Po polsku

Ugras og andre nyttige planter - Planter til mat og drikke

Forklaring og litteraturliste

Her er ei samling av planter som kan brukast til forskjellige former for mat og drikke.

URTETE

Dette er planter som kan brukast aleine eller i blandingar. Som regel er det best å blande fleire slag saman. Nokre av desse har også ei medisinsk verknad, men det skal ikkje skade å bruke dei i urteteblanding til daglig.

ÅkersnelleGeitrams (blad og blomar)Bjørk og dvergbjørk (unge blad)Brennesle (unge planter)Rips (blad)Solbær (blad)

Molte (blad)Kvann (blad og stengel)Myrhatt (blad)Marikåpe (blad)Åkerbær (blad)Bringebær (blad)

Nype (frukt)Raudkløver (blomar)Tyttebær (blad)Lind (blomar)Blokkebær (blad)Blåbær (blad)

Mynte (blad)Svarthyll (blomar og bær)Løvetann (blad)Mjødurt (blomar og blad)Markjordbær (blad)Setermjelt (blomar)

SAFT og VIN

Ein kan lage saft/vin av eitt slag bær/plante eller av fleire i lag. Safta kan frysast eller hermetiserast.

Krøkebær, kreklingRipsSolbærBringebærSvarthyllTyttebær

BlåbærBlokkebær, mikkelsbær

Svarttopp (blad)Mjødurt (blomar)Einer (ferske skot)Bjørk (sevje)

SYLTETØY

TyttebærMoltebærÅkerbærBlokkebærBlåbærBlåbringebær

RipsSolbærStikkelsbærMarkjordbærTeiebærBerberis

TranebærTindvedNyperoseRognPlommeBringebær

SlåpetornMorellKirsebærSvarthyllKrossved Bjørnebær

Kvann (stilk)

SALAT

Dette er planter som kan spises rå eller brukes i salatar.

Gaukesyre (blad)Geitrams (blad og blomar)Bjørk og dvergbjørk (unge blad)Gran (unge skot)Rips (blad)Solbær (blad)

Engfiol og skogfiol (blomar)Kvann (blad og stengel) Storklokke (blad)Blåklokke (blad og blomar)Vårkål (blad)Skvallerkål (blad)

Matsyre (blad)Småsyre (blad)Fjellsyre (blad)Blokkebær (blad)Blåbær (blad)Tangmelde

Mynte (blad)Løvetann (blad)ÅkerdylleHaredylleSkogsalatGraslauk (stengel, blad, blom)

Kvitkløver (blad og blomar)Raudkløver (blad og blomar)StrandkjeksMeldestokkRosenrotRyllik (blad)

Rogn (blad)Marikåpe (blad)Svarttopp (øvre blad)Setermjelt (blomar)MarianøkleblomVassarve

KRYDDER

Einer (bær og barnåler)Gran (ferske skot)Furu (barnåler)Bergmynte (oregano)TimianGraslauk

Ryllik

Innhaldet på denne nettstaden

Ugras - 1 - Sopp
Ugras - 2 - Alger, moser, lav
Ugras - 3 - Kråkefot, snelle, bregne
Ugras - 4 - Barlind, furu, sypress
Ugras - 5 - Pil, valnøtt, pors, bjørk, hassel, bøk, alm, hamp, nesle, misteltein
Ugras - 6 - Syre, fjørekoll, melde, nellik, nøkkerose, soleie, berberis
Ugras - 7 - Valmue, korsblomst, reseda, soldogg, bergknapp, sildre, hortensia, rips
Ugras - 8 - Rose
Ugras - 9 - Ert, gaukesyre, storkenebb, blåfjær, vortemjølk, lønn, kastanje, springfrø, spolebusk, trollhegg
Ugras - 10 - Lind, kattost, tysbast, tindved, perikum, fiol, gresskar, kattehale, mjølke, hesterumpe, kornell, bergflette, skjermplante
Ugras - 11 - Vintergrøn, vaniljerot, lyng, krekling, fjellpryd, nøkleblom, søterot, bukkeblad, gravmyrt, maure, vindel, ask, rublad
Ugras - 12 - Lepeblom, søtvier, maskeblom
Ugras - 13 - Blærerot, kjempe, kaprifol, vendelrot, kardeborre, klokke
Ugras - 14 - Korgplante
Ugras - 15 - Saulauk, tjønnaks, dunkjevle, piggknopp, myrkongle, firblad, lauk, sverdlilje, hyasint, narsiss, konvall, marihand
Ugras - 16 - Siv, storr, gras
Ugras - 17 - Mat og drikke frå naturen
Ugras - 18 - Plantemedisin frå naturen

Til startsida

Denne nettsida er laga av Svein Lund og Basia Głowacka. Skriv til oss.