Artikkel i Klassekampen, 09.03.1988

Markering mot Scan-Thai

For riktig å demonstrere sin kvinneforakt arrangerte Scan-Thai Travellerclub sex-reise til Thailand på sjølvaste internasjonale kvinnedagen.

Av SVEIN LUND

Men på Fornebu måtte dei gå spissrotgang mellom demonstrantar, og når dei kjem ut av flyet i Bangkok ventar ein ny demonstrasjon.

Omlag 25 kvinner og 5 menn sto oppstilt med plakatar ved utgangen på Fornebu da Aeroflot-flyet skulle gå til Moskva og vidare til Bangkok.

«Å skulle konkurrere med kvinner virker helt naturstridig. Hvordan kan man egentlig diskutere likelønn når en ser helt bort fra at kvinnen (uttrykt på godt norsk) har en gullgruve selv. ....... Kvinner i Bangkok må du betale for, for en natt, for en uke, eller for et helt liv. De ønsker også å gi mye tilbake, omsorg og sex.» Dette skriv Ivar Larsen i ein medlemsrapport for Scan-Thai. Stort nærare rein handel med kvinner går det ikkje an å komme.

Thailand har i dag omlag 700 000 prostituerte. Grunnlaget for masseprostitusjonen blei lagt av dei amerikanske basane her under Vietnam-krigen. Seinare har sex-turismen frå Vesten overtatt.

Rettssak

Ivar Larsen bur i Stokke ved Tønsberg, og det er Kvinnefronten i Tønsberg og omegn som har gått i spissen for å reise kampen mot Scan-Thai. I to år har 8. mars-demonstrasjonane i Tønsberg hatt parola: «Solidaritet med asiatiske kvinner - stopp Ivar Larsens rasistiske og kvinnediskriminerende Scan-Thai Travellersclub!» For dette har Ivar Larsen gått til rettssak, og krev 1.2 millioner i erstatning av dei 13 kvinnene som var 8. mars-komiteen i fjor. Samtidig er Kvinnefronten ved Nina Kristiansen, Unni Rustad og Torill Dahl saksøkt for 400 000 for å ha sagt at klubben driv hallikverksemd og at dette er valdtekt på kvinner og barn i den 3.verda.

Rettssaka kjem opp i Tønsberg i juni, og dei tiltalte kvinneaktivistane har vore nøydd å skaffe vitne frå Thailand for å dokumentere påstandane sine. Dette kostar pengar, som kan sendas til Kvinnefronten i Tønsberg på postgiro 4828877.


Til startsida

sveilund@online.no