Innlegg sendt diverse aviser, trykt bl.a. i Finnmark Dagblad 21.03.2003

Svein Lund:

USA må avvæpnes!

USA har gått til krig mot Irak. Verdens sterkeste militærmakt skal trampe ned et fattig folk og opp til flere millioner mennesker vil bli drept. Dette er ifølge USA nødvendig fordi Irak har "masseødeleggelsesvåpen". Derfor er det nødvendig at USA dreper lagt flere irakere enn Saddam Husseins regime har drept. Ingen land i verden har så store lagre av masseødeleggelsesvåpen som USA. Og ingen land har i samme grad brukt dem, fra atombombene over Hiroshima og Nagasaki til den kjemiske krigføringa mot Vietnam. Under krigen mot Irak vil de sikkert bruke både giftgass, miner, klasebomber og andre våpen for å ramme sivilbefolkninga.

De som måtte overleve i Irak skal få "demokrati" under amerikansk kommando. Når "demokratiet" er innført i Irak, planlegger CIA og den amerikanske våpen- og oljeindustrien å "innføre demokrati" i Iran, Venezuela, Colombia, Syria, Nord-Korea, og alle land som ikke danser etter USAs pipe, slik de har gjort det i Bosnia, Kosovo og Afghanistan og tidligere i bl.a. Chile, Dominikanske republikk, Grenada osv.osv.

USA er i ferd med å ta grep om hele verden. Ikke et eneste land skal ha rett til å styre seg sjøl, dersom de ikke fullt og helt går etter pipa til Bush og de amerikanske storselskapa. Fattige land har lenge fått merke dette gjennom press fra USA-dominerte internasjonale institusjoner som Verdensbanken, Pengefondet og Verdenshandelens organisasjon (WTO). Men det presset som nå legges på alle land i verden, rike som fattige, er trulig uten sidestykke i historia. Gjennom trusler og løfter om penger forsøkte USA å presse fram et krigsvedtak i sikkerhetsrådet, men uten å vinne fram. Til og med Norge har blitt trua når ikke Bondevik har slutta fullt opp om krigsplanene.

Et slikt regime som USA under George W. Bush & Co kan ikke verden leve med. Det må avvæpnes. Nå er det lettere sagt enn gjort, i alle fall med våpen. Men den enorme antikrigs-bevegelsen vi har sett de siste månedene kan bidra til å ta fra USA en av deres viktigste våpen; de allierte landa som tidligere har støtta fullt opp om USA. Et overveldende flertall av folket er mot krig, trulig i alle land i verden utenom USA og Israel. Dersom dette flertallet organiserer seg og presser eller kaster sine Bush-vennlige regimer, kan USA bli stående så aleine at ikke kan fortsette å diktere hele verden. Det er svært viktig og positivt at Bondevik uttaler at denne krigen kan ikke Norge støtte. Han har ikke alltid vært like klar, og dette er et resultat av et press fra folket, ikke minst kirka og KrFs egne velgere. Det viser at de mange og store markeringene mot krigsplanene har ført til resultat. Nå når krigen er i gang, trengs det protester over hele landet, ingen lokalsamfunn er for små, ingen organisasjoner for nøytrale. Vi må kreve en klar og utvetydig fordømmelse fra alle norske myndigheter. Norge kan ikke leve med en utenriksminister som til nå har vært som et ekko av Bush.

Et flertall av Norges befolkning støtter NATO som en forsvarsallianse. Men i dag er det en allianse med verdens største angriper. Både motstandere og tilhengere av NATO må samle seg om kravet om at Norge fryser alt samarbeid i NATO inntil alle medlemsstater forplikter seg til å akseptere andre lands sjølråderett og bare å bruke sine militære styrker til forsvar av eget territorium.


Til startsida

ef="mailto: sveilund@online.no">sveilund@online.no