Svein Lund:

Artiklar, brev og innlegg eg har skrive (eller vore med å skrive) i 2017

Artihkkalat ja reivvet maid lean čállán (dahje searvan čállimii) 2017:s:

05.01.2017 Tankar om samisk språk og språklæring
17.01.2017 LO – gruvesannhetens forvalter?
23.02.2017 Vi treng eit alternativ!
24.02.2017 Miljøfiendtlig arbeidarklasse eller arbeidarfientlig naturvern?
14.04.2017 Frå landevegen – Eit teater til mange ettertankar
24.05.2017 Vegen fram går først tilbake
16.06.2017 Nussir – med FD på laget
21.07.2017 Kommentarar til utkast til prinsipprogram for Naturvernforbundet


Til startsida

sveilund@online.no