Svein Lund:

Artiklane mine i 2003:

04.02.2003 Kor går Klassekampen? (Innlegg i Klassekampen)
04.02.2003 EU bilida bargosajiid Finnmárkkus (Innlegg i samiske aviser)
06.02.2003 Kan EU berge fiskeindustrien? (Innlegg i Finnmarks-aviser)
20.02.2003 30 år og ingenting lært (Om AKP sitt 30-års jubileum)
20.02.2003 Samisk Reform 94-evaluering i motvind (Planlagt innleiing til konferanse som Sametinget avlyste)
28.02.2003 Maid áigu Sámediggi joatkkaoahpahusain ja rávesolbmuidoahpahusain?
28.02.2003 Hva vil Sametinget med videregående opplæring og voksenopplæring?
20.03.2003 USA må avvæpnes!(debattinnlegg, div. aviser)
01.04.2003 Fremskrittspartiet - for samisk i skolen?(debattinnlegg, aviser i Finnmarkl
24.04.2003 Flytt dei ut! (Om redaksjonen i Klassekampen)
06.06.2003 Finnmarkslova, sameretten og SV
08.06.2003 Finnmarkslova - ein kamp om ressursane
14.06.2003 Distriktsaksjelaget - Forslag til Klassekampens generalforsamling
14.06.2003 Er Klassekampens redd for diskusjon om distriktspolitikken?
04.12.2003 Opplæring for språklige minoritetar i Noreg - Kva kan innvandra minoritetar lære av samisk opplæring (Førelesing Høgskolen i Buskerud)
09.12.2003 Er eit anna EU mogleg?(Debattinnlegg, ikkje prenta)


Til startsida

sveilund@online.no