Svein Lund:

Artiklar, brev og innlegg eg har skrive (eller vore med å skrive) i 2015

Artihkkalat ja reivvet maid lean čállán (dahje searvan čállimii) 2015:s:

12.01.2015 Omkamp om Biedjovággi? / Ođđasit meannudit Biedjovákki-ášši? (Sendt politikere og media)
27.04.2015 Sjødeponi er ressurssløsing! (Klassekampen)
18.05.2015 Landdeponi – eit miljøsikkert alternativ?
23.05.2015 Gruveselskap med samfunnsansvar? / Ruvkefitnodat servvodatberoštumiin? (Ságat)
01.06.2015 Gull, gråstein og grums – 1 – Omstridde gruver (Davvi Girji)
07.10.2015 Nordic Mining – Keiserens nye klær? (Tilleggsmateriale til Gull, gråstein og grums)
05. og 11.11.2015 Fennoscandian Exploration and Mining (Ávvir)
13.11.2015 Nei til dumping kan bli ja til gruvedrift (Finnmark Dagblad, Ságat)
22.11.2015 Nekrolog over Sydvaranger – eller nytt håp? (Kronikk)
08.12.2015 Farvel til gruvedialogen
10.12.2015 Nussir – Vår tids Altasak – Kor er Klassekampen?
11.12.2015 Du skal ikke tåle.. (Ope brev til aviser og parti)
13.12.2015 Utålelig kunnskapsmangel (Innlegg i iFinnmark.no)
17.12.2015 Ságat – maktas og Nussirs avis (Ságat)
23.12.2015 Reindrift, gruvedrift og revegetering


Til startsida

sveilund@online.no