Innlegg i aviser i Finnmark, februar 2003

Svein Lund

Kan EU berge fiskeindustrien?

NRK Finnmark melder 27.01.2003 at Finnmark Høyre mener det haster å komme inn i EU, dersom vi skal berge berge arbeidsplassene i fiskeindustrien og annen eksportindustri. Nå er det godt gjort å gjøre en nyhet av at Høyre har hastverk med å få Norge inn i EU. Det har de hatt i alle fall siden først på 1960-tallet. Nylig fant jeg ei helsides avisannonse fra Høyre før folkeavstemninga i 1994.

Dengang var det forurensinga fra Kola som var argumentet for at vi absolutt måtte inn for å berge framtida. Nå sier fylkesleder Birger Westlund:
"- Hadde vi i dag hatt euroen ville ikke fiskeindustrien hatt så store problemer som de har i dag." Isolert sett kan det være noe i det. Den høye kronekursen er ei viktig årsak til problema for norsk eksportindustri. Men den høye kronekursen er ikke oppstått som et nødvendig resultat av at vi står utafor EU. Den er resultatet av en bevisst politikk fra ei regjering dominert av nettopp Høyre og av Norges Bank under ledelse av høyremannen Svein Gjedrem.
Norge står utafor EU fritt til å innføre tiltak som påvirker rente og kronekurs, mens vi som EU-medlem ikke ville hatt en slik handlingsfrihet. EU-tilhengerne synes å kunne bruke ethvert problem som argument for EU-medlemskap, sjøl problemer som har oppstått på grunn av deres egen valgte politikk.

Samme dag kom ei annen viktig melding som gjelder fiskeindustrien: fiskekjøper Hagbart Nilsen i Båtsfjord melder at: " – Fiskeindustrien i Nord-Norge vil gå konkurs hvis Norge mister retten til å ha redusert arbeidsgiveravgift i Nord-Norge." NHO-direktør og tidligere fylkesordfører Erling Fløtten har nylig kommet med lignende signaler. I samme meldinga blir det forklart at EFTAs overvåkingsorgan ESA krever at Norge fjerner differensiert arbeidsgiveravgift fordi den er i strid med EU-regler. Det er helt korrekt. Hadde vi ikke hatt EØS-avtalen, kunne Norge stått fritt til å differensiere avgifter som vi sjøl ville. SOm EØS-medlem, og evt. som EU-medlem, er vi bundet på hender og føtter, sjøl om resultatet som Fløtten sier kan bli at 1/4 av arbeidsplassene i Finnmark går tapt.

Da EØS-avtalen blei inngått, hørte vi ingen innvending fra verken Fløtten eller Nilsen. Tvert om argumenterte begge for å stemme ja til EU-medlemsskap i 1994. I dag klager begge over pålegget fra EØS, men hvorfor trekker de ikke den eneste logiske konklusjon: Norge må holde seg langt unna EU-medlemskap og si opp EØS-avtalen, dersom vi skal stå fritt til å føre en sjølstendig avgiftspolitikk og sikre arbeidsplassene i Finnmark.


Flere artikler om EU Til startsida

sveilund@online.no