Svein Lund:

Artiklar, brev og innlegg eg har skrive (eller vore med å skrive) i 2018

Artihkkalat ja reivvet maid lean čállán (dahje searvan čállimii) 2018:s:

01.01.2018 Klassekampen og reindrifta
08.01.2018 Norsk Bergindustri eier ikke skamvett!
09.01.2018 Farvel til Klassekampen
26.01.2018 Hammerfest – en samisk kommune?
06.04.2018 Den usynlige reindrifta
06.04.2018 Finnmark fylkeskommune – verd å forsvare?
17.05.2018 Samane og storsamfunnet: Forsoning eller konfrontasjon?
18.05.2018 Nei i Finnmark – og kva så?
27.06.2018 Godt betalte gruveforkjempere og ukjente gruvemotstandere
04.10.2018 Fakta om Nussir?
08.11.2018 Naturforvaltning som fornorsking
14.11.2018 Klassekampen på vindkraftkapitalen si side
10.12.2018 Gruver for grønt skifte?
23.12.2018 Rapport frå hengemyra


Til startsida

sveilund@online.no