Skrifter av Svein Lund

Mekaniske fag

Dette er skriveri som eg har gjort som gjeld mekaniske fag (tildels og andre fag). Vonar noko av dette kan vere til nytte blant anna for lærarar som underviser i mekaniske fag.
Tittel Media Dato/nr. Merknad
Reform 94 = Valdtekt av yrkesopplæringa RV-hefte 1995
Yrkesretting av språkfag i samiske vidaregåande skolar Høgskolen i Akershus  03.98 Prosjektoppgåve
Språk og yrke Høgskolen i Akershus 09.98 Prosjektoppgåve
Mekanihkkársánit - Mekanikerord Samisk utdanningsråd 1999 Ordbok for mek.fag. samisk-norsk-engelsk-finsk
Árbevierus fidnomáhttui Høgskolen i Akershus 27.07.01 Váldofágabargu
Frå tradisjon til yrkeskunnskap Høgskolen i Akershus 27.07.01 Hovudfagsoppgåve
Ruovdebargu sámi árbevierusSámi allaskuvlagiđđa 2003 Prošeaktabargu oahpponeavvopedagogihkas - presentašuvdna
Mo ráhkadit oahpponeavvo go eai baljo leat čálalaš gáldut?Sámi allaskuvla10.11.2003 Logaldallan duoji váldofágas
Jernarbeid i samisk tradisjon Davvi Girji 2009
Ruovdebargu sámi árbevierusDavvi Girji2009
Sámi ruovdebargu - vajálduvvon árbevierruMin Áigi03.02.2006
Samisk jernarbeid - en glømt tradisjon(Min Áigi)03.02.2006

Vil du sjå ka eg har å by på om andre emne, sjå startsida.

sveilund@online.no