Po polsku

Ugras og andre nyttige planter - 3

Forklaring og litteraturliste

KARSPOREPLANTER - PTERIDOPHYTA

KRÅKEFOTFAMILIEN – LYCOPODIÁCEAE

BRASMEGRASFAMILIEN - ISOETACEAE

Fjelljamne
Idni
Diphasiastrum alpinum

Lusegras
Dihkke-rássi
Lycopodium selago

Sporar: Pudder på huden for å lindre sår og kløe, eller inhalere for å stoppe neseblødning. Virkar slimhinnesamantrekkande, urindrivande og magestyrkande. Middel mot hikke og hoste hos barn.
Heile planta: Avkok som vask mot lus.
Mjuk kråkefot
Suhkkessohterássi
Lycopodium clavatum

Sporar: Pudder på huden for å lindre sår og kløe, absorbere væske fra skada vev, eller inhalere for å stoppe neseblødning. Virkar slimhinnesamantrekkande, urindrivande og magestyrkande. Middel mot hikke og hoste hos barn.
Heile planta: Urtete eller tinktur mot revmatisme, leddgikt, kronisk forstopping, plager i urinvegane og kjønnsorgana, nyrestein, kreft og andre svulstar, leverbetenning, Virkar beroligande og styrkande på fordøyelsessystemet, krampeløsande, smertestillande. galledrivande, mot bakterier og virus. Betrar minnet og motverkar demens.
Avkok som vask mot lus.
Heile planter leggast på utvortes ved hudsjukdommar, irritasjonar og leggkramper.
Sidan planta er giftig, må ho brukast forsiktig. Te av kråkefot må ikkje koke, bare trekke i kokande vatn.
Stri kråkefot
Sohterássi
Lycopodium annotinum

Brukast på same måte som mjuk kråkefot.
Stivt brasmegras
Isoetes lacustrisSNELLEFAMILIEN - EQUISETACEAE

Åkersnelle/Kjerringrokk
Bealdohoašša
Equisetum arvense

Stengel med blad: Tørke til te.
Til medisinte for styrking av beinbygging: male opp og koke lenge, minst 15 minutt.
For plager i urinvegane: trekke i vassbad.
Engsnelle
Niitohoašša
Equisetum pratense

Kan brukast i te, men har ikkje same medisinske verknad som åkersnelle.
Sporehus kan spisast.
Skogsnelle
Čuotnjátborran
Equisetum sylvaticum

Kan brukast i te, men har ikkje same medisinske verknad som åkersnelle.
Sporehus kan spisast.


Myrsnelle
Jeaggehoašša
Equisetum palustre

Elvesnelle
Čáhcehoašša
Equisetum fluviatile

I motsetning til dei andre snellene er denne giftig, og må ikkje brukast til te eller mat. Toppen av planta har vore brukt mot revmatisme.
Skavgras
Guolbbagorddet
Equisetum hyemale

Avkok brukast mot augekatarr, blødningar, urinveisinfeksjonar og hemoroider.
Har vore mye brukt til å skrubbe kjelar og kar. golv og gjenstandar av tre og metall.


EINSTAPEFAMILIEN - DENNSTAEDTIACEAE

SMÅBURKNEFAMILIEN - ASPLENIACEAE

HESTESPRENGEFAMILIEN - ADIANTACEAE

Einstape
Dierbmárássi
Pteridium aquilinium

Unge skot kan spisast. Røtene har vore brukt mot parasittar og bronkitt.
Svartburkne
Čáhppeslomot
Asplenium trichomanes

Murburkne
Muvralomot
Asplenium ruta-muraria

Hestespreng
Goabbatlasta
Cryptogramma crispa

STORBURKNEFAMILIEN - ATHYRIACEAE

Strutseveng
Vuogodolgi
Matteuccia struthiopteris

Fjellburkne
Athyrium distentifolium

Skjørlok
Dipmadealgi
Cystopteris fragilis

Fugletelg
Vuovdegáiskkit
Gymnocarpium dryopteris

Har vore brukt i lag med andre planter i medisin mot augesjukdommar.

STORTELGFAMILIEN - DRYOPTERIDACEAE

Ormetelg
Juovvagáiski
Dryopteris filix-mas

Mot bendelorm og andre parasittar.
Sauetelg
Sávzzagáiski
Dryopteris expansa

Taggbregne
Duottarleave­dolgi
Polystichum lonchitis

Bjønnkam
Blechnum spicant

HENGEVENGFAMILIEN - THELYPTERIDACEAE

SISSELROTFAMILIEN - POLYPODIACEAE

Hengeveng
Rohtodealggáš
Thelypteris phegopterisSisselrot
Báktegáiskkit
Polypodium vulgare

Jordstengelen kan etast rå. Kan tørkast og brukast i avkok eller ekstrakt.
Kan brukast som krydder i suppe og gryterettar.
Avkok brukast mot hoste, forstopping, leversjukdommar m.m.
Knust eller som ekstrakt mot verkande sår og psoriasis.


VASSBREGNEFAMILIEN - SALVINIACEAE

Vassbregne
Salvinia natans
Ugras - 1 - Sopp
Ugras - 2 - Alger, moser, lav
Ugras - 3 - Kråkefot, snelle, bregne
Ugras - 4 - Barlind, furu, sypress
Ugras - 5 - Pil, valnøtt, pors, bjørk, hassel, bøk, alm, hamp, nesle, misteltein
Ugras - 6 - Syre, fjørekoll, melde, nellik, nøkkerose, soleie, berberis
Ugras - 7 - Valmue, korsblomst, reseda, soldogg, bergknapp, sildre, hortensia, rips
Ugras - 8 - Rose
Ugras - 9 - Ert, gaukesyre, storkenebb, blåfjær, vortemjølk, lønn, kastanje, springfrø, spolebusk, trollhegg
Ugras - 10 - Lind, kattost, tysbast, tindved, perikum, fiol, gresskar, kattehale, mjølke, hesterumpe, kornell, bergflette, skjermplante
Ugras - 11 - Vintergrøn, vaniljerot, lyng, krekling, fjellpryd, nøkleblom, søterot, bukkeblad, gravmyrt, maure, vindel, ask, rublad
Ugras - 12 - Lepeblom, søtvier, maskeblom
Ugras - 13 - Blærerot, kjempe, kaprifol, vendelrot, kardeborre, klokke
Ugras - 14 - Korgplante
Ugras - 15 - Saulauk, tjønnaks, dunkjevle, piggknopp, myrkongle, firblad, lauk, sverdlilje, hyasint, narsiss, konvall, marihand
Ugras - 16 - Siv, storr, gras
Ugras - 17 - Mat og drikke frå naturen
Ugras - 18 - Plantemedisin frå naturen

Til startsida

Denne nettsida er laga av Svein Lund og Basia Głowacka. Skriv til oss.