Mi vesle Linux-bok / Mu unna Linux-girjjáš

Versjon 0.5 - 07.09.2005

Eg forsøker å lage ei lita datalærebok for Linux, med generell datalære, grunnleggande om Linux (hovudvekt på Skolelinux / Debian / KDE) og kort innføring i nokre sentrale brukarprogram.

Boka kjem på (ny)norsk og (nord)samisk.

Her har eg lagt ut ei førebels utgåve. Du kan lese ved å venstreklikke eller laste ned ved å høgreklikke på ein av desse linkane:
Linuxbok versjon 0.5 Norsk - Open Office
Linuxbok versjon 0.5 Samisk - Open Office
Linuxbok versjon 0.5 Norsk - PDF
Linuxbok versjon 0.5 Samisk - PDF

Det trengs framleis mye forbetringar, både innhaldsmessig og språklig. All kritikk og bidrag mottas med takk.

Kommentarar kan du sende til sveilund@online.no.

Helsing Svein Lund


Til startsida

sveilund@online.no