Po polsku

Ugras og andre nyttige planter - 13

Forklaring og litteraturliste

BLÆREROTFAMILIEN - LENTIBULACEAE

Tettegras
Alitvuodjalasta
Pinguicula vulgaris

Kan brukast til å lage tettemjølk av fersk mjølk. Blad: smørast på sår, eksem, vorter og insektsstikk Te: Mot hoste
Fjelltettegras
Vilgesvuodja­lasta
Pinguicula alpina

Trulig same eigenskapar som tettegras
Blærerot
Čáhcebađvi
Utricularia sp.
KJEMPEFAMILIEN - PLANTAGINACEAE

Groblad
Šilljolasta, govdalasta
Plantago major

Te av friske eller tørka blad: mot hoste og luftvegsplager. magesår, diare, urinvegs-, galle- og leversjukdommar, styrkar immunforsvaret
Ein kan tygge blad mot sår i munnen og tannpine.
Ein kan og lage hostesaft av blada.
Omslag av friske og knuste blad mot sår, innsektsstikk og hevingar.
Smalkjempe
Čáhppesskážir
Plantago lanceolata

Te av friske eller tørka blad: mot hoste og luftvegsplager. magesår, diare, urinvegs-, galle- og leversjukdommar.
Ein kan tygge blad mot sår i munnen og tannpine.
Ein kan og lage hostesaft av blada.
Omslag av friske og knuste blad mot sår, innsektsstikk og hevingar.
Dunkjempe
Ruksesgovda­lasta
Plantago media

Strandkjempe
Riđđoskážir
Plantago maritima

Greinkjempe
Plantago arenariaKAPRIFOLFAMILIEN - CAPRIFOLIACEAE

Raudhyll
Sambucus racenosa

Bær: saft og vin
Svarthyll
Sambucus nigra

Bær: Ferske til saft (C-vitamin, mot betennelser, forkjølelse, urindrivande) og vin, Tørka bær til te.
Blomar: Ferske blomar kan brukast til saft eller dyppast i pannekakerøre og frityrsteikast. Tørka blomar til te.
Unge blad til medisinte mot sukkersjuke.
Krossved
Beatnatmiestta
Viburnum opulus

Bær: Syltetøy, saft, medisin mot svulstar, forkjølelse, høgt blodtrykk.
Bark: Medisin mot svulstar, for blodårer (mot hemorroider)
Blomar: Medisin for blodårer
Merk: Rå bær er uspiselige. Dei må først frysast, deretter kokast før bruk.
Leddved
Lonicera xylosteum

Blomar og blad kan brukast til medisinte i vatn eller mjølk, mot hoste, pustevanskar, bronkitt, lungebetennelse. Te av blomar virkar galle- og urindrifande, smertestillande og sveittedrivande, Porsjon: 1 skjei tørka urt til 200 ml vatn, 50 ml 4 g, daglig.
Avkok av bær (1 skjei bær i eit glas vatn, kokast 10 minutt, 50-100 ml 3 g. daglig): sveittedrivande, galle- og urindrivande, smertestillande, hosteløysande. Må ikkje ta for store porsjoner pga. biverknadar.
Snøbær
Symphoricarpus racemosus

Linnea
Linnea, vándádivga
Linnaea borealis

VENDELROTFAMILIEN - VALERIANACEAE

Vendelrot
Biiporássi
Valeriana officinalis/sambucifolia

Rota takast opp om våren eller hausten og tørkast. Trekkast i kaldt vatn (minst 12 t), varmt vatn eller alkohol. Beroligande, krampeløysande, mot muskelspenningar og hovudverk m.m.
Heile planta med blomar som avkok eller tinktur mot depresjon og stress.


KARDEBORREFAMILIEN - DIPSACACEAE

Kardeborre
Dipsacus fullonum

Mot borreliose (flått). Rot og blad plukkast før blomestengelen kjem, malast opp og brukast i tinktur.
Raudknapp
Ruvsosuoidni
Knautia arvensis

Heile planta med rot brukast fersk eller tørka.
Som avkok: Koke 10 min, trekke 20 min.
Mot hoste, halsverk, bronkitt og lungebetennelse.
Kan også brukast til omslag, vasking og klyster.
Som tinktur: Minst 1 veke i 50-60% alkohol.
Mot infeksjonar i luftvegar og fordøyelseskanal,
Blåknapp
Gieddeurttas
Succisa pratensis

Te: slimløysande og astringerande. Gurglevatn mot betennelse i munn og hals, hoste og bronkitt.
Utvortes ved skrammer, blemmer, hevingar, skabb, bitt. utslett.


KLOKKEFAMILIEN - CAMPANULACEAE

Storklokke
Ádjábiellu
Campanula latifolia

Blad og blomar kan spisast.
Blåklokke
Alitbiellorássi
Campanula rotundifolia

Blad og røtter kan spisast, og brukast i salatar og andre matretter Blomane kan brukast i te, men bare sjølve den blå klokka. Tygging av rota skal styrke hjertet og uttrekk av rota har blitt brukt som øredropar mot øreverk.
Nesleklokke

Campanula trachelium

Engklokke
Campanula patula

Botnegras
Nuohtterássi
Lobelia dortmanna

Blåmunke
Jasione montana

Vadderot
Phyteuma spicatum
Ugras - 1 - Sopp
Ugras - 2 - Alger, moser, lav
Ugras - 3 - Kråkefot, snelle, bregne
Ugras - 4 - Barlind, furu, sypress
Ugras - 5 - Pil, valnøtt, pors, bjørk, hassel, bøk, alm, hamp, nesle, misteltein
Ugras - 6 - Syre, fjørekoll, melde, nellik, nøkkerose, soleie, berberis
Ugras - 7 - Valmue, korsblomst, reseda, soldogg, bergknapp, sildre, hortensia, rips
Ugras - 8 - Rose
Ugras - 9 - Ert, gaukesyre, storkenebb, blåfjær, vortemjølk, lønn, kastanje, springfrø, spolebusk, trollhegg
Ugras - 10 - Lind, kattost, tysbast, tindved, perikum, fiol, gresskar, kattehale, mjølke, hesterumpe, kornell, bergflette, skjermplante
Ugras - 11 - Vintergrøn, vaniljerot, lyng, krekling, fjellpryd, nøkleblom, søterot, bukkeblad, gravmyrt, maure, vindel, ask, rublad
Ugras - 12 - Lepeblom, søtvier, maskeblom
Ugras - 13 - Blærerot, kjempe, kaprifol, vendelrot, kardeborre, klokke
Ugras - 14 - Korgplante
Ugras - 15 - Saulauk, tjønnaks, dunkjevle, piggknopp, myrkongle, firblad, lauk, sverdlilje, hyasint, narsiss, konvall, marihand
Ugras - 16 - Siv, storr, gras
Ugras - 17 - Mat og drikke frå naturen
Ugras - 18 - Plantemedisin frå naturen

Til startsida

Denne nettsida er laga av Svein Lund og Basia Głowacka. Skriv til oss.