Svein Lund:

Artiklar, brev og innlegg eg har skrive (eller vore med å skrive) i 2021

14.01.2021 Naturrasering som naturvern?
19.01.2021 Ny politikk fra AP i nord?
03.02.2021 Gamle og nye kraftsosialistar
11.02.2021 Kva for eit grønt skifte?
13.02.2021 Har vi noko regjeringsalternativ?
15.02.2021 Med Raudt for miljøkriminalitet?
17.02.2021 Janitsjarskolen – Eit bokfunn til ettertanke
04.03.2021 Korleis skape fred med naturen?
10.03.2021 Jakta på gruvemotstanderen
12.03.2021 Minneord over Kanapathipillai Sivarajah
18.03.2021 Naturvernforbund eller Klimaforbund?
24.03.2021 Vil Ap ofre reindrifta for vindkraft?
28.03.2021 Hernes – sett frå akademia og frå verkstadgolvet
02.04.2021 Snu skolereformen på hovudet!
06.04.2021 Inn i din tid! – Et forslag til skoleprosjekt om vindkraft
13.04.2021 Vindkraft – kamp mellom miljø og miljø?
17.04.2021 Kan vindkraft redde klimaet?
19.04.2021 Vi må snakke om STRATEGI i miljørørsla
19.04.2021 Skal kommunane overkjørast i vernesaker?
22.04.2021 Helsing til landsmøtet i Naturvernforbundet, april 2021
24.04.2021 Ingen fornybar energi!
01.05.2021 To eller tre syn på vindkraft?
05.05.2021 Heng Naturvernforbundet sin energipolitikk på greip?
06.05.2021 "Green Mining" = grøn naturrasering, grøn profitt (Gruvekonferanse og webinar)
18.05.2021 "Fossilsamfunn, grønt skifte eller det tredje alternativ? (Artikkelserie)
20.05.2021 "Det grønne skiftet" – En ny trussel mot naturen (Skrevet i lag med Ole Bjarne Grotnes og Øystein Hauge)
23.06.2021 "Grønt skifte? Klassekampen, kortare utgåve av artikkelserie
05.07.2021 Fornybarnæringen Harvest
08.07.2021 Miljøkamp og klassekamp
08.07.2021 Når blei gruvedrifta grønn?
14.07.2021 Er Raudt eit miljøparti?
19.07.2021 Kvarts for enhver pris?
10.08.2021 "Grønt skifte" – frå aska til elden!
17.08.2021 Hvem har ansvar for miljøet ved gruvedrift?
20.08.2021 Naiv gruvepropaganda
24.08.2021 Stopp Nussirs ulovlige utbygging på Markoppneset!
31.08.2021 Hva skal vi leve av? (Skrevet i lag med Anne Greve)
02.09.2021 Stopp Arctic Gold – Biedjovággi tilbake til naturen! (Skrevet for Naturvernforbundet i Ávjovárri)
08.09.2021 A Green Shift? Mining and resistance in Fennoscandia (Eg har skrive artiklane om Noreg og om Sápmi)
05.10.2021 Til minne om Mads Løkeland-Stai
23.10.2021 Allvitende geologer for gruvedumping (Sendt Dagens Næringsliv)
26.10.2021 Samisk ikke forbudt i skolen? (Svar til Oddmund Enoksen)
01.11.2021 Blå, raud og grøn kolonialisme i Sápmi (Sosialistisk Framtid)
02.11.2021 Bjelken i Norges øye (Sendt Klassekampen)
16.11.2021 Vindkraft – Vet vi ingenting?
24.11.2021 Nussir ASAs anleggsarbeid på Markoppneset (Brev til Statsforvalteren, skrevet for Naturvernforbundet)
03.12.2021 Regjeringsskiftet – frå oska til elden for naturen(Klassekampen 06.12.21)
04.12.2021 Hva i all verden har Arbeiderpartiet mot norsk natur?
12.12.2021 Forsking i Guovdageaidnu (Muitalusat ja dáhpáhusat Guovdageainnus 2021)

Og så var det året over, og det blei faktisk 49 artiklar, så heilt passiv har eg no ikkje vore som pensjonist. Noko bok kom det ikkje i år, men det er gjort ein del grunnlagsarbeid for ei som forhåpentlig kjem i 2022.


Til startsida

sveilund@online.no