - 1 - Sopp
Ugras - 2 - Alger, moser, lav
Ugras - 3 - Kråkefot, snelle, bregne
Ugras - 4 - Barlind, furu, sypress
Ugras - 5 - Pil, valnøtt, pors, bjørk, hassel, bøk, alm, hamp, nesle, misteltein
Ugras - 6 - Syre, fjørekoll, melde, nellik, nøkkerose, soleie, berberis
Ugras - 7 - Valmue, korsblomst, reseda, soldogg, bergknapp, sildre, hortensia, rips
Ugras - 8 - Rose
Ugras - 9 - Ert, gaukesyre, storkenebb, blåfjær, vortemjølk, lønn, kastanje, springfrø, spolebusk, trollhegg
Ugras - 10 - Lind, kattost, tysbast, tindved, perikum, fiol, gresskar, kattehale, mjølke, hesterumpe, kornell, bergflette, skjermplante
Ugras - 11 - Vintergrøn, vaniljerot, lyng, krekling, fjellpryd, nøkleblom, søterot, bukkeblad, gravmyrt, maure, vindel, ask, rublad
Ugras - 12 - Lepeblom, søtvier, maskeblom
Ugras - 13 - Blærerot, kjempe, kaprifol, vendelrot, kardeborre, klokke
Ugras - 14 - Korgplante
Ugras - 15 - Saulauk, tjønnaks, dunkjevle, piggknopp, myrkongle, firblad, lauk, sverdlilje, hyasint, narsiss, konvall, marihand
Ugras - 16 - Siv, storr, gras
Ugras - 17 - Mat og drikke frå naturen
Ugras - 18 - Plantemedisin frå naturen

Til startsida

Denne nettsida er laga av Svein Lund og Basia Głowacka. Skriv til oss.