Po polsku

Ugras og andre nyttige planter - 2

Forklaring og litteraturliste

ALGER

GRØNNALGER

BRUNALGER

Blæretang
Fucus vesiculosus

Heile planta vaskast i ferskvatn og tørkast på opptil 600C.
Inneheld mye jod. Regulerer arbeidet til skjoldbrukskjertelen. Bra for stoffskiftet. Brukast mot ei rekke sjukdommar, bl.a. magesår og fedme.
Grisetang
Ascophyllum nodosum

Heile planta vaskast i ferskvatn og tørkast på opptil 600C.
Inneheld mye jod. Regulerer arbeidet til skjoldbrukskjertelen. Bra for stoffskiftet. Brukast mot ei rekke sjukdommar, bl.a. magesår og fedme.
Sagtang
Fucus serratus

Heile planta vaskast i ferskvatn og tørkast på opptil 600C.
Inneheld mye jod. Regulerer arbeidet til skjoldbrukskjertelen. Bra for stoffskiftet. Brukast mot ei rekke sjukdommar, bl.a. magesår og fedme.
Sukkertare
Saccharina latissima / Laminaria saccharia

Kan spisast rå eller kokast som grønnsak. Kan også tørkast og malast og brukast i brød eller i staden for salt i mat.
Koke, male opp og bruke som fortjukkingsmiddel i f.eks. sausar.

RØDALGER

LAV - LICHENES

Islandslav
Sárvajeagil, Skaaltje
Cetraria islandica

Mat: Kan kokast og etast med f.eks. bær. Bør først kokast i fleire vatn. Kan tørkast og brukast i brød.
Medisin: Avkok av fersk eller tørka lav mot hovudverk, forkjøling, halsplager, struma, astma og fleire andre sjukdommar. Kok først i fleire vatn og kok så opp med mjølk eller fløte.
Snølav
Cetraria nivalis

Styrkar motstandskraft mot sjukdommar.
Reinlav
Oaivejeagil, ránesjeagil
Cladonia alpestris / arbuscula, C. silvatica, C. rangiferina

Har vore malt og brukt for å drøye maten, f.eks. i brød.
Medisin mot fordøyelsesproblem, baketeriedrepande
Saltlav
Smarvejeagil
Stereocaulon paschale

Styrkar motstandskraft mot sjukdommar.
Skjegglav
Alectoria sp., Bryoria sp.

Til suppe: Renske godt, koke opp og slå ut vatnet minst tre gongar. Kutte opp i bitar og koke med buljong og mjølk eller fløte.
Ein kan også male opp laven og bruke han i brød.
Merk at det bare er svart skjegglav som er spiselig.
Navlelav
Umbilicaria sp.

Kan kokast og spisast.
Grønnever
Spártojeagil
Peltigera aphthosa

Styrkar motstandskraft mot sjukdommar.
Storvrenge
Nephroma arcticum

Styrkar motstandskraft mot sjukdommar.


MOSER - BRYOPHYTA

LEVERMOSER - HEPATICAE

Tvaremose
Marchantia polymorphaBLADMOSER - BRYALES

Bjørnemose
Guovžžasámil
Polytrichum commune

Etasjemose
Geardesámil
Hylocomium splendens

TORVMOSER - SPHAGNALES

Torvmose
Dárfi
Sphagnum sp

Frisk eller tørka brukast til sårforbinding, på hudsjukdommar og insektsstikk. Bakteriedrepande.Ugras - 1 - Sopp
Ugras - 2 - Alger, moser, lav
Ugras - 3 - Kråkefot, snelle, bregne
Ugras - 4 - Barlind, furu, sypress
Ugras - 5 - Pil, valnøtt, pors, bjørk, hassel, bøk, alm, hamp, nesle, misteltein
Ugras - 6 - Syre, fjørekoll, melde, nellik, nøkkerose, soleie, berberis
Ugras - 7 - Valmue, korsblomst, reseda, soldogg, bergknapp, sildre, hortensia, rips
Ugras - 8 - Rose
Ugras - 9 - Ert, gaukesyre, storkenebb, blåfjær, vortemjølk, lønn, kastanje, springfrø, spolebusk, trollhegg
Ugras - 10 - Lind, kattost, tysbast, tindved, perikum, fiol, gresskar, kattehale, mjølke, hesterumpe, kornell, bergflette, skjermplante
Ugras - 11 - Vintergrøn, vaniljerot, lyng, krekling, fjellpryd, nøkleblom, søterot, bukkeblad, gravmyrt, maure, vindel, ask, rublad
Ugras - 12 - Lepeblom, søtvier, maskeblom
Ugras - 13 - Blærerot, kjempe, kaprifol, vendelrot, kardeborre, klokke
Ugras - 14 - Korgplante
Ugras - 15 - Saulauk, tjønnaks, dunkjevle, piggknopp, myrkongle, firblad, lauk, sverdlilje, hyasint, narsiss, konvall, marihand
Ugras - 16 - Siv, storr, gras
Ugras - 17 - Mat og drikke frå naturen
Ugras - 18 - Plantemedisin frå naturen

Til startsida

Denne nettsida er laga av Svein Lund og Basia Głowacka. Skriv til oss.