Po polsku

Ugras og andre nyttige planter - 11

Forklaring og litteraturliste

VINTERGRØNFAMILIEN - PYROLACEAE

VANILJEROTFAMILIEN - MONOTROPACEAE

Lækjevintergrøn
Stuorradálv­vut
Pyrola rotundifolia

Avkok av blada kan brukast til omslag mot hudplager og sår, som gurglevann og mot augesjukdomar.
Som medisinte brukt bl.a. mot epilepsi, revmatime, leddsmerter, prostata, livmorproblem, urinvegsplager, brystkreft.
Styrkar hjerte og blodårer, bakteridrepande, beroligande og urindrivande.
Perlevintergrønn
Jorbadálvvut
Pyrola minor

Som lækjevintergrøn
Nikkevintergrønn
Soahkedálvvut
Orthilia secunda

Som lækjevintergrøn.
Olavstake
Nástedálvvut
Monéses uniflóra

Brukt som legemiddel mot augesjukdommar


Vaniljerot
Beahcelieđđi
Monotropa hypopitys

LYNGFAMILIEN - ERICACEAE

Finnmarkspors
Guohcarássi
Ledum palustre

Blad: I olje som myggmiddel, og mot revmatisme.
Har tidligare vore brukt til medisin mot forkjøling, men inneheld giftstoff som gjør at han ikkje bør brukast innvortes.
Rypebær
Guovžžamuorji, rievssat­muorji
Arctostaphylos alpinus

Bær: Etter første frosten kan dei brukast i syltetøy, helst i lag med andre bær.
Mjølbær
Gáranasmuorji
Arctostaphylos uva-ursi

Bær er smaklause, har vore brukt til mjøl.
Avkok av unge blad, før bløming: urindrivande, blodrensande, mot revmatisme/podagra. For desinfisering av urinvegane blandast med natron.
Røsslyng
Livdnju
Calluna vulgaris

Brukast i teblandingar mot urinvegsbetennelse, prostataproblem, revmatisme, søvnløyse og stoffskifteproblem.

Tyttebær
Jokŋa/joknge
Vaccinium vitis-idaea

Bær: syltetøy (kokt eller rørt), gele, saft
Blad og blomar: Ferske eller tørka til te.
Blad før bløming: medisinte eller avkok (mot betennelser, svulstar, feber, revmatisme/podagra, urinvegsproblem, styrkar blodårene, mot indre blødningar og neseblod).
Blad etter bløming: mot diare og magesår.
Knuste blad som omslag på brannsår.
Brente blad brukt som kaffeerstatning.
Blokkebær
Ehtemas
Vaccinium uliginosum

Bær: saft (gjerne blanda med krøkebær og/eller blåbær), syltetøy (gjerne blanda med blåbær)
Blad: Te.
Blåbær
Sárrit
Vaccinium myrtillus

Bær: syltetøy, saft. Betrar synet og gir betre blodtilgang til hjernen, mot åreforkalking og kreft.
Blad (best når plukkast før bløming): urindrivande, blodrensande, mot revmatisme/podagra.
Planter med blomar mot svulstar,
Blad etter bløming: mot diaré, magesår og innvendige blødningar.
Tranebær
Giegajokŋa
Oxycoccus quadripetalus/microcarpus (Vaccinium oxycoccus)

Bær: Syltetøy, særlig til kjøtt. Kokt eller rørt med sukker. Kan brukast i kaker og brød.
Urindrivande og mot betennelse i nyrene og urinvegane.
Kvitlyng
Olašrássi
Andromedia polifolia

Giftig, bør ikkje brukast i mat eller medisin.
Greplyng
Duolbadaŋas
Loiseleuria procumbens

Blålyng
Váravárpá
Phyllodoce caerulea
Moselyng
Sámelruvdorássi
Cassiope hypnoides

Kantlyng
Ruvdorássi
Cassiope tetragonaKREKLINGFAMILIEN - EMPETRACEAE

FJELLPRYDFAMILIEN - DIAPENSIACEAE

Krøkebær/krekling
Čáhppesmuorji
Empetrum nigrum / hermaphroditum

Bær: saft, vin, gele
Bærrester etter siling av saft: Tørkast og brukast i te.
Tinktur av bær: Mot augeproblem, styrkar blodårene, særlig til hjernen og auga, mot høgt blodtrykk.
Heile planta: Avkok mot magekatarr, irritabel tarm, urinvegsinfeksjon, nyrestein, sukkersjuke, høgt blodtrykk, magesår, prostata, leverbetennelse og gulsott.
Avkok til vask mot hudproblem og omslag på auga ved augebetennelse.
Koke planta og ha i badevatnet: Mot epilepsi og lammelse.
Fjellpryd
Lieđđedaŋas
Diapensia lapponica

