Svein Lund:

Artiklar, brev og innlegg eg har skrive (eller vore med å skrive) i 2018

Artihkkalat ja reivvet maid lean čállán (dahje searvan čállimii) 2018:s:

01.01.2018 Klassekampen og reindrifta
08.01.2018 Norsk Bergindustri eier ikke skamvett!
09.01.2018 Farvel til Klassekampen
06.04.2018 Den usynlige reindrifta
06.04.2018 Finnmark fylkeskommune – verd å forsvare?
17.05.2018 Samane og storsamfunnet: Forsoning eller konfrontasjon?
18.05.2018 Nei i Finnmark – og kva så?


Til startsida

sveilund@online.no