Svein Lund:

Artiklar, brev og innlegg eg har skrive (eller vore med å skrive) i 2021

14.01.2021 Naturrasering som naturvern?
19.01.2021 Ny politikk fra AP i nord?
03.02.2021 Gamle og nye kraftsosialistar
11.02.2021 Kva for eit grent skifte?
13.02.2021 Har vi noko regjeringsalternativ?
15.02.2021 Med Raudt for miljøkriminalitet?
17.02.2021 Janitsjarskolen – Eit bokfunn til ettertanke
04.03.2021 Korleis skape fred med naturen?
10.03.2021 Jakta på gruvemotstanderen
12.03.2021 Minneord over Kanapathipillai Sivarajah
18.03.2021 Naturvernforbund eller Klimaforbund?
24.03.2021 Vil Ap ofre reindrifta for vindkraft?
28.03.2021 Hernes – sett frå akademia og frå verkstadgolvet
02.04.2021 Snu skolereformen på hovudet!
06.04.2021 Inn i din tid! – Et forslag til skoleprosjekt om vindkraft
13.04.2021 Vindkraft – kamp mellom miljø og miljø?
17.04.2021 Kan vindkraft redde klimaet?
19.04.2021 Vi må snakke om STRATEGI i miljørørsla
19.04.2021 Skal kommunane overkjørast i vernesaker?
22.04.2021 Helsing til landsmøtet i Naturvernforbundet, april 2021
24.04.2021 Ingen fornybar energi!
01.05.2021 To eller tre syn på vindkraft?
05.05.2021 Heng Naturvernforbundet sin energipolitikk på greip?
06.05.2021 "Green Mining" = grøn naturrasering, grøn profitt (Gruvekonferanse og webinar)
18.05.2021 "Fossilsamfunn, grønt skifte eller det tredje alternativ? (Artikkelserie)
20.05.2021 ""Det grønne skiftet" – En ny trussel mot naturen (Skrevet i lag med Ole Bjarne Grotnes og Øystein Hauge)


Til startsida

sveilund@online.no