Artiklar av Svein Lund:

Litt av kvart om norsk politikk

Eg har sortert artiklane mine etter emne og her er dei som ikkje passar inn i nokon av dei, eit slags oppsamlingsheat. Det som står her er artiklar om forskjellige sider ved norsk politikk og samfunnsspørsmål.
Dei andre emna er:
Utdanning
Mekaniske fag
Data
Språk og kultur
Media
Fiskeripolitikk
Faglig politikk og næringsliv
Den store verda
Nordkalotten
Polen
EU
Samisk
Urfolk

Tittel Media Dato / nr. Merknad
Når lov må brytes Pultposten 3-1968 Bokmelding
Makta til fagrørsla Klassekampen 14.12.1982 Debattinnlegg
Farse mot Svorstøl Klassekampen 03.03.1988 Rettssak - Oslo
Anmelder politimann for falsk forklaring Klassekampen 09.03.1988 Rettssak - Oslo
Markering mot Scan-Thai Klassekampen 09.03.1988 Oslo
Bryt stortingsvedtak Klassekampen 11.03.1988 Trygdeoppgjøret 1988
Full bompengeretrett i Vågsøy Klassekampen 17.03.1988
Bondelagsleiar og kommunist Klassekampen 26.03.1988 Sunnmøre
Brødre - kamerater! Klassekampen 10.06.1988 Kjersti Ericsson: Søstre - Kamerater! - Bokmelding
En ganske alminnelig AKP-familie? Klassekampen ??.??.1988 Alta
Kvifor nytt parti? Klassekampen 13.11.89 Innlegg om AKP
Takk til heile Noregs Erling Klassekampen-forum 18.09.97 Erling Folkvord
30 år og ingenting lært Klassekampen 11.10.2000 Innlegg om AKP
Når den slagne ikkje vil forstå Klassekampen 02.01.2001 Innlegg om AKP
Nei til ny regjering! Klassekampen 05.03.2005 Debattinnlegg
Villfarne hyrder - her og der Finnmark Dagblad 02.11.2007 Svar til Reidar Nielsen om AKP
Ruth Rye Josefsen til minne sendt fleire aviser 23.11.2008 Minneord
Ruth Rye Josefsen muitun Ávvir 24.11.2008
Ole-Gunnar Leirvaag til minne Klassekampen 06.04.2009
Ole-Gunnar Leirvaag muitun Ávvir 06.04.2009
Det store SViket - og det lille Sendt Klassekampen, ikkje tatt inn i avisa. 17.07.2009 Innlegg om den "raudgrøne" regjeringa
Kvakksalveri eller kunnskap? Klassekampen 07.03.2011
Suorggahahtti oainnut Ávvira doaimmaheaddjis Ávvir 26.07.2011
Skremmende holdninger fra Ávvirs redaktør Ávvir 26.07.2011
Jordsmonnet for terroren Finnmark Dagblad 02.08.2011
Kystpartiet i Eurabia Sendt Finnmark Dagblad 10.05.2012
Farvel til Raudt Sendt Klassekampen 13.06.2016
Raudt – Det nye sosialdemokratiet? 02.10.2020 a

Til hovudsida.

sveilund@online.no