Fotoalbum - Svein Lund og Basia Głowacka

Vil du forstørre eit bilete, kan du klikke på det.

Gdansk - 5 - Żuławy

Disse bileta er frå området rundt Gdansk, mest frå slettelandet Żuławy aust for byen

No drar vi austover frå byen. Over Wisła like ved utløpet går denne ferga, som vi ser blir dreve av ein slepebåt Wisła har fleire utløp, dette kallast Przekop, her blei det gravd ut eit rett utløp sist på 1800-talet. Elva fører med seg mye sand, som legg seg opp utfor munningen og virkar som bølgebrytar. Når det er kraftig vind, skylder havet opp rav på stranda, og da kan det vere ganske fullt av folk som vil vere først til å få tak i ravet.
Like ved utløpet av Wisła ligg eit vatn der det er masse fugl og bever. Her er litt av resultatet av beveren sitt arbeid Vi satt oss litt frå vatnet og tok pause og da kom denne rådyrbukken og svømte i land rett foran oss. Langs kysten er det sanddyner, som ein har planta til for at dei ikkje skal blåse bort, blant anna med slike låge roser, som ein nokre stadar kan sjå i store mengder..
Żuławy er eit flatt land, som tildels ligg under havoverflata. Mye av dette er kanalisert og dyrka opp av innvandrarar frå Nederland på 16-1700-talet. Etterkomarane deira blei først fortyska, seinare forvist som tyske etter 2. verdskrigen. Men nokre få stadar er husa deira bevart, som dette frå 1720 Eit anna spesielt hus i Żuławy er dette felleshus, med bolighus og uthus under samme tak .Men ikkje alle gamle hus er like vedlikeholdt. Her står skilt om at det er under oppussing, men dei såg ikkje ut til å ha kome skikkelig igang
I likskap med Nederland eignar Żuławy seg og godt til dyrking av tulipanar Her kan ein framleis sjå stork på mange gardar, sjølv om dei er truga av meir og meir bruk av gift i jordbruket. Heile kysten frå Gdansk til grensa mot Russland (Kaliningrad) er ei einaste lang sandstrand, med rimelig god plass.
I austenden av Żuławy, ved landsbyen Sztutowo, hadde nazistane under krigen den kjente konsentrasjonsleiren Stutthof, som er bevart som museum. Men dette er frå andre sida av Gdansk - mot nord. Mellom Sopot og Gdynia er det ein høg kyst. Ein dag vi gikk tur der, var det hopping i fallskjerm. Når ein bur i lag med ein dykkar, blir det mye venting på stranda, både for hund og mann


Andre bilete frå albumet:

POLEN
Gdansk - 1 - Nærområdet vårt
Gdansk - 2 - Natur og miljø
Gdansk - 3 - Sentrum og rundt i byen
Gdansk - 4 - Kasjubia
Gdansk - 5 - Żuławy
Hagar i Gdansk - 1

FINNMARK
Guovdageaidnu - 1 - Sentrum / Márkan
Guovdageaidnu - 2 - Vår kant av bygda
Guovdageaidnu - 3 - Utmarka / Meahcci
Hammerfest
Hasvik
Porsanger

TELEMARK
Skien

Andre bilete frå albumet:
Til startsida

sveilund@online.no