Svein Lund:

Artiklar og innlegg eg skreiv i 2006

Artihkkalat maid čállen 2006:s:

18.01.2006 Kva er galt med Klassekampen?
20.01.2006 EU sine terrorlister trugar ytringsfridomen
03.02.2006 Sámi ruovdebargu - vajálduvvon árbevierru (Artihkal Min Áiggis)
03.02.2006 Samisk jernarbeid - en glømt tradisjon(Artikkel i Min Áigi - omsatt til norsk)
31.03.2006 God faktabok om samepolitikk (Bokmelding)
08.05.2006 Klassekampen på begge sider av bordet
12.05.2006 Kva er Samisk skolehistorie? Ságat
18.06.2006 Kor mange språk ser NFF i Noreg? (Innlegg i NFF-bulletin - Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening)
23.06.2006 Mye feil om Polen i Klassekampen
05.12.2006 Eit bidrag til UDI sitt omdømme (Ope brev til UDI-direktøren)
05.12.2006 Wkład dla poprawy wizerunku UDI (Ope brev til UDI-direktøren i omsetjing til polsk)
11.12.2006 Takk til Mari Boine! (Debattinnlegg - Klassekampen)
28.12.2006 Komagar over hovudet eller i vranghalsen? (Debattinnlegg - Klassekampen)
31.12.2006 Komagar over hovudet eller i vranghalsen? (Debattinnlegg - lengre utgåve)
31.12.2006 Komagar over hovudet eller i vranghalsen? (Debattinnlegg - Finnmarksavisene)


Til startsida

sveilund@online.no