Artikkel i Finnmark Dagblad, 25.02.1998

ORDFATTIG ORD-DATABANK

Kautokeino (FD): Samisk språkråd sin nye orddatabank er blitt en fattig bank. Etter snart 10 års arbeid med å få bygd opp en slik oversikt, er få ord ennå på plass.

Svein Lund

For kort tid siden åpna Samisk språkråd sin nye orddatabank. Målet er at alle samiske ord skal finnes i en databank der alle kan søke på ord fra samisk til norsk eller omvendt. Ordbanken blir mer enn ei vanlig ordbok, for her kan du finne både hvordan ordet bøyes og definisjoner på samisk og norsk.

Finnes ikke på "www.samisk-sr.no".

Dette er adressa som de som har tilgang på internert kan bruke for å finne fram til orddatabanken og andre tjenester fra Samisk språkråd. Her finner du bl.a. en grundig samisk grammatikk med forklaringer både på samisk og norsk, samisk språkhistorie og informasjon om språkrådets arbeid. "Samisk språkråd kan tilby deg som bruker en grundig gjennomarbeidet tospråklig orddatabank som inneholder både allmennord og termer på samisk og norsk". Disse orda møter den som starter opp språkrådets internettsider. Men om du forsøker å skrive inn ganske vanlige ord, er faren stor for at du får svaret "Ordet ble ikke funnet".

Prøveperiode

Ansvarlige for databanken, Inger Marie Gaup Eira, er ikke enig i at de driver med villedende reklame siden dette er et prøveår på nettet.
- Dette har dessverre ikke kommet så godt fram i media. Vi skal sørge for at det blir skrevet inn på intemettsidene. I løpet av året regner vi derimot med at vi skal nå opp på en ordmengde som tilsvarer de største samisk-norske ordbøkene. Alle som bruker basen skal i 1998 kunne gi tilbakemelding om basen, f.eks hva må forbedres, hva kan beholdes, hvordan basen fungerer osv. Språkrådet har valgt å ha en utprøvingsperiode på ett år. Grunnen til det er at vi vil at brukerne sjøl skal kunne være med på å bestemme hvordan basen skal være og det kan ikke gjøres på kort tid.

Mange forsøk

Dette er ikke første gang man forsøker å lage en samisk orddatabank. Samisk databank blei starta av Kautokeino kommune allerede i 1989, men uten at særlige resultat av arbeidet har kommet til offentligheten. Dette arbeidet blei så i 1991 overtatt av Samisk språkråd. Man har brukt mye tid på forskjellige dataløsninger, men det var først gjennom Internert at man fant en måte for å nå direkte ut til dem som har behov for banken. Det er også tidligere utviklet et eget samisk orddataprogram. Dette ble forkastet av Språkrådet fordi de mente det var for dårlig.

Samiske nyord

En av de viktigste oppgavene som Sameloven pålegger Samisk språkråd er å fremme samisk terminologi. Innafor mange fagområder har det ikke vært noen standardisering av samiske ord, og det har derfor herska stor forvirring i ordbruken. Dels fører det til overdreven bruk av låneord, dels fører det til "privat" laging av ord som man ikke kan finne i noen ordbok. Dette gjør det vanskelig både å skrive og lese samisk i forskjellige fagområder.

Til startsida

sveilund@online.no