Artiklar av Svein Lund:

Litt av kvart om norsk politikk

Eg har sortert artiklane mine etter emne og her er dei som ikkje passar inn i nokon av dei, eit slags oppsamlingsheat. Det som står her er artiklar om forskjellige sider ved norsk politikk og samfunnsspørsmål.
Dei andre emna er:
Utdanning
Mekaniske fag
Data
Språk og kultur
Media
Fiskeripolitikk
Faglig politikk og næringsliv
Den store verda
Nordkalotten
Polen
EU
Samisk
Urfolk

Tittel Media Dato / nr. Merknad
Når lov må brytes Pultposten 3-1968 Bokmelding
Farse mot Svorstøl Klassekampen 03.03.1988 Rettssak - Oslo
Anmelder politimann for falsk forklaring Klassekampen 09.03.1988 Rettssak - Oslo
Markering mot Scan-Thai Klassekampen 09.03.1988 Oslo
Bryt stortingsvedtak Klassekampen 11.03.1988 Trygdeoppgjøret 1988
Full bompengeretrett i Vågsøy Klassekampen 17.03.1988
Brødre - kamerater! Klassekampen 10.06.1988 Kjersti Ericsson: Søstre - Kamerater! - Bokmelding
Ruth Rye Josefsen til minne sendt fleire aviser 23.11.2008 Minneord
Ruth Rye Josefsen muitun Ávvir 24.11.2008
Ole-Gunnar Leirvaag til minne Klassekampen 06.04.2009
Ole-Gunnar Leirvaag muitun Ávvir 06.04.2009
Kvakksalveri eller kunnskap? Klassekampen 07.03.2011
Suorggahahtti oainnut Ávvira doaimmaheaddjis Ávvir 26.07.2011
Skremmende holdninger fra Ávvirs redaktør Ávvir 26.07.2011
Jordsmonnet for terroren Finnmark Dagblad 02.08.2011
Kystpartiet i Eurabia Sendt Finnmark Dagblad 10.05.2012

Til hovudsida.

sveilund@online.no