Artiklar av Svein Lund:

Data

Tittel Media Dato/nr. Merknad
Telegoahti - Sameland i dataalderen Klassekampen 24.04.89
Samisk på data - en framtidsdrøm? Klassekampen 02.02.98  Også i Finnmark Dagblad
Ordfattig ord-databank Finnmark Dagblad 25.02.98 Samisk språkråd
Samisk orddatabank - ennå langt fram  Klassekampen 17.03.98
Sámegiella dihtoriin - ain máŋga čuolmma Min Áigi 06.05.98
Moivelávdegoddi Min Áigi 13.05.98
Váttis sámi dihtorčoavddus Min Áigi 04.11.98
Endelig samisk på data  Klassekampen 10.11.98
Ingen samisk på internett? (Min Áigi) 29.12.00 Lengre enn avisversjonen
Interneahtta sámegiela haga? Min Áigi 29.12.00 Guhkit go aviisaveršuvdna
Gosa jávká Microsofta sámegielčoavddus? Min Áigi 26.05.01
Mu unna dihtorgirjjáš Sámediggi 27.05.02 Datalærebok på samisk
Skuvlalinux - dihtorprográmmat nuvttá ja sámegillii! Áššu 01.10.02
Linux-presentašuvdna Sámi allaskuvla 04.02.05
Mo ráhkadit fierpmádatsiidduid? Sámi allaskuvla 12.04.05 Logaldallan oahpponeavvopedagogihkas
Mu unna Linuxgirjjáš - Mi lille Linuxbok Prøveutgåve 08.09.05
Dei mest forbløffande feilinformasjonar Sendt Klassekampen 03.06.09 Wolfram Alpha

Til startsida

sveilund@online.no