Artiklar av Svein Lund:

Partiet Raudt med forgjengarar

Eg var i tida 1968-99 medlem i nokre parti eller partiliknande organisasjonar, som historisk sett er forgjengarar til Raudt, sjølv om kalven ikkje riktig vil kjennest ved kua. Eg skreiv da nokre innlegg anten til presentasjon av og forsvar av desse organisasjonane, eller som kritikk av visse sider ved politikken deira.
I tida 1999-2022 sto eg formelt utafor partipolitikken, men røysta stort sett RV / Raudt i dei vala der det var lister i min valkrins. Samtidig skreiv eg nokre debattinnlegg om dei sidene ved partiet som eg var mindre nøgd med.
I 2022, etter invasjonen i Ukraina, meldte eg meg inn i Raudt, med ei grunngiving som kan lesast i innlegget mitt her. Kritikken min av partiet som kjem fram i nokre av desse innlegga, står eg likevel fast ved. Dessverre fikk eg ikkje mindre grunn til å kritisere partiet etter at eg blei med, snarare tvert om. Da landsmøtet i Raudt i april 2023 vedtok å støtte NATO sin krig i Ukraina med våpen, meldte eg meg ut på dagen.

https://www.akp.no/ml-historie/pdf/tjen_folket/1977/tjen_folket_1977_des.PDF Det gjenstår enno å skrive eit grundigare oppgjør med det proimperialistiske krigspartiet Raudt, men den artikkelen er enno ikkje ferdig.
Tittel Media Dato / nr. Merknad
Kritikk av samepolitikken til AKP(m-l) Tjen Folket juli 1977 Debattinnlegg
Rett og gale i samepolitikken Tjen Folket desember 1977 Debattinnlegg
Makta til fagrørsla Klassekampen 14.12.1982 Debattinnlegg
Bondelagsleiar og kommunist Klassekampen 26.03.1988 Sunnmøre
Brødre - kamerater! Klassekampen 10.06.1988 Kjersti Ericsson: Søstre - Kamerater! - Bokmelding
En ganske alminnelig AKP-familie? Klassekampen ??.??.1988 Alta
Regnbuealliansen og distrikts-Norge Klassekampen 19.09.88 Innlegg om valgallianse
Kvifor nytt parti? Klassekampen 13.11.89 Innlegg om AKP
Takk til heile Noregs Erling Klassekampen-forum 18.09.97 Erling Folkvord
30 år og ingenting lært Klassekampen 11.10.2000 Innlegg om AKP
Når den slagne ikkje vil forstå Klassekampen 02.01.2001 Innlegg om AKP
Nei til ny regjering! Klassekampen 05.03.2005 Debattinnlegg
Villfarne hyrder - her og der Finnmark Dagblad 02.11.2007 Svar til Reidar Nielsen om AKP
Det store SViket - og det lille Sendt Klassekampen, ikkje tatt inn i avisa. 17.07.2009 Innlegg om den "raudgrøne" regjeringa
Farvel til Raudt Sendt Klassekampen 13.06.2016
Har Raudt gått seg vill på Sennalandet? 22.03.2019
Sneversynt Raudt 12.05.2020
Raudt – Det nye sosialdemokratiet? 02.10.2020
Er Raudt eit miljøparti? 14.07.2021
Tsjekkoslovakia 1968 – Ukraina 2022 21.03.2022
Har eg gått meg vill? – Raudt og NATO 23.03.2022
Raudt – Opp som ein ulv og ned som ein skinnfell? 08.04.2022
Kor går Raudt? Prenta i Klassekampen 12.11.2022
Gnist – frå anti-imperialisme til pro-imperialisme 08.12.2022
Har Raudt mista perspektivet?
11.04.2023

Til hovudsida.

sveilund@online.no