NØKLEBLOMFAMILIEN - PRIMULACEAE

Marianøkleblom
Fiskesgiđđačalbmi
Primula veris

Blada kan brukast i salatar.
Te eller tinktur av røter og blomar birkar beroligande, blodreinskande og urindrivande og kan brukast mot ei rekke sjukdommar og plager, bl.a. luftvegsplagar, epilepsi, migrene, gikt og menstruasjonsplager
Finnmarksnøkleblom
Riddo­giđđačalbmi
Primula nutans finmarchicaNonsblom
Ruksesálpa
Anagallis arvensis

Urtete hosteløysande og avgiftande, mot feber og influensa, regulerer fordøyelsen, galledrivande og vernar levra. Inneheld giftige stoff og bør bør brukast forsiktig. Utvortes kan ho brukast som omslag mot sår, leddsmerter og podagra.
Fredlaus
Gáddečuovgi
Lysimachia vulgaris

Te laga av tørka planter kan brukast mot diare, indre blødningar, magekatarr, lever- og gallesjukdommar
Utvortes mot eksem og byller.
Frisk plantesaft kan mjukne hard hud.
Krypfredlaus
Lysimachia nummularia

Som fredlaus
Gulldusk
Lastoaivi
Lysimachia thyrsiflora

Som fredlaus
Skogstjerne
Guolbbanásti
Trientalis europaea

Utvortes: heile planta med røter: Omslag på sår og svulstar.
Innvortes: Urtete av røtene: I små mengder sveittedrivande, i større mengder brekkmiddel. Mot malaria.
Strandkryp
Gáddenjomot
Glaux maritimaSØTEROTFAMILIEN - GENTIANACEAE

Skjermgylden
Centaurium erythraea

I urteteblandingar: mot mage- og leversjukdomar. Aukar produksjonen av magesyre og galle,
Brukt som tilsetting til vin og brennevin.
Søterot
Gentiana purpurea

Har vore av dei mest brukte medisinplantene i Noreg.
Rota blei kokt i mjølk eller som tinktur i sprit og brukt mot mage- og hjertesjukdommar, gulsott ogt tuberkulose m.m.
Snøsøte
Muohtacivzza
Gentiana nivalisBUKKEBLADFAMILIEN - MENYANTHACEAE

GRAVMYRTFAMILIEN - APOCYNACEAE

Bukkeblad
Muošká
Menyanthes trifoliata

Blada tørkast og brukast til te i lag med andre planter til medisin mot influensa. Styrkar fordøyelsen. Mot revmatisme og migrene. Er sterkt avførande og må derfor brukast forsiktig.
Utvortes bruk: Blad leggast på sår og utslett.
Gravmyrt
Vinca minor

Innvortes brukt bl.a. ved kraftig menstruasjonsblødning, blærekatarr, indre blødningar, hemoroider, revmatisme, arteriosklerose, høgt blodtrykk, magekatarr, magesår, diaré. Må brukast svært forsiktig pga. innhald av giftige stoff. Gurglevatn mot sår hals, munnsår og tannkjøttbetennelse, omslag på hudbetennelser, eksem og sår. Knuste blad i nesa mot neseblod.
MAUREFAMILIEN - RUBIACEAE

Klengemaure
Snuorddo­máđir
Galium aparine

Heile planta samlast før blomstring.
Kan spisast som grønnsak f.eks. i supper. Inneheld silisium som styrkar beinbygging.
Te eller tinktur er bloreinskande, urindrivande og virkar mot plager i lymfesystemet, dempar feber styrker lever og fordøyelse.
Ein kan og presse saft av plantene.
Utvortes kan den brukast mot forskjellige hudplager.
Frøa er brukt til kaffeerstatning.
Myske
Hádjamáđir
Galium odoratum

På grunn av sterk lukt er planta brukt til luftreinsking og mot møll.
Te virkar beroligande, urin- og svettedrivande, motvirkar lever- og gallesjukdomar.
Kokast i mjølk mot hoste.
Utvortes brukt i sårsalve eller som omslag mot sår og byller.
Stormaure
Galium album

Gulmaure
Galium verum

Urtete, saft, tinktur eller uttrekk i vin: mot urinvegssjukdomar, luftvegsbetennelse, epilepsi, mage- og tarmsjukdomar, nyrestein, diabetes, indre blødningar, diare. Blodreinskande, urindrivande, galledrivande, sveittedrivande, beroligande.
Utvortes til sårbehandling, mot psoriasis, eksem, hevelsar, neseblod, hudkreft.
Dvergmaure
Deaggamáđir
Galium trifidum

Kvitmaure
Gieddemáđir, vilgesmáđir
Galium boreale

OLJETREFAMILIEN - OLEACEAE

Ask
Easkamuorra, suordna
Fraxinus excelsior

Blad: Plukkast på våren, lagast til te, virkar smertestillande og mot betennelsar.
Utvendig på sår, her kan ein og bruke friske, knuste blad.
Bark: Samlast på våren, tørkast og malast. Avkok mot urinvegssjukdommar.
Frø: Umogne frø til avkok mot revmatisme og gikt.
Aske kan strøast i sår for å få det til å gro.
Liguster
Ligustrum vulgare

Syrin
Syringa vulgarisVINDELFAMILIEN - CONVOLVULACEAE

FJELLFLOKKFAMILIEN - POLEMONIACEAE

Strandvindel
Calystegia sepium

Sterkt avføringsmiddel
Åkervindel
Convolvulus arvensis

Giftig
Neslesnyltetråd
Cuscuta europaea

Medisinte: Avførande, luft-, urin-, sveitte- og galledrivande, mot feber, beroligande, aukar produksjonen av magesyre og tarmsaft og betrar appetitten. Brukt mot angina, skjørbuk, sjukdomar i milt, lever og galleblære, rabies, depresjon, apatii og sømnløyse. Uttrekk i kaldt vatn eller fysiologisk saltløysing: Styrkar immunforsvaret, mot svulstar. Utvortes for å få sår å gro
Lappflokk
Divgaalitcearki
Polimonium acutifolium

RUBLADFAMILIEN - BORAGINACEAE

Valurt
Symphytum officinale

Blad: Ferske blad malast opp og leggast på forstua ledd. Røtter: Male og koke som omslag mot revmatisme, forstuingar og skader. Røter og blad som sirup mot magesår og halsproblem.
Oksetunge
Vuovssá­njuovčča
Anchusa officinalis

Blad og blomar kan kokast og spisast som grønnsak.
Heile planta (som te?) kan brukast mot hoste, hjerte- og urinvegsplager.
Utvortes kan blada brukast mot sår og insektsstikk.
Lungeurt
Pulmonaria obscura

Te av lungeurtblad er brukt mot sjukdommar i lungene og luftvegane og mot diare.
Åkersteinfrø
Buglossoides arvensis (Lithospermum arvense)

Østersurt
Skálžoruohtas
Mertensia maritima

Blada kan spisast rå.
Ormehovud
Echium vulgare

Te er slimløysande, urindrivande og beroligande.
Utvortes til behandling av hudsjukdomar.
Minneblom
Vajál­geahtesnásti
Myosotis sp.

Plante med blomar: tinktur mot hoste, bronkitt. tuberkulose, halsbetennelse og neseblod. Medisinte mot plager i pusteorgan.
Agurkurt
Borago officinalis

Blomar og unge blad kan spisast rå, eldre blad kan kokast.
Som urtete brukt mot ei rekke sjukdomar, bl.a. urinveisplager, luftvegsplagar, tuberkulose, magekatarr.
Utvortes som augevask, gurglemiddel ved munninfeksjonar, og til omslag på sår og utslett,
Olje av frøa mot hudproblem, revmatiske smerter, eksem og allergi.
Må brukast forsiktig, da den inneheld stoff som kan vere skadelig ved bruk over lengre tid.


Ugras - 1 - Sopp
Ugras - 2 - Alger, moser, lav
Ugras - 3 - Kråkefot, snelle, bregne
Ugras - 4 - Barlind, furu, sypress
Ugras - 5 - Pil, valnøtt, pors, bjørk, hassel, bøk, alm, hamp, nesle, misteltein
Ugras - 6 - Syre, fjørekoll, melde, nellik, nøkkerose, soleie, berberis
Ugras - 7 - Valmue, korsblomst, reseda, soldogg, bergknapp, sildre, hortensia, rips
Ugras - 8 - Rose
Ugras - 9 - Ert, gaukesyre, storkenebb, blåfjær, vortemjølk, lønn, kastanje, springfrø, spolebusk, trollhegg
Ugras - 10 - Lind, kattost, tysbast, tindved, perikum, fiol, gresskar, kattehale, mjølke, hesterumpe, kornell, bergflette, skjermplante
Ugras - 11 - Vintergrøn, vaniljerot, lyng, krekling, fjellpryd, nøkleblom, søterot, bukkeblad, gravmyrt, maure, vindel, ask, rublad
Ugras - 12 - Lepeblom, søtvier, maskeblom
Ugras - 13 - Blærerot, kjempe, kaprifol, vendelrot, kardeborre, klokke
Ugras - 14 - Korgplante
Ugras - 15 - Saulauk, tjønnaks, dunkjevle, piggknopp, myrkongle, firblad, lauk, sverdlilje, hyasint, narsiss, konvall, marihand
Ugras - 16 - Siv, storr, gras
Ugras - 17 - Mat og drikke frå naturen
Ugras - 18 - Plantemedisin frå naturen

Til startsida

Denne nettsida er laga av Svein Lund og Basia Głowacka. Skriv til oss.