Po polsku

Ugras og andre nyttige planter - 15

Forklaring og litteraturliste

EINFRØBLADINGAR - LILIOPSIDA

VASSGROFAMILIEN – ALIAMATACEAE

FROSKEBITTFAMILIEN – HYDROCHARITACEAE

Pilblad
Sagittaria sagittifolia

Vassgro
Alisma plantago-aquatica

Froskebitt
Hydrocharis morsus-ranae

Vasspest
Elodea canadensis

SAULAUKFAMILIEN - JUNCAGINACEAE

TJØNNAKSFAMILIEN - POTAMOGETONACEAE

Fjøresaulauk
Mearrasáltu
Triglochin maritima

Vanlig tjønnaks
Vihti
Potamogeton natans

Nykketjønnaks
Guhkesvihti
Potamogeton praelongus

Hjertetjønnaks
Vuoskovihti
Potamogeton perfoliatus

DUNKJEVLEFAMILIEN - TYPHACEAE

PIGGKNOPPFAMILIEN - SPARGANIACAE

Brei dunkjevle
Typha latifolia

Jordstengel er spisande.
Duna kan brukast til sårheiling.
Smal dunkjevle
Typha angustifolia

Som brei dunkjevle.
Kjempepiggknopp
Hávgarássi
Sparganium erectum

Te av denne planta og andre i piggknoppslekta er bra for galle, lever og blodomløp.


ANDMATFAMILIEN - LEMNACAE

MYRKONGLEFAMILIEN - ARACEAE

FIRBLADFAMILIEN - TRILLIACEAE

Andmat
Uhcanjivllut
Lemna minor

Kan spisast rå eller tørka. Kan brukast utvendig til omslag. Bør ikkje sankast frå forureina vatn.
Mot forkjøling, hoste, revmatisme, utslett, hudsjukdomar, insektstikk, meslinger, ødemer og vanskeligheter med urinering. Blodreinskande, styrkar immunforsvaret, reinskar slimhinner.
Kalmusrot
Acorus calamus

Medisinte: Tørka og malte røter i kokande vatn, trekke i 30 min. Virkar beroligande, regulerer fordøyelsen, mot hoste, forkjølelse og smittsomme sjukdommar (influensa, kusma, kopper). Mot parasittar, smertestillande, urin- og galledrivande, mot krampe og hevingar.
Utvortes bruk mot hevingar og betennelsar i auga og huden, betrar blodomløpet, Fjernar posar under auga.
Tinktur: 100 g fersk eller tørr rot leggast i 300 ml alkohol 30-50%, står i 2 veker og silast. Drikke 10-15 ml 1-2 g daglig i 100 ml vatn,
Kalmusrotolje: Drikke 5 dropar i vatn 2 g daglig. Kan også brukast til å smøre på huda, antiseptisk, mot revmatisme.
Myrkongle
Kálla
Calla palustris

Planta er giftig, men kan brukast til mat etter koking og vidare behandling. (Må undersøkast nærare)
Firblad
Dierbmámuorji
Paris quadrifolia

Giftig. Har vore brukt i folkemedisinen, men bør ikkje brukast av amatørar.

LILJEFAMILIEN – LILIACEAE

GIFTLILJEFAMILIEN – MELANTHIACEAE

Gullstjerne
Giđđalávki
Gagea lutea

Tinktur: 1 del tørka plante med blomar til 5 delar 40% alkoholu, står i ei veke og silast. Tinkturen blandast med like delar honning. 1 skjei 2-4 g daglig.
Mot luftvegsinfeksjonar, hoste, sopp og bakterier i fordøyelseskanalen,
Brukast til vasking av vanskelige sår og eksem Smøring: 1 del knuste planter blandast med 3-5 delar smør og tran: brukast til heiling av sår infiserte av bakterier eller sopp.
Nyserot
Gastinrássi, dierbmárássi
Veratrum album

Rot og blad kan brukast som avkok eller i smøringar mot revmatisme, isjias, nervesperter, høgt blodtrykk og hudparasittar.
Må brukast forsiktig, da planta er giftig i for store dosar.
Bjønnbrodd
Guovžžaleagga, stálobárggeš
Tofieldia pusilla

Rome
Jeaggeliljá
Narthecium ossifragum

Giftig

LAUKFAMILIEN - ALLIACEAE

SVERDLILJEFAMILIEN - IRIDACEAE

Graslauk/Sibirgraslauk
Rásselávki

Allium schoenoprasum

Blada kan brukast i mange slags matrettar, ferske, tørka eller frosne.
Ramslauk
Allium ursinum

Kan brukast som graslauk eller som pesto med olje, aleine eller i lag med andre urter.
Sverdlilje
Fiskesiris
Iris pseudacorus

Tørka jordstenglar og blomar kan brukast til medisin, men må brukast forsiktig i små dosar.
Avkok: 5 g malt jordstengel til 1 kopp vatn, koke 20 min, trekke 20 min., sile. Tilsett honning eller sirup. Drikke inntil 100 ml av gongen. Virkar mot bakterier og virus, smertestillande, hostestillande, beroligande, mot magekramper, mot svulstar, avgiftande, galle- og bukspyttdrivande. Vernar lever. Bremsar betennelsar i ledd og bindevev.
Kan og brukast til omslag, vasking av sår, skylling ved betennelse i hud og slimhinner.
Medisinte: 2 skjeier blomar til 1 kopp kokande mjølk eller vatn, trekke under lokk i 20 minut, sile. Drikke 60-100 ml. 2-3 gongar for dagen. Urindrivande, blodreinskande, mot allergi og betennelser, beroligande.
Tinktur: 100 g malt jordstengel i 500 ml 50% alkohol, står 1 månad, silast. Drikk 5 ml 3 g daglig i 3 veker. Mot nervesjukdommar angst og svulstar.


HYASINTFAMILIEN - HYASINTHACEAE

NARSISSFAMILIEN - AMARYLLIDACEAE

Blåstjerne
Scilla verna

Snøklokke
Galanthus nivalis

Fuglestjerne
Ornithogalum umbellatumKONVALLFAMILIEN - CONVALLARIACEAE

Storkonvall

Polygonatum multiflorum

Rotstokken kan malast og brukast i brød/flatbrød. Ferske skot kan kokast og spisast.
Rotstokk: Slimløysande, reinskande, dempar betennelsar, urindrivande, blodsukkersenkande, astringerande og sårheilande. Utvortes mot hemoroider, revmatisme, eksem og andre hudplager.
Blad: I urtete mot hjerteproblem og influensa.
Kantkonvall
-divgarássi
Polygonatum odoratum

Som storkonvall.
Liljekonvall
Giđđadivgarássi
Convallaria majalis

Blad: Tørke og male
Hjartemedisin (brukast forsiktig!)
Maiblom (bittekonvall)
Oarrimuorji
Maianthemum bifolium

Planta tørkast ved inntil 500C.
Urindrivande, mot hevingar, styrkande for hjertet, hosteløysande, antiseptisk, reinskar luftvegar
Medisinte: 5 g knuste planter til 150-200 ml kokande vatn; trekke 30 min, sile. 1-2 skjeier 3 g daglig i ei veke.
Tinktur: 1 del plante til 5 delar 60% alkohol, står ei veke og silast. Ta 5 ml 2 g daglig i ei veke. deretter 1 g daglig. Ved lungebetennelse og bronkitt 2-3 ml 3 g. daglig med sirup eller honning.

ASPARGESFAMILIEN – ASPARAGACEAE

Asparges
Asparagus officinalis

Unge skot kan spisast, rå eller kokt som grønnsak.


MARIHANDFAMILIEN - ORCHIDACEAE

Flekkmarihand
Márjjá­geapman
Dactylorchis maculata

Dei lyse rotknollane haustast på hausten etter at planta er visna. Svært næringsrike og kan brukast i mat, bl.a. i brød.
Avkok: Ei skjei tørka og malt rotknoll koke i 15 min og trekke i 15 min. Brukast mot tarmkatarr, diaré og forgiftingar. Har og vore brukt bl.a. mot tuberkulose, sår, utslett, tannverk, hoste, halsinfeksjonar, fordøyelsesplager, halsbrann og augesjukdomar.
Tidligare brukt som elskovsmiddel.
Nattfiol
Idjalieksi
Platanthera bifolia

Korallrot
Korállaruohtas
Corallorhiza trifida

Grønnkurle
Ruonáváksi
Coeloglossum viride

Rødflangre
Čohkkesbeaitagaš
Epipactis atrorubens

Breiflangre
Vuovdebeai­tagaš
Epipactis helleborine

Huldreblom
Vuovdeeamit
Epipogium aphyllum
Ugras - 1 - Sopp
Ugras - 2 - Alger, moser, lav
Ugras - 3 - Kråkefot, snelle, bregne
Ugras - 4 - Barlind, furu, sypress
Ugras - 5 - Pil, valnøtt, pors, bjørk, hassel, bøk, alm, hamp, nesle, misteltein
Ugras - 6 - Syre, fjørekoll, melde, nellik, nøkkerose, soleie, berberis
Ugras - 7 - Valmue, korsblomst, reseda, soldogg, bergknapp, sildre, hortensia, rips
Ugras - 8 - Rose
Ugras - 9 - Ert, gaukesyre, storkenebb, blåfjær, vortemjølk, lønn, kastanje, springfrø, spolebusk, trollhegg
Ugras - 10 - Lind, kattost, tysbast, tindved, perikum, fiol, gresskar, kattehale, mjølke, hesterumpe, kornell, bergflette, skjermplante
Ugras - 11 - Vintergrøn, vaniljerot, lyng, krekling, fjellpryd, nøkleblom, søterot, bukkeblad, gravmyrt, maure, vindel, ask, rublad
Ugras - 12 - Lepeblom, søtvier, maskeblom
Ugras - 13 - Blærerot, kjempe, kaprifol, vendelrot, kardeborre, klokke
Ugras - 14 - Korgplante
Ugras - 15 - Saulauk, tjønnaks, dunkjevle, piggknopp, myrkongle, firblad, lauk, sverdlilje, hyasint, narsiss, konvall, marihand
Ugras - 16 - Siv, storr, gras
Ugras - 17 - Mat og drikke frå naturen
Ugras - 18 - Plantemedisin frå naturen

Til startsida

Denne nettsida er laga av Svein Lund og Basia Głowacka. Skriv til oss